Dette er FME ZEN

Vi vil muliggjøre overgangen til et lavkarbonsamfunn ved å utvikle bærekraftige nabolag med null utslipp av drivhusgasser.

Vi er overbevist om at våre fremtidige byer og lokalsamfunn må ha optimal energibruk, og være gode steder for mennesker å leve og jobbe i.

Les mer

Event: Speeding up the implementation of Net Zero Emission Buildings and Neighbourhoods through targeted financial policies

We are happy to invite you to our workshop in Brussels the 13th of June at NTNUs Brussels office.  This is during EU Sustainable Energy Week. The revised Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) is ambitious, and many countries around…

Les mer

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.