Kommende Arrangementer

21 Mar

Foredragsrekke: ZEN definisjonene – KPI Økonomi

Vi inviterer til en intensiv, men givende foredragsrekke om ZEN KPI’ene i mars. Vi har nå publisert versjon 4,0 av ZEN Definisjonen på norsk og engelsk. Og vi har publisert ZEN Definisjonsveileder, versjon 3,0 på norsk og engelsk. 

I dette lunsjforedraget vil Caroline Cheng gå nærmere inn på KPI Økonomi (dette foredraget blir på engelsk)

Har du spørsmål så ta kontakt med anne-lise.aakervik@ntnu.no

Location: Digital Time: 11:30 - 12:00 End date: 21. March 2023
23 Mar

How to plan our cities to best tackle future sustainability challenges?

Foto: Jude Joshua fra Pixabay

I anledning Energy Transition Week ved NTNU inviterer vi til workshop om planlegging av byene våre slik at de tåler bærekraftsutfordringene.

Are we prepared for the sustainable neighbourhood of the future? How will we cope with the new pressures we are experiencing on the population and resources? In this session, we have invited experts in energy planning and mobility to look at the challenges we face in developing the sustainable cities of the future, and how to best meet the challenges these developments will take.

Mobility is one of the biggest challenges to meet in an expanding population. Is the future the ’15-minute city’? How can develop improved mobility without compromising the sustainability of the neighbourhood? What is the implication of the greening of mobility on our current energy systems? Our first session will attempt to tackle these challenges and more when it comes to mobility in our future cities, and present possibilities to tackle these challenges head-on.

One concept of a sustainable city is that of an electrified city no longer focused on fossil fuels. Our cities will require more power to function, but how do we manage it? How do we return the excess power to the grid? Our experts will look at how they are meeting these challenges in their own work, and what needs to be done to plan for the future.

The workshop will cap up by bringing all of our experts together to try and find a common roadmap that NTNU, industry and others can do as we prepare for a more holistic and human-focused sustainable future.

Programkomite: Dave Collins (FME ZEN)Ann Kristin Kvellheim (FME ZEN), Thomas Thiis (FME ZEN), Lillian Sve Rokseth (FME ZEN), Gisle Solbu (FME NTRANS), Asgeir Tomasgard (NTNU)

Location: Lerckendal Gård Trondheim Time: 10:00 - 12:00 End date: 23. March 2023
28 Mar

Avsluttende innspillseminar: Hvordan bruke ZEN Nøkkelindikatorer i prosess?

I mars har vi presentert en ny ZEN KPI kategori hver tirsdag og torsdag som et lunsjforedrag. Til sammen seks stykker. I et nullutslippsperspektiv henger disse nøkkelindikatorene tett sammen.

Vi avslutter derfor denne maraton-serien med et innspillseminar inkludert frokost om hvordan planlegge ZEN prosesser som tar hensyn til det.
Vi jobber nå med en prosessveileder, og til å definere innholdet slik at det treffer målgruppa vil vi gjerne ha innspill fra DERE som faktisk skal benytte denne veilederen og som ivrer etter å teste ut indikatorene.
NB: Dette seminaret går forut for stormøtet om FME 3.0 i samme lokaler. Det gjør det mulig å være med på begge denne dagen. 

Program:
08.00 – 08.30: Frokost, småprat og mingling. (Påmelding kreves for frokost – bruk lenken)
08.30 – 08.35: Velkommen og kort intro
08.35 – 09.00: Introduksjon til prosessveileder; hva, hvorfor og hvordan? v/Lillian S. Rokseth.
09.00 – 09.15: Vi hører fra en partner som er ivrig på å teste ut. Hva må prosessveilederen inneholde for at vi skal bruke den? (TBA)
09.15 – 09.20: Kort gjennomgang av utkastet (som dere får tilsendt noen dager i forkant)
09.20 – 09.55: Tid for innspill, spørsmål, diskusjoner og samskaping.
0955 – 10.00: Kort oppsummering og veien videre.

Kan du ikke møte fysisk så be om teamslenke. Anne-Lise Aakervik

Velkommen!
Hilsen Lillian Sve Rokseth, Marianne Kjendseth Wiik og Anne-Lise Aakervik Påmeldingslink her.

Location: 4.etasje ZEB Laboratoriet Time: 08:00 - 10:00 End date: 28. March 2023
13 Apr

Hvordan bruke innovative offentlige anskaffelser til å nå miljøambisjoner?

Forskningssentrene FME ZEN[1] og FME NTRANS[2] inviterer sammen med Nasjonalt program for leverandørutvikling[3] til workshop om hvordan vi kan bruke innovative offentlige anskaffelser for å nå miljøambisjoner. Workshopen finner sted 13.april  fra kl 10-15 i ZEB-laboratoriet.

Målgruppen er innkjøpere på ulike nivå, og aktører som forholder seg til anskaffelsesprosesser, samt beslutningstakere og premissgivere.

Vi arrangerer denne workshopen for å få erfaringsutveksling mellom personer med høy kompetanse. Vi forventer også følgende resultater:

  • En veileder for innovative offentlige anskaffelser med høye bærekraftsmål
  • En tilnærming til hvordan etterspørre nye produkter og løsninger med høye bærekraftsmål
  • Utvikle gode strategier og løsningsforslag, sammen

Velkommen!

[1] www.fmezen.no

[2] https://www.ntnu.no/ntrans/

[3] https://innovativeanskaffelser.no/aktorer/nasjonalt-program-for-leverandorutvikling/

[4] https://zeblab.no/

Location: ZEB Laboratoriet Time: 10:00 - 15:00 End date: 13. April 2023