Events

23 Oct

Lunch lecture

For ZEN partners and researchers.

Topic:
A Distributed-to-Centralized Cost Model for Service Selection in Smart Cities: A Use Case in the Zero Emission Neighborhoods.

Presenter:
ZEN Postdoc Amir Sinaeepourfard.

Location: ZEN lunch room Time: - End date: 23. October 2019
23 Oct

IBPSA Nordic Seminar om praktisk bruk av simuleringsverktøy

Seminaret er det sjette i rekken og holdes under «VVS dagene på NTNU.» Seminaret er et samarbeid mellom IBPSA Nordic (Norway), Norsk VVS, Energi og Miljøteknisk Forening, og Faggruppen Bærekraftige energisystemer ved Insitutt for energi- og prosessteknikk.

Målgruppe: Alle som bruker BPS i sitt daglige virke, men først og fremst praktiserende i ulike typer bedrifter i byggenæringen.

Hovedfokus: Praktisk bruk av BPS, med vektlegging på forskning og utvikling.

Mer informasjon: https://www.ntnu.no/kalender/detaljer/-/event/5d7f2c56-6a47-3cb1-9787-56226686dc52

Har du spørsmål kan du kontakte Vojislav Novakovic: vojislav.novakovic@ntnu.no

Location: Gløshaugen campus, Trondheim Time: - End date: 23. October 2019
23 Oct

VVS-dagene på NTNU

Jobber du med energiforsyning og inneklima i bygninger? Da bør du være med på VVS-dagene på NTNU 23.-24. oktober! Flere av våre forskere er med og holder foredrag.

Location: NTNU, Campus Gløshaugen, Varmetekniske laboratorier i Kolbjørn Hejes vei 1A, seminarrom C201 Time: 09:30 - 16:00 End date: 24. October 2019
24 Oct

nergisystemet i Risvollan borettslag: renovere nær-/fjernvarme eller gå for helelektrisk?

Open to ZEN partners, employees and associated personnel.

The invitation was sent out from Igor Sartori by e-mail.

Contact: Igor Sartori

Location: SINTEF Community Trondheim, Høyskoleringen 7B Time: 09:00 - 12:00 End date: 24. October 2019
25 Oct

Climathon Trondheim 2019: Citizens in Postive Energy Districts

Åpent for alle, krever påmelding.

Hvordan involverer vi innbyggerne i utviklingen av bærekraftige nabolag i Trondheim?

Under årets Climathon Trondheim er brukerinvolvering temaet – bli med på en 24-timers «hackaton» om hvordan vi får alle med i overgangen til nullutslippssamfunnet!

Arrangører: Trondheim kommune og +CityxChange

 

 

Location: DIGS, Trondheim Time: - End date: 26. October 2019
28 Oct

Workshop om ZEN-case: Lovverket og hvordan sikre ZEN-kvalitetene ved utvikling av et ZEN-område

Åpent for ZEN-partnere og inviterte.

Snapshots fra programmet:

  • ZEN-caset Ydalir: Anna-Thekla Tonjer (Elverum utvikling) forteller om bakgrunn og problemstillinger
  • Hva er det juridiske grunnlaget? Eivind Junker (NTNU) presenterer.
  • Energiloven: PhD kandidat Magnus Espeland forteller om hvordan energiflyt innad i nabolag muliggjør mer effektiv utnytting av ressurser.

Det legges opp til diskusjon og utveksling av erfaringer.

(Klikk på pilen i høyre hjørne for å se et detaljert program).

Kontakt: Lars Arne Bø

Location: SINTEF Community, Høgskoleringen 7B, Trondheim Time: - End date: 28. October 2019
29 Oct

Workshop om forretningsmodeller og strategier for reduksjon av klimagassutslipp fra betong

For ZEN-partnere og inviterte.

Kontakt: Ann Kristin Kvellheim

Bakgrunn:
Hvordan skal det være mulig å oppnå fortjeneste på nullutslippsløsningene når mange av kvalitetene er skjulte for allmennheten? Løsningene som utvikles og benyttes i ZEN-prosjekter har ofte høyere kostnader enn konvensjonelle løsninger. En stor del av merkostnaden kan tilskrives løsninger som ikke er hyllevare, hvor både innsatsfaktorer og kompetanse om fremstilling/produksjon og bruk/anskaffelse kan være umodne. Dette kan være for en tidsbegrenset periode, men er en barriere for spredningen av nye løsninger nødvendig for å oppnå nullutslippsområder.
I denne workshopen vil vi belyse temaet gjennom å ta for oss forretningsmodeller og strategier for reduksjon av klimagassutslipp fra betong. Det er dyrere å produsere lavkarbonbetong, for ikke å snakke om betong hvor utslipp er redusert v.h.a. CCS-teknologi. Hvordan skal Norcem/betongleverandører likevel klare å få fortjeneste på slike produkter, og hva er viktig for byggherrer å være klar over når de skal stille krav til materialer (som betong) gjennom innkjøpsprosesser?

Tema som vil bli belyst:
• Forretningsmodeller i ZEN-sammenheng
• Strategier og virkemidler for reduksjon av utslipp fra materialer
• Erfaringer fra sement- og betongindustrien
• Erfaringer fra byggherre
• Erfaring fra entreprenør, arkitekt og/eller rådgiversiden

Location: Høgskoleringen 7b, Trondheim Time: 10:00 - 16:00 End date: 29. October 2019
30 Oct

Event: Information and Communication Technology (ICT) in smart cities

Are you interested in how ICT can help in the development of smart cities?

On Wednesday October 30th, ZEN Postdoc Amir is organizing an all-day event on ICT in smart cities. This is the 2nd of a series of events entitled “ICT in Smart City Day.”

The program will be a mix between presentations and workshops, divided into topic-specific sessions. These sessions include “An introduction to Microsoft Azure”, “Internet of Things (IoT)”, “Data Management” and “Cybersecurity and AI”. Participants will be actively engaged in the workshops with tasks related to coding and programming.

Microsoft, the American multinational technology company, is a collaborator in the event. They will both present and lead some of the workshops.

Click in the top-right corner for a more detailed program.

Interested? Fill in this form to register.

Deadline for registration: 15.10.2019

Contact: Amir Sinaeepourfard.

Note: The event will be in English.

Location: IT-bygget, 4th floor, room 454, Gløshaugen, Trondheim Time: 09:00 - 21:30 End date: 30. October 2019
06 Nov

1st Nordic conference on zero emission and plus energy buildings

Welcome to the 1st Nordic conference on zero emission and plus energy buildings!

The conference presents state-of-the art research and practical solutions that pave the way towards a low carbon built environment. With a focus on Nordic countries, the conference includes more than 70 presentations, workshops, exhibitions and excursions.

Interested? Note that there are several ways to participate: as a research presenter, practice presenter or a spectator. Visit the website for more information.

Paper submission: For those of you who wish to present a paper, the deadline for full paper submissions has been extended til May 14th. Click here for more information about paper submission.

Location: Clarion Hotel Trondheim, Brattørkaia 1, 7010 Trondheim Time: - End date: 07. November 2019
21 Nov

Frokostmøte: Erfaringer med sirkulære bygg

Hør om erfaringer og løsninger fra de første sirkulære pilotbyggene på frokostmøte torsdag 21. november. Frokostmøtet arrangeres i samarbeid med Grønn Byggallianse, Enova og FME ZEN.

På frokostmøtet vil du høre om erfaringer og løsninger fra de første pilotbyggene, og om sirkulære case og initiativer fra utbyggere, entreprenører og nye aktører. Grønn Byggallianse vil fortelle om sin nye veilder Tenk deg om før du river, og du vil også få en introduksjon til siste nytt om sirkulære bygg fra forskningssfronten. Norges mest ambisiøse ombruksbygg  Kristian Augusts gate 13 i Oslo vil også bli presentert.

Foreløpig program

08.00 Frokost

08.30 Introduksjon
Stein Stoknes, FutureBuilt

08.35 FutureBuilt kriterier for sirkulære bygg – bakgrunn for og erfaringer med bruk av kriteriene
Anne Sigrid Nordby, Asplan Viak

08.45 KA13 – Norges mest ambisiøse ombruksbygg og FutureBuilt-pilot for sirkulære bygg. Erfaringer, marked og valgte løsninger
Håvar Haugen Espelid, Entra; Catriona Shine, MAD arkitekter; Mats M. Pettersen, Øst-Riv og Randi Lunke, Insenti

09.25. Enova støtter sirkulær ressursbruk i bygg
Guro Watten Furu, Enova

09.30 Nye sirkulære case og initiativer x 3

09.45 Hva skjer på forskningsfronten?
SINTEF Community/FME ZEN

09.55 Tenk deg om før du river – fra rehabilitering til sirkulærøkonomi
Anne Solgaard, Grønn Byggallianse

10.00 Omvisning på utstillingen WASTELAND – fra avfall til arkitektur
Utstillingen synliggjør hvilket potensiale det er i bærekraftig utvikling i bygg- og anleggsbransjen og viser hvordan avfall, gjennom oppsirkulering, kan få en høyere verdi enn i sin opprinnelige form. Wasteland Lilleaker er et samarbeid mellom Lendager group og Mustad Eiendom AS. Omvisning ved Øyvind Arntsen, direktør for prosjektutvikling, Mustad Eiendom AS.

I etterkant av frokostmøtet er det en innovasjonsworkshop om sirkulære bygg for spesielt inviterte.

Praktisk informasjon

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Meld deg på nederst på siden.
Vi oppfordrer alle til å gå, sykle eller reise kollektivt til frokostmøtet.

Frokostmøtet arrangeres av FutureBuilt, Grønn Byggallianse, Enova og FME ZEN.

Location: Fossekallen konferansesenter, Vollsveien 13J, Lysaker, Oslo Time: 08:00 - 11:00
06 Dec

Byutviklingsseminar ZEN -Trondheim kommune

Kontakt: Prof. Inger Andresen

Location: Time: 09:00 - 15:00 End date: 06. December 2019
10 Dec

Workshop om CO2 utslippsfaktorer for ZEN

Vi har gleden av å invitere alle ZEN-partnere til workshop om betydning av ZEN (zero emission neigbourhoods) for utslipp av CO2 – utslippsfaktorer. SINTEF Energi og SINTEF Community har analysert hvordan totale CO2 utslipp i Europa blir påvirket av lokal energiløsninger (energieffektive bygg, lokal produksjon og lager) som typisk inngår i ZEN. Et vesentlig poeng med analysen har vært å undersøke om ulike tilnærminger til problemet kan gi ulike svar. Ulike tilnærminger kan være å se på marginale versus gjennomsnittlige utslipp, å inkludere hvordan ZEN påvirker investeringer i ny produksjons- og transmisjonskapasitet og dermed utslipp samt betydningen av kvotemarked og politiske insentiver. Resultater fra analysen vil bli presentert på workshop’en. Betydningen av forskjeller i resultatene fra de ulike tilnærmingene vil bli diskutert. Sist, men ikke minst vil betydningen av analyseresultatene bli diskutert opp mot den nye standarden for beregning av klimagassberegning i bygg (NS 3720).

Agenda og invitasjon til påmelding kommer senere.
For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Ove Wolfgang

Location: SINTEF, Oslo Time: - End date: 10. December 2019
12 Mar

ZEN-konferansen 2020

Program: tba

Kontakt: Annika Bremvåg

Location: Scandic Nidelven, Trondheim Time: 09:00 - 16:00 End date: 12. March 2020
14 Oct

Forum nordic wood 2020: Towards zero emission cities, materials matter

Contact and further details: Randi Lile, Trondheim municipality, mob. 928 61 821, e-mail randi.lile@trondheim.kommune.no.

Location: Time: - End date: 16. October 2020

Completed events

13 Feb

Lunch lecture: Neighbourhood building stock modeling

PhD candidate Carine Lausselet will present highlights from her research on «Neighbourhood building stock modeling.» Join us in ZEN lunch room or on Skype!

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 15:00 - 18:00
20 Feb

Lunch lecture: Predictive rule-based control to activate the energy flexibility of Norwegian residential buildings

PhD candidate John Clauss will talk about his article on predictive rule-based control in regards to heating in Norwegian residential buildings. Join us in the ZEN lunch room or on Skype!

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00
27 Feb

Lunch lecture: The ZEN definition guideline

SINTEF researcher Marianne Rose Kjendseth Wiik will talk to us about guidelines for defining a ZEN.

Join us in the ZEN lunch room or on Skype!

 

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00
27 Mar

Lunch lecture: Trust, privacy and data security

Associate Professor at Department of Computer Science (NTNU) Sobah Abbas Petersen  and Jingyue Li  will talk about trust, privacy and data security in a ZEN.

Join us in the ZEN lunch room or on Skype!

 

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00
15 May

Lunch lecture: Prototyping ideas for the front end design for the KPI Tool

For this lunch lecture, a student group from the Department of Computer Science will visit us to share their results from a project relevant to ZEN.

We are excited! Will you join us…?

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00 End date: 15. May 2019
20 May

Seminar: Pilotprosjektene i ZEN – status og utfordringer

Mandag 20. mai skal arbeidspakke 6 (WP6) til Elverum. Programmet er ennå ikke helt klart, men det blir ekskursjon til Ydalir for å se på skolen og barnehagen som snart er ferdige.

For mer informasjon, ta kontakt med Inger Andresen: inger.andresen@ntnu.no

Location: Elverum Time: - End date: 20. May 2019
22 May

Urban Future global conference

«The URBAN FUTURE global conference is Europe’s largest event for sustainable cities. It’s the place to meet the most passionate and inspiring CityChangers from all over the world. (…) In 2019 the  event will be held in Oslo, the European Green Capital 2019.

Join us at #UFGC19 in Oslo and become part of the CityChangers-movement!»

Location: CityChangers Time: - End date: 24. May 2019
22 May

Lunch lecture: Thermal energy systems in ZEN

SINTEF researcher Harald Taxt Walnum presents thermal energy systems in a ZEN.

Join us in the ZEN lunch room or on Skype!

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:45 - 12:15
05 Jun

Lunch lecture: Smart EV charging systems for zero emission neighbourhoods

PhD candidate Åse Lekang Sørensen will talk about smart EV charging systems.

Join us in the ZEN lunch room or on Skype!

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00
16 Jun

FUTURUM – An exhibition about the future

The FUTURUM exhibition is part of the international science festival The Big Challenge organized by NTNU from June 16-19 2019.

Opening hours:

Sunday, Monday and Tuesday: 10.00 – 18.00

Wednesday: 10.00 – 14.00

Entrance fee: FREE

Where: Krigsseilerplassen

 

What is this about?

The theme of the exhibition is the «green transition» and how we can become a low-emission society by 2050. Research groups at NTNU will present some of their work and the ZEN Research Centre is one of them.

Our module is called «Trondheim in the future – zero emissions in all neighbourhoods» (norsk: «Framtidens Trondheim – Null utslipp i alle bydeler»).

We present some of our ongoing projects along the «Knowledge Axis». Starting in Sluppen in the south, incudes Gløshaugen Campus, before ending up in Brattøra in the north. The Knowledge Axis is at the heart of Trondheim’s future urban development.

 

Our module will include:

  1. How should we plan new neigbourhoods in Trondheim to ensure good living- and working environments for our citizens? PhD candidate Lillian S. Rokseth’s presents results from her work with spatial qualities and mobility at Sluppen.
  2. The Nidarvoll school will be a zero emission building. Masterstudents at NTNU have been involved in the planning process and present some of their work.
  3. Campus Development present their model of the whole Gløshaugen campus area and Multiconsult has developed an interactive, digital presentation of Gløshaugen campus’ potential solar energy production.
  4. Posters by Asplan Viak presenting Trondheim in 2050.
  5. A map of wishes – what do you think a sustainable neighbourhood should be like? Do you have any suggestions for a sustainable Trondheim? Write down your thoughts and ideas, and stick them on the map!
  6. We are planning zero emission neighbourhoods for our future citizens, but do we know what they think about sustainability and a low-emission society? We visited Sverresborg ungdomsskole and Sveberg barneskole to ask pupils about their opinions – here you can see the films from the visits.
  7. Powerhouse at Brattøra – what is a «plus energy» building? Watch Skanska‘s film about Powerhouse, along with illustrations by Snøhetta.
Location: Downtown Trondheim Time: 10:00 - End date: 19. June 2019
19 Jun

Lunch lecture: Personal heating and cooling devices

SINTEF researcher Øystein Rønneseth will talk about heating devices.

Join us in the ZEN lunch room or on Skype!

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00
20 Jun

The FUTURUM seminar series: «Participatory methods during urban transformations»

This seminar is the last in a seminar series called FUTURUM. Visions of zero emission neighbourhoods for sustainable urban development will be the starting point for a discussion about the different forms and functions of participatory methods. The intention is to combine reflection over the role of participation tools and methods, with municipal visions for a sustainable future.

Speakers:

Rakel Hunstad, Project Manager, Bodø Municipality

Andrew Karvonen, Associate Professor at the Division of Urban and Regional Studies at the KTH Royal Institute of Technology, Stockholm

Nick Pidgeon, Professor of Environmental Psychology, Cardiff University

Daniela Baer, Researcher, SINTEF Community

Ingrid Tolstad, Work Research Institute, Oslo Metropolitan University

Lene Kristin Nagelhus, Asplan Viak

Ruth Woods, Postdoc, NTNU

Introduction, summary and discussion will be lead by Thomas Berker, Professor at NTNU

See the program here.

Contact Ruth Woods for registration: ruth.woods@ntnu.no

Location: NTNU Handelshøgskolen, 3rd floor, room U33, Professor Brochs gate, Trondheim Time: 09:30 - End date: 20. June 2019
20 Jun

Guest lecture on ecoanxiety and regenerative buildings

William Gagnon, green buildings engineer at Ecology North, will give a guest lecture on:

Ecoanxiety and regenerative buildings: Transform ecoanxienty into meaningful work for climate action in architecture, design, planning and engineering

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 13:00 - 13:30 End date: 20. June 2019
28 Aug

Workshop on ZEN-case about greenhouse gas requirements in TEK (meeting 1)

For invited partners.

Contact Marianne K. Wiik for more information.

Location: Time: 08:00 - 16:00 End date: 28. August 2019
29 Aug

PhD defense: “Energy flexibility of Norwegian residential buildings using demand response of electricity-based heating systems”

ZEN PhD candidate John Clauss will defend his thesis.

Please join us in watching John’s defense!

 

Location: Høgskoleringen 1, rom H2 (Hovedbygningen), Gløshaugen Time: 13:15 - End date: 29. August 2019
29 Aug

The good, the bad and the ugly om Ventilasjonskjøling

Strenge krav til energibruk i nye bygninger begrenser muligheten for mekanisk kjøling. Kjøling kan skje ved å øke luftmengden i ren mekanisk ventilasjon eller ved å kombinere mekanisk med naturlig ventilasjon. I norsk klima gir bruk av uteluft gode mulighet til kjøling uten bruk av mekanisk kjøling!

I dette kurset vil vi se på muligheter og begrensninger for slike løsninger, sett i forhold til energibruk, termisk inneklima og luftkvalitet. Kurset er utarbeidet med bakgrunn i EBC Annex 62 Ventilative cooling hvor norsk deltakelse ble finansiert av Enova.

Påmelding

Location: NTNU. Gløshaugen Varmeteknisk 2. etasje Seminarrom C201 (302_C201) Time: 16:15 - 19:00
11 Sep

Lunch lecture: «Energisystemet til Risvollan borettslag (ZEN case)»

Open to all ZEN partners, employees and associated personnel.

Join us in the ZEN lunch room or on the Skype link you received in the invitation!

Location: Alfred Getz vei 3, Central Building 1, 8th floor, Gløshaugen campus, Trondheim Time: 11:30 - 12:00 End date: 11. September 2019
16 Sep

Workshop on ZEN KPI tool development

For ZEN researchers.

Contact Marianne K. Wiik for more information.

Location: Gløshaugen Time: 08:00 - 16:00 End date: 16. August 2019
02 Oct

Workshop on ZEN-case about greenhouse gas requirements in TEK (meeting 2)

For invited partners.

Contact Marianne K. Wiik for more information.

Location: Time: 08:00 - 16:00 End date: 02. October 2019
09 Oct

Lunch lecture

For ZEN partners and researchers.

Topic:

Using co-simulation between EnergyPlus and CONTAM to develop IAQ and energy-centric demand-controlled ventilation systems.

Presenter:

ZEN PhD kandidat Maria Justo Alonso.

 

Location: ZEN lunch room Time: - End date: 09. October 2019
15 Oct

ZEN partnerseminar

For ZEN-partnere og inviterte.

Program sendes ut i forkant av arrangementet.

 

Location: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, 7031 Trondheim Time: - 15:00 End date: 16. October 2019
17 Oct

Frokostseminar: Hvorfor er det viktig at vi sikter mot 1.5 og ikke 2 grader?

17. oktober inviterer Tekna, Klimapartnere i Trondheim og Norsk klimastiftelse til frokostseminar i Trondheim.

Tema:

I løpet av de neste ti årene må vi ta store og raske steg mot lavutslippssamfunnet. Hva innebærer 1,5 gradersmålet for politikk og næringsliv i ulike sektorer? Og hvilke teknologier og løsninger må utvikles og rulles ut?

ZEN-tilknyttet forsker Asgeir Tomasgard er en av de som presenterer og arrangementet er åpent for alle.

Location: Litteraturhuset i Trondheim, Kunsthallen Time: 08:15 - 09:45 End date: 17. October 2019