Memo

Et ZEN memo er en oppsummering av forskning gjort ved ZEN-senteret. Memoet tilsvarer et notat og er ikke underlagt samme kvalitetskontroll som ZEN rapporter.