Ny definisjonsrapport og veileder om nullutslippsområder i smarte byer

 

FME ZEN har kommet med versjon 4.0 av ZEN definisjonsrapport. «NULLUTSLIPPSOMRÅDER I SMARTE BYER – Definisjon, vurderingskriterier og nøkkelindikatorer»

Denne rapporten beskriver definisjoner, nøkkelindikatorer og vurderingskriterier som benyttes i Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN-senteret). Versjon 4.0 bygger på tidligere versjoner av ZEN-definisjonsrapport og tredje versjon av rapporten ZEN definisjonsveileder (1). Versjon 4.0 gir detaljer om ZEN definisjonsrammeverk. En stor endring involverer å løfte prosess-KPI-er ut av kategorien «stedskvaliteter» og å inkludere dem i en prosessveileder for å designe ZEN. Flere effekt-KPI-er er lagt til. KategorZEN Report no 44 (1)ien «stedskvaliteter» heter nå «byform og arealbruk (BYF)» og flere KPI-er er lagt til. Denne rapporten er kortere enn tidligere versjoner og gir oversikt over ZEN-definisjonen og viktige definisjoner relatert til ZEN definisjonsrammeverk. Flere detaljer om ZEN KPI finnes i rapporten ZEN definisjonsveileder versjon 3.0. Til sammen har over 100 eksperter fra ZEN-senteret bidratt til dette dokumentet.

Les rapporten her Nullutslippsområder i smarte byer. Rapport 46. 

Les veilederen til ZEN Definisjonen her. Rapport 44

 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.