Upcoming Events

07 Oct

Workshop: Ny arbeidsplan for 2022 til 2023. Workshop for arbeidspakke 2: Forretningsmodeller, virkemidler og innovasjon

Innhold i workshopen:

Vi starter med at forskere presenterer mål og resultater for arbeidspakken. Hvilke signaler har vi fått fra midtveisevaluering, partnermøtene og styret for utvikling av ny arbeidsplan.

Vi ønsker kommentarer, tilbakemelding og diskusjon med partnerne.

 

Invitasjon sendes kontaktpersoner på epost. Dersom du ikke har fått invitasjon, ta kontakt med Ann Kristin Kvellheim: ann.kristin.kvellheim@sintef.no

Location: Teams + evt. mulighet for fysisk deltagelse Time: 13:00 - 15:00 End date: 07. October 2021
13 Oct

Workshop: Ny arbeidsplan for 2022 til 2023. Workshop for arbeidspakke 3: Responsive and energy efficient buildings.

Innhold i workshopen:

Vi starter med at forskere presenterer resultater for arbeidspakken. Vi ønsker kommentarer, tilbakemelding og diskusjon med partnerne.

Hvilke signaler har vi fått fra midtveisevaluering og styret for utvikling av ny arbeidsplan. Innspill fra partnere til ny plan.

 

Invitasjon sendes kontaktpersoner på epost. Dersom du ikke har fått invitasjon, ta kontakt med Hans Martin: hans.m.mathisen@ntnu.no

Location: Time: 13:00 - 15:00 End date: 13. October 2021
18 Oct

ZEN partnerseminar

Dagen før ZEN-konferansen inviterer vi til seminar for partnere i ZEN.

Mer info kommer.

Location: Radisson Blu Royal Garden Hotel/online Time: - End date: 18. October 2021
19 Oct

ZEN-konferansen 2021

Konferansen legges opp til å ha fysisk oppmøte, men vil ha muligheter for å delta digitalt om det skulle være nødvendig grunnet smittevern.

Mer informasjon og påmelding finnes her.

Location: Radisson Blu Royal Garden Hotel/online Time: - End date: 19. October 2021