Stemningsrapport fra ZEN Living Lab på Gløshaugen

Tekst og foto: Hanne Marit Henriksen

I uke 10 arrangerte forskere fra FME ZEN, i samarbeid med NTNU Eiendomsavdeling, pop-up gjenbruksmarked på Gløshaugen. I løpet av tre hektiske dager fant brukte møbler og annet inventar fra NTNU nye eiere.

Arrangementet var en del av en ZEN Living Lab hvor vi ser nærmere på holdninger og praksiser knyttet til gjenbruk på campus. NTNUs campusprosjekt skal utvikles som et nullutslippsområde (FME ZEN pilot), men det er overraskende lite fokus på hvordan gjenbruk av møbler og inventar kan bidra til å redusere utslipp. Målet med denne Living Lab’en er derfor å tilegne oss kunnskap om hvorfor det er slik, samt å teste alternative måter å formidle og tilgjengeliggjøre gjenbruk på campus. Vi ville også se om det var interesse eller engasjement for nullutslippskonseptet og gjenbruk på campus.

Erfaringene fra gjenbruksmarkedet tyder på at bevisstheten rundt gjenbruk er høy blant mange ansatte og studenter. De besøkendes respons var utelukkende positiv, og det ble gitt uttrykk for både vilje og ønske om mer gjenbruk på campus. Vi ble vitne til gledeshyl over en kasse med kabler (!), matematikere med forkjærlighet for gamle kritt-tavler, at kontorstoler med rifter og flekker ble omfavnet av nye eiere samt at brukte skjermer ble revet vekk. En gammel overhead-prosjekter, som riktignok ikke fant et nytt hjem, ble en kilde til både mimring, sympati og gode samtaler.

Tilbakemeldingene fra de vi snakket med var entydig: gjenbruk må gjøres mer tilgjengelig på campus!

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.