VELKOMMEN TIL FORSKNINGSSENTERET ZEN

Vi vil muliggjøre overgangen til et lavkarbonsamfunn ved å utvikle bærekraftige nabolag med null utslipp av drivhusgasser.

Vi er overbevist om at våre fremtidige byer og lokalsamfunn må ha optimal energibruk, og være gode steder for mennesker å leve og jobbe i.

Les mer >>

VÅRE PILOTPROSJEKTER

Forskningssenteret ZEN har 9 pilotprosjekter spredt over hele Norge

Pilotprosjektene fungerer som et knutepunkt for innovasjon, hvor våre forskere, sammen med bygningsfagfolk, eiendomsutviklere, kommuner, energiselskaper, og eiere og brukere av bygninger, tester nye løsninger for bygging, drift og bruk av nabolagsområder for å redusere utslipp av drivhusgasser til null.

VÅRE PARTNERE

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi