Årsrapporten for 2022 er klar

Vi har nå ferdigstilt årsrapporten for FME ZEN for 2022. I år er den hovedsaklig på norsk, men forskningsdelen har både norsk og engelsk tekst. Vi har denne gangen valgt å profilere folkene i ZEN . Uten dyktige folk med på laget klarer vi heller ikke å løfte oss.  Styreleder for FME ZEN, Tonje Frydenlund, starter sitt innlegg slik:

«Hva vi gjør i dag vil være avgjørende for fremtiden i våre lokalsamfunn, våre byer og verden rundt oss. Vi vet at klimakrisen, energikrisen og økende ulikhet forsterket av COVID-19-pandemien, krever nye løsninger. Derfor er forskningen og innovasjonen som skapes i FME senteret ZEN av stor betydning.» Fortsettelsen kan du lese i årsrapporten her på web.

NTNU_ZEN_AnnReport2022web

 

 

 

 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.