FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft skal tas i bruk for Flytårnområdet på Fornebu

Flytårnet mot Nansenparken. Foto: Bærum kommune

Sambruk av bebyggelse og uteareal står sentralt i arbeidet med Flytårnområdet, spesielt for offentlige funksjoner og hvordan de kan brukes gjennom døgnet. Nå skal FuturBuilts kriterier for sosial bærekraft anvendes for området.

Sammen med den nye ungdomsskolen blir blant annet biblioteket en viktig, ikke-kommersiell møteplass. Men også Verkstedsgaten, med sine mange atelierer og håndverksbedrifter, skaper i dag liv i de gamle bygningene og er et godt utgangspunkt for midlertidig og mer mangfoldig bruk i framtiden. 

FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft skal anvendes for Flytårnområdet. Kriteriene omhandler både prosessuelle krav som kartlegging, medvirkning og etiske byggeprosesser, og fysiske krav som deling, stedstilhørighet og mangfold. Ulla Hahn, arkitekt og prosjektleder i FutureBuilt, gleder seg til å følge prosessen videre:

Ulla Hahn, arkitekt og prosjektleder i FutureBuilt

– Flytårnområdet er det tredje store FutureBuilt-forbildet på Fornebu. Både forbildeprosjektene Nansenløkka og Oksenøya senter er områder med nybygg og de utvikles av én utbygger, henholdsvis OBOS og Bærum kommune. Flytårnområdet er mye mer kompleks med forskjellige eiere og eksisterende bygninger som skal tas vare på. Her skal det utvikles et helt nytt naboskap, og det er utfordrende, men også veldig gøy for FutureBuilt å komme inn i en tidlig fase for å kunne bidra til de gode bymiljø- og klimaløsningene, sier Hahn.

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.