Pilotprosjekter

Våre pilotprosjekter er testområder for nullutslippsområder

ZEN forskningssenter har 9 pilotprosjekter spredt over hele Norge.

ZENs pilotprosjekter fungerer som innovasjonsknutepunkter der forskerne våre, sammen med fagpersoner, eiendomsutviklere, kommuner, energiselskaper, grunneiere og brukere, tester nye løsninger for bygging, drift og bruk av områder for å redusere klimagassutslipp til null på områdenivå.