Campus Evenstad – et eventyr

I tillegg til å huse 250 studenter innen anvendt økologi, landbruk, skog og bioteknologi, er Campus Evenstad også en pilot i FME ZEN. Å besøke Evenstad er et eventyr, historien er rik og fokuset som byggeier Statsbygg har hatt på klimatiltak og løsninger som gir minst mulig utslipp, ja null, er også et eventyr.

Langt tre hus i to etasjer, grønn plen foran.

Annes hus er resultatet av et forskningsprosjekt i FME ZEB der Statsbygg var partner. Målet var å bygge et nullutslippsbygg. Det var ikke helt rett frem. Historien om denne kan leses i rapporten «Jakten på nullutslippsbygget.»

I 2018 sto Annes hus ferdig, et ZEB COM bygg, som er et nullutslipps hus og der utslipp i forbindelse med bygg og materialer er kompensert for på andre måter. Her er solfangere på taket til studentboligene og solceller på hele låvetaket, flisfyring på to måter, og batteribank som kan ta effekttoppene og som kan lades opp når strømmen er billig. Og de har intern infrastruktur med fjernvarme. Her testes også hvordan vi kan bruke elbilene som back-up ved å hente strøm til nettet og lade de opp når det passer.

Låvelignende hhus med solceller på taket. rødt og langt.

Låven er satt opp der den opprinnelige låven sto. Her holder administrasjonen til og gymsal blant annet. Solcelletaket ble montert i 2013 og var da Norges største. Det varte ikke lenge.

Sammen med forskere i FME ZEN har driftsfolket fra Statsbygg på Evenstad og visjonære folk på skolen testet ut en rekke løsninger i siden 2015.  Det har ikke vært rett frem, og løsnigene er forbedret, utviklet og satt i system. Ikke alt passer sammen, for Evenstad og Statsbygg har ligget i forkant av utviklingen. De har testet pilotversjoner og kommet med innspill til forbedring. Lokalt næringsliv er også med på dette og leverer både flis og trematerialer. Det er brukt mange forskjellige løsninger – og ikke alle disse kan snakke sammen. Men det er slik vi på sikt får nullutslippsområder.  Erfaringene man har gjort seg på Evenstad samles nå i en rapport som også blir å finne i interaktiv form på nettet. Dette skal bidra til at Statsbygg når sine klimamål og fungere som inspirasjon for hvordan det er mulig. – Dette er et prosjekt der vi ikke har hatt svarene på forhånd, men utforsket og forsket underveis, sier Morten Dybesland som er prosjektleder for Statsbygg.  Resultatet av formidlingsprosjektet vil presenteres på et seminar i Oslo til høsten.

 

brunt hus to etajer i bagrunnen, foran bjørketrær

Studentboligene har solfangere på taket.

Hestehode i metall med bjørkeblader foran og et hus i bakgrunnen. Kunst

Kunnskap , kunst og natur går hånd i hånd på Campus Evenstad. Studentene kommer fra hele Norge, ja hele verden. Det er utveksling og internasjonal master og ph.d.

Energisentralen med solceller på endevegg. Sort hus.

Energisentralen er hjertet på Campus. Her er det to flisfyringanelgg og en batteribank. Varmtvannstank som forsyner fjernvarmenettet med varme. 

tekst og foto: Anne-Lise Aakervik

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.