Seminar: Nullutslippsgården

Velkommen til seminar om: Landbruket mot 2050 – fra klimaproblem til en del av klimaløsningen. Mære Landbruksskole som nullutslippspilot.
Dato: 8. mars – Sted: Scandic Hell – Tid: 10.00 – 15.00

Det norske landbruket står i dag for rundt ni prosent av Norges samlede, direkte klimagassutslipp. Fra 2020 til 2030 er det bestemt at landbruket skal kutte 5 millioner tonn CO2-ekvivalenter. I følge FNs klimapanel trenger vi en radikal endring i hvordan vi produserer mat og driver landbruket.

Dette gjør Trøndelag Fylkeskommune og Mære Landbruksskole noe med. Mære ble i 2019 en pilot i FME ZEN, forskningssenter for miljøvennlig energi innen nullutslippsområder og byer. Målet er å redusere klimautslippene i forbindelse med driften av gårdsanlegget ned mot null vha. flere tiltak.

Etter flere år med forskning, prøving og feiling, er det på tide å presentere resultater og erfaringer, men også utfordringene og frustrasjonene som dukket opp.

Her møter du forskere, lærere, rådgivere, og representanter fra både landbruket, virkemiddelapparatet og politiske side. Og du hører fra elevene og gårdbrukeren om hvordan de ser for seg nullutslippsgården.

PROGRAM

10.00: Velkommen ved Tove H. Jystad, leder Grønt kompetansesenter & Torger Mjønes, fagrådgiver i Trøndelag Fylkeskommune.

10.05 – 10.20: Åpningstale ved Gunnar Alstad , leder for miljø og bærekraftsarbeid i  Norges Bondelag.

Del 1: 10.20 – 10.40:  Hva er ZEN og hvorfor Mære?                            

  • Hvorfor satser Trøndelag Fylkeskommune på Mære som pilot? v/Torger Mjønes.
  • FME ZEN og Mære: et forskningssamarbeid v/ Ann Kristin Kvellheim, senterleder FME ZEN.

Del 2: 10.40 – 12.15.   Mære Landbruksskole i et nullutslippsperspektiv                              

  • Hvor langt har vi kommet, hva kan vi gjøre mer og hvordan overføre kunnskap? v/Tove H.Jystad. Mære Landbruksskole.
  • Hvordan regner vi ut en nullutslippsgård? v/Christofer Skaar, Asplan Viak og Torger Mjønes, Trøndelag Fylkeskommune.
  • Spin off fra FME ZEN samarbeidet: Kan elevene og gårdbrukeren «spille» seg til null? v/Gunnar Larsen.
  • Lower emissions in harvesting: Plastic wraps versus concrete silo storage  v/ forsker Nicola Lolli, Sintef/FME ZEN.

Del 3 12:15 – 13.00   Slik kan landbruket bidra til mindre klimautslipp                                

  • «Løsninger for energibruk og energiforsyning ved Nullutslippsgården». Rapport som presenterer praktiske og anbefalte tiltak, v/Henriette Mo Sandberg, Asplan Viak
  • Modellering av energisystemer på Mære og videre potensiale v/ forsker Mette Bugge, Sintef

13.00- 13.45 Lunsj

Del 4: 13.50 – 14.55   Regelverk, kostnader og insentiver for landbruket                            

  • Hvordan bidrar regelverket til å gjøre det enklere for landbruket å spare strøm og produsere lokal strøm? v/TBA, Tensio AS.
  • Paneldebatt: Hvordan rigger vi landbruket for denne omstillingen? Økonomiske insentiver, stimuli, støtteordninger eller noe helt annet? med Sigrid Hjørnegård, Torger Mjønes, Tove Jystad, Christofer Skaar, Tensio med flere.

14.55: Avslutning og takk for i dag.

Frist for påmelding 4.mars
Påmeldingslenke: Landbruket som en del av klimaløsningen 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.