Kommende Arrangementer

14 Aug

Arendalsuka: Klimagassberegninger

Velkommen til vårt arrangement på Arendalsuka som handler om klimagassberegninger som bidrag til nullutslippsområder.

Vi er nødt til å omstille oss, og det haster, Men det er ikke lett. Vi trenger metoder og verktøy for å kunne gjennomføre omstillingene.  I FME ZEN har vi over flere år jobbet med utslippsfaktorer knyttet til blant annet energibærere, samt å vise hvordan materialbruk spiller inn på klimagassutslipp. Hvordan kan våre funn påvirke byggeforskrifter, standarder og på andre måter brukes for en enhetlig oppfatning og praksis i bransjen?  ​

Fra FME ZEN stiller: Professor Helge Brattebø, leder av arbeidspakke 1, førsteamanuensis og Onsager fellow Jan S. Næss og forskningsleder Carine Lausselet.

Foreløpig program

14:00 Velkommen og kort presentasjon av vårt ZEN Policy Brief om Klimagassberegninger (Helge Brattebø, NTNU)
14:15 Panel 1 – Anbefalinger rettet mot regelverket og mot standarder
14:50 Kort pause for skifte av panel
14:55 Panel 2 – Anbefalinger rettet mot bruk i praksis
15:30 Slutt. 

Hold deg oppdatert og les mer på denne linken. 

Location: Thon Hotel Arendal Time: 14:00 - 15:30 End date: 14. August 2024
14 Aug

Arendalsuka: Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging

Sintef Community har flere arrangement på Arendalsuka, blant annet Bærekraftig verdikjede og materialbruk i vegbygging – behov for mer midler til FOU

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23944

Location: Samferdselsteltet, Arendal Time: 11:45 - 12:30 End date: 14. August 2024
14 Aug

Arendalsuka: Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

Vår samarbeidspartner og forskningspartner, Sintef Community har flere arrangementer under Arendalsuka, blant annet om Sirkulærøkonomi i bygg og anlegg

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23255

Location: MS Lofoten, Arendal Time: 11:00 - 12:00 End date: 14. August 2024
15 Aug

Arendalsuka: Nullutslippsområder: Fra ide til virkelighet.

Velkommen til vårt arrangement på Arendalsuka som handler om hvordan få nullutslippsområder til å gå fra pilotområder til å bli et fortrukket valg ved utbygging.

Vi stiller spørsmålet: Hvordan får vi fortgang i utbredelsen av nullutslippsområder?  Skal vi klare EU og Norges mål om henholdsvis 55 prosent klimagassreduksjon i 2030 og klimanøytralitet i 2050 haster det å finne løsninger for å redusere energibruken, klimagassutslippene og forbedre forsyningssikkerheten.

Forskning peker på at bygg og områder har et betydelig potensial. Hvordan kan vi realisere dette potensialet? I Forskningssenteret for nullutslippsområder (FME ZEN) har vi utviklet og bygget flere pilotprosjekter som har vist at det er teknisk mulig å realisere gode nullutslippsområder. En viktig del av arbeidet har vært utviklingen av en ZEN (nullutslipps)-definisjon.

Vi legger frem resultater og piloterfaringer og kommer med råd om hvordan vi kan ta i bruk løsningene i stor skala.

Fra FME ZEN stiller professor Inger Andresen og senterdirektør Ann Kristin Kvellheim.

Til å disktuere problemstillinger og løsninger har vi blant annet invitert:  
Stein Erik Lauvås, Arbeiderpartiet (Energi- og miljøkomiteen)
Anna-Thekla Tonjer, daglig leder i Elverum Tomteselskap
Torger Mjønes, fagsjef for bærekraftige bygg, Trøndelag Fylkeskommune

Følg med for flere deltager og detaljer om arrangementet.

Nullutslippsområder – fra pilot til allemannseie. Slik kan det gjøres! – Arendalsuka

 

 

 

Location: Thon Hotel Arendal Time: 10:00 - 11:30
15 Aug

Arendalsuka: Inneklima og skoler

Sintef Community har flere arrangement på Arendalsuka blant annet om inneklima og skole. Det viser seg at skoler og barnehager har dårligst inneklima, men hvorfor det? Er de mindre viktige enn voksne?

https://program.arendalsuka.no/event/user-view/23335

Location: Madam Reiersen, Arendal Time: 09:00 - 09:45 End date: 15. August 2024
19 Sep

ZENkveld på Dokkhuset.

Høsten 2024 pakker FME ZEN ned aktiviteten og avslutter åtte års intenvis forskningsvirksomhet i givende samarbeid med nærmere 30 partnere og ni piloter. Nå skal resultatene stå på egne bein og brukes til å komme et skritt nærmere nullutslippsnabolag og -områder.

Vi inviterer til ZENkveld på Dokkhuset som en del av avslutningen av forskningssenteret.

Her vil flere av våre Ph.D.studenter fortelle om arbeidet sitt, som alle jobber med problemstillinger som er viktige for at vi skal kunne bygge gode nullutslippsområder. Fra hvordan bygge god sykkeinfrastuktur slik at folk slipper å ta bilen, til å lage gode modeller for å styre ambisiøse byggeprosjekter som ønsker å bli nullutslippsbygg. Det viser seg at ofte glipper det når det virkelig gjelder.  I tillegg får du høre om spennende samarbeid mellom forskerne og partnerne i ZEN. Vi jobber tett med de som faktisk skal ta i bruke resultatene våre, og der er det ikke alltid forsker og praktiker tenker likt.

Program er under  utarbeidelse, men sett av kvelden allerede nå.

 

Location: Dokkhuset, Trondheim Time: 19:00 - 21:00 End date: 19. September 2024
27 Sep

FME ZEN sluttkonferanse: Nullutslippsområder – fra idè til virkelighet

Etter åtte års systematisk forskning på hvordan vi skal oppnå nullutslippsområder inviterer vi til sluttkonferanse. Her vil vi oppsummere våre meste spennende funn.

I løpet av disse årene har vi utfordret vedtatte sannheter og utviklet nye verktøy som kan gjøre jobben enklere.  Sammen med 30 partnere og ni pilotområder har vi lært svært mye. Samarbeidet med våre partnere fra privat og offentlig sektor har vært avgjørende for at vi har kommet frem til de resultatene vi vil presentere for dere på sluttkonferansen.

Har du tid og muligheter så inviterer vi til ZENKveld på Månefisken i Oslo for en uformell oppvarming 26.september.

Og for de morgenfriske inviterer vi til DEL & LÆR med FutureBuilt 27.9 kl: 08.00.

Lenke til påmelding finner du her: Påmelding sluttkonferanse, ZENKveld og Del & Lær.

Foreløpig program:
9.30 -10.00 Registrering/kaffe
10.00 Velkommen ved dagens konferansier Tor Inge Hjemdal adm.dir. DOGA
10.05 FME ZEN og politiske ambisjoner/bærekraftsmålene (Karianne Tung, tbc)
10.15 Key-note speaker, Paulo Ferrão, Professor at University of Lisbon and Co-chair of Mission Board on Climate Neutral and Smart Cities
10.40 8 år med forskning – hva har vi fått ut av dette? (v/ ZEN-partnere)
10.50 Video: pilotprosjektene
11.00 Byforum: Byen/kommunen som pådriver for omstilling. Bærum, Oslo, Trondheim, Bodø, Elverum. Panelsamtale.
11.30 Lunsj
12.30 Samfunnsnytten av ZEN v/senterleder Ann Kristin Kvellheim
12.40 Hva innebærer et nullutslippsområde? v/Helge Brattebø og Marianne Kjendseth Wiik
13.00 Smakebiter fra forskningen (6*10 min innlegg tbc)
14.00 Kaffpause
14.15 Hva har vi lært? Policy briefs fra viktige forskningsområder i ZEN:
1) Klimagassberegninger i planlegging og etablering av nullutslippsområder: Hvordan bruke klimagassberegninger for å oppnå målene?
2) Energifleksibilitet: hvordan kan bygg og områder bidra til bedre utnyttelse av strømnettet.
3) Ventilasjon- viktig for helsa, klima og lommeboka.
4) Fra pilotprosjekt til allemannseie. Hvordan gjennomføre en vellykket omstilling?

15.00 Fortsettelsen: Det er fortsatt mye som gjenstår før Norge når sine klimamål og det er et stort potensial for å bruke bygg og områder til å sikre energiforsyningen.
15.15 Vel hjem!

Location: Scandic Fornebu, Bærum Time: 09:30 - 15:15 End date: 27. September 2024