Fra teori til praksis hos GK Inneklima

Tar forskning på behovsstyrt ventilasjon ut i markedet:

Tidligere sjefforsker Mads Mysen ved SINTEF Byggforsk bretter opp ermene i sin nye stilling som Fagdirektør Ventilasjon i GK Inneklima. Fra 1. juni har han jobbet «hands-on» med det siste av ventilasjonsteknikk for det nordiske inneklimakonsernet.

Ole Peter Galaasen, Mads Mysen

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.