Kan bli aktuelt å rive

Er den tidligere NRK-bygningen på Lø egnet for å bygge om til en 6-avdelings barnehage? Og være en nullutslipps-barnehage, som det er bestemt at barnehagen skal være.

Trine Binde Bratberg

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.