Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK-bygget på Lø» og evaluering av prosessen

Pilotprosjekt: Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK-bygget på Lø» og evaluering av prosessen

  • Lokasjon:
  • Hva bygges:
  • Konstruksjon:
  • Størrelse:
  • Prosjekteier:
  • Kontakt på ZEN senteret:
  • Interessenter:
  • Involvering fra våre forskere:
  • Prosjektstatus:

Prosjektet fokuserer på følgende ZEN-kriterier:

GHG Emission
Energy
Power
Mobility
Economy
Spatial qualities
Innovasjon
Project partners

Relaterte publikasjoner

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.