Publications

All publications from the ZEN Research Centre are financially supported by the Research Council of Norway through its funding scheme for Centres for Environment-friendly Energy Research (grant no. 257660).

Our latest scientific publications

Moazami, Amin (2019) Climate Robust Buildings: Towards Buildings with a Robust Energy Performance Under Climate Change
PhD thesis,

Yu, Xingji; Georges, Laurent; Knudsen, Michael; Sartori, Igor; Imsland, Lars Struen (2019) Investigation of the Model Structure for Low-Order Grey-Box Modelling of Residential Buildings
Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA,
8 p.,

Walnum, Harald Taxt; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor. (2019) Influence of inputs knowledge on Grey-box models for Demand Response in Buildings
Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA,

All our publications

Op-ed by Odd-Erling Lange (2017) Skal vi skrinlegge Elverum?
Østlendingen (Newspaper),
04.12.2017,

Kun innpakningen er grønn, sier MDGs Martin Løken om Ydalir til Østlendingen. Vi er glade for Løkens engasjement, bare synd det baserer seg på misforståelser som kan skade Elverums attraktivitetsarbeid for fortsatt økt tilflytning.

Odd-Erling Lange

Press release (2017) ZEN utvikler nullutslippsområder
Press release,
6 November 2017,
3,

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen

Elmagasinet,
2 March 2017,

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet

News story (2017) Ny kunnskap fra ZEN
VVS Aktuelt,
23 February 2017,

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.


News story (interview with Annemie Wyckmans) (2017) An Interview with Annemie Wyckmans
Zero Emission Architecture,
79 (3),
12-17.,

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans

News story (interview with Anne Grete Hestnes and Arild Gustavsen) (2017) Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift
Byggeindustrien,
19 January 2017,

Alt om tre-fire år kan nye byggeforskrifter her i landet være basert på de erfaringer og kunnskap som man har fått fra det store ZEB-prosjektet (Zero emission buildings) ved NTNU/Sintef som har pågått i flere år.

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen

News story (2016) En positiv fusjonshistorie
Universitetsavisa,
14 June 2016,

Institutt for produktdesign (IPD) i Trondheim og medie- og designfag ved Seksjon for medieteknologi (MTL) i Gjøvik har funnet hverandre og vil danne et nytt Institutt for design under Fakultet for arkitektur og design. Begge fagmiljøer er enige om at det ligger spennende muligheter i fusjonen og at et nytt institutt har stort potensial. Felles deltakelse i det nye FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) vil være en ekstra pådriver.

Terje Stafseng, Casper Boks

News story (interview with Arild Gustavsen and Terje Jacobsen) (2016) Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og Evenstad blir innovasjonsarena og utprøvingsområder
ITBAktuelt,
27 May 2016,

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Arild Gustavsen, Terje Jacobsen

News story (2016) Trøndersk storeslem
Dagens Næringsliv,
27 May 2016,

Under Forskningsrådets energikonferanse torsdag tildelte rådet penger til åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Frode Buanes

 


Asplan Viak (website),
27 May 2016,

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder – med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Liv Bjørhovde Rindal

News story (2015) Ny bydel som forskermat
Østlendingen,
24 October 2015,

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer