Upcoming Events

15 Aug

PhD summer school at DTU in August 15-19, 2022

Topic: Time Series Analysis – with a focus on modelling and forecasting in energy systems

When: August 15-19, 2022

Where: DTU, Denmark

Registration deadline: June 15th, 2022

Credits: 2.5 ECTS

More information about the course here.

 

Location: DTU, Denmark Time: - End date: 19. August 2022
16 Aug

Arendalsuka 2022: Energiske nabolag – klimavennlige bygg- og områder hindres av stivbeinte regler

Møt oss på Arendalsuka 2022! FME ZEN inviterer til debatt tirsdag 16. august på Bærekraftscenen, fra kl. 16.30-17.30. Temaet er hvordan utbyggingen av klimavennlige bygg- og områder hindres av regelverket.

Følg arrangementet live her.

Mer om arrangementet:

Mange byggherrer og aktører i bransjen står klare til å realisere nullutslippsprosjekter, men opplever at regelverk ikke gir tilstrekkelig støtte til å ta miljøriktige beslutninger. Investeringer i slike prosjekter blir derfor usikre. EU er en pådriver, men nasjonalt regelverk legger begrensninger på innovasjon som er nødvendig for å nå klimamålene i Norge.

Ved å utnytte mulighetene som ligger i det bygde miljø kan det legges til rette for en raskere omstilling til nullutslippssamfunnet. Behovet for nullutslippsbygg- og områder er større enn noen gang, og alvoret understrekes stadig av nye rapporter fra FNs klimapanel. Potensialet ligger både i bruk av klimavennlige materialer, energieffektivisering, energiproduksjon og reduksjon av samtidig bruk av energi. Vi vil gi eksempler fra FME ZEN som illustrerer hvor skoen trykker og inviterer politikere og andre til diskusjon om hvilke grep som kan gjøres for at ikke regelverk skal begrense nødvendig innovasjon for å nå klimamålene.

Arrangementet er rigget slik:

 • NTNU og SINTEF presenterer kunnskapsstatus og belyser hvilke innovasjoner og grep som må til for at vi skal nå klimamålene
 • Innlegg og samtale fra næringslivsdeltakere
 • Debatt med politiekre

Medvirkende:

 • Marianne Skjulhaug, dekan, NTNU
 • Thomas Thiis, senterleder, FME ZEN

Næringslivs- og bransjedeltakere:

 • Ståle Rød, konserndirektør, Skanska
 • Lisbeth Hammer Krog, ordfører Bærum kommune
 • TBA

Til arrangementsiden

Location: Bærekraftscenen Time: 16:30 - 17:30 End date: 16. August 2022
17 Aug

Arendalsuka 2022: Energieffektive bygninger er en forutsetning for fornybarsamfunnet

Møt oss på Arendalsuka 2022! FME ZEN inviterer til debatt onsdag 17. august på M/S Sandnes, fra kl. 09.30-10.30. Temaet er energisparepotensialet i bygninger.

Følg arrangementet live her.

Om arrangementet:

En fersk analyse viser at vi er langt unna å nå det nasjonale målet om 10TWh energieffektivisering i bygninger. Dette er like mye energi som byene Bergen og Stavanger forbruker til sammen. Samtidig vet vi at energisparepotensialet i bygningsmassen er mye større enn målet som er satt.

Energieffektivisering i bygninger kan frigjøre energi slik at politiske mål om elektrifisering av andre sektorer med høyere utslipp, lettere kan nås. Det er også en rekke andre fordeler med energieffektivisering som bedret inneklima i bygningene og redusert klima- og miljøbelastning.  Energieffektivisering i bygninger kan i tillegg påvirke behovet for utbygging av fornybar kraft og gi bedre kapasitet i strømnettet. Mange av tiltakene er i tillegg lønnsomme og gjennomføringen konfliktfri. Dette står i sterk kontrast til andre løsninger som er på bordet.

Dette er tema vi ønsker å ta opp til debatt:

 • Energieffektivisering i bygninger får alt for liten oppmerksomhet i forhold til potensialet
 • Betydningen av bygninger for oppnåelse av klimamål og forsyningssikkerhet er sentral
 • Energieffektive bygninger demper effekten av høye energipriser
 • Det mangler fortsatt en plan for å følge opp politiske målsettinger.
 • Politisk handlekraft må til og mål må brytes ned i delmål, ansvar fordeles og rapportering kreves.
 • Virkemidler må støtte opp under målsettingene.

Målet med møtet er å belyse denne problemstillingen og gi gode råd til politikere og beslutningstakere om hvordan vi kan realisere energisparepotensialet i bygningsmassen.

Arrangementet er rigget slik:

 • NTNU og SINTEF presenterer forskning og tre råd
 • Innledning fra næringsliv og politikere med debatt

Program:

SINTEF og NTNU presenterer faglig underlag og tre råd

 • Siri Hunnes Blakstad, konserndirektør SINTEF Community
 • Nina Holck Sandberg, seniorforsker SINTEF Community

Innlegg fra

 • Daniel Kjørberg Siraj, konsernsjef OBOS “Hvorfor klarer vi ikke utløse potensialet for energieffektivisering i boliger”
 • Guro Hauge, direktør bærekraft og samfunnspolitikk, BNL “Hvilke tiltak/virkemidler” trenger byggenæringen for å realisere energieffektiviseringspotensialet”
 • Kjetil Lund, vassdrags- og energidirektør NVE “Energieffektivisereing i bygninger kan støtte energisystemet”
 • Politisk deltaker TBA

Til arrangementsiden

Location: M/S Sandnes Time: 09:30 - 10:30 End date: 17. August 2022
23 Aug

Workshopserie: Forsyningssikkerhet

Tirsdag 23. august arrangeres workshop #6 i serien “Energikrisen i Europa”. Denne gangen er tema ‘Forsyningssikkerhet‘.

Meld deg på her.

Høye energipriser i Europa gir høye strømpriser i Norge. Tilgangen på ren og konkurransedyktig energi er viktig for norsk energiomstilling og framtidig velferd. Målet med workshopserien er å diskutere og systematisere det tverrfaglige faktagrunnlaget innenfor tematikken, for å gi vitenskapsbasert rådgivning til politikken fremover.

Se opptak fra tidligere workshops på https://www.ntva.no/workshopserie-energikrisen-i-europa/

Foreløpig program tirsdag 23. august:

 • Forsyningssikkerhet for elektrisitet på veien mot nullutslippssamfunnet, Gerd Kjølle, FME CINELDI
 • Hvordan bidrar vannkraften til forsyningssikkerheten (energi og effekt)
 • Fleksibilitetsmarked – fra lokale markeder til oppskalering
 • Fleksibilitet som systemtjenester – hvilke behov ser vi for fleksibilitet
 • Mikronett og lokale energisamfunn – vil folk bli mer selvforsynte?
 • Vi går mot en strammere effektbalanse for kraft
Location: Lerchendal Gård, Trondheim/online Time: 11:30 - 16:00 End date: 23. August 2022
31 Aug

Morgenmøte: DEL&LÆR om innovasjon

Hvordan rigger man seg best for radikal innovasjon i arkitektur og byutvikling? På DEL&LÆR om innovasjon får du møte et knippe djerve prosjekter som allerede er godt i gang med å innovere – og etterpå blir det «innovasjons-speeddate». Morgenmøtet er åpent for alle. Speed date er et møte kun for FutureBuilt-prosjekter og utvalgte FoUI-miljøer.

Norge skal slutte med klimagassutslipp i løpet av 30 år. Oslo skal gjøre det på 10. Det krever innovasjon herfra til månen.

Forbildeprosjektene i FutureBuilt skal strekke seg godt forbi dagens praksis i byggenæringen. Prosjektene skal identifisere særskilte innovasjonselementer hvor nye og ikke tidligere utprøvde løsninger, produkter eller konsepter introduseres i det norske markedet. For å støtte opp under innovasjonsarbeidet skal det etableres «FoUI-følgeprosjekter» tilknyttet disse innovasjonselementene. Flere FutureBuilt-prosjekter er allerede godt i gang med å innovere, og noen av disse vil du få høre mer om på morgenmøtet første del av dagen.

Program morgenmøte 08.30 – 11.00

Åpent for alle. Delta på DOGA eller delta digitalt.

FutureBuilt som innovasjonsprogram
Stein Stoknes, FutureBuilt

Meld deg på online eller digitalt her.  

7  FUTUREBUILT-PROSJEKTER SOM PUSHER INNOVASJON

SirkBygg – Fredrik Selmers vei 5
Karin Synnøve Lund, Skanska Commercial Development Nordic og Marit Tyholt, Skanska

Grønn VVS  – Biskop Gunnerus gate 14b
Ingvild Høgdahl Mysen og Kristian Strømmen, KLP Eiendom AS og Multiconsult

E-slab Systems – Vollsveien 9-11
Mustad Eiendom (mer info kommer)

Naturligvis og Lowex – Vertikal Nydalen
Geir Thorsen, Avantor og Tor Helge Dokka, Skanska Teknikk

Regenerativ jordblanding og plusslandskap – Regjeringskvartalet
Statsbygg og Rune Skeie, Asplan Viak

Design out plastics– Kreftings gate 33
Mounia Fadouach, Drammen kommune eiendomsutvikling og Rolf Hagen, Context

Trefiberisolasjon i fleretasjes byggeri – Urban Village på Furuset
Hanne Løvbrøtte, OBOS og Michael Lommertz, zero emission studio

STØTTEORDNINGER OG SERTIFISERING FOR INNOVASJON

Innovasjonspoeng i BREEAM
John Henry Schieldrop, Grønn Byggallianse

Designdrevet innovasjonsprogram
Anne Bull, DOGA

Innovasjon Norge og støtteordninger
Krister Moen, Innovasjon Norge

Enova og støtteordninger
Enova

Takk for i dag /pause for inviterte speed datere

Location: DOGA, Hausmanns gt. 16 Time: 08:30 - 11:00 End date: 31. August 2022
29 Sep

Energy Talk by FME ZEN during European Sustainable Energy Week (EUSEW)

 

The ZEN Research Centre will hold an Energy Talk during this years’ European Sustainable Energy Week (EUSEW).

The Talk will take place Thursday, September 29th, from 11:15-11:30 in the Charlemagne building in Brussels.

Speaker: Thomas Kringlebotn Thiis, Centre Director at The ZEN Research Centre

Topic: How can Zero Emission Neighbourhoods help decarbonise Europe?

By reducing greenhouse gas emissions from our built environment, Zero Emission Neighbourhoods are an important step towards a low-carbon society. This Energy Talk will present how the ZEN research project is developing pilots across Norway, acting as innovation hubs where researchers, building professionals, property developers, municipalities, energy companies, building owners and users test new solutions in order to reduce greenhouse gas emissions to zero on a neighbourhood scale.

 

About the European Sustainable Energy Week (EUSEW):

The European Sustainable Energy Week (EUSEW) is the biggest event dedicated to renewables and efficient energy use in Europe and is organised by the European Commission’s Directorate-General for Energy and the European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency (CINEA). This year, EUSEW will take place in a hybrid format*, online and onsite in Brussels, on 26-30 September 2022 under the theme “Going green and digital for Europe’s energy transition”.

The European Sustainable Energy Week consists of a 4-day Policy Conference, the European Sustainable Energy Awards Ceremony, the Energy Fair, Energy Talks and the third European Youth Energy Day. Participants will also have access to independently organised Sustainable Energy Days, taking place online and physically around the world, from June to September 2022.

More about the EUSEW, the program and activities.

 

Location: Charlemagne building, rue de la Loi 170, Brussels Time: 11:15 - 11:30 End date: 29. September 2022