Publications

All publications from the ZEN Research Centre are financially supported by the Research Council of Norway through its funding scheme for Centres for Environment-friendly Energy Research (grant no. 257660).

Our latest scientific publications

ZEN Report 20,
NTNU/SINTEF,

Calculation of Key Performance Indicators of Energy and Power in Ydalir

Ydalir is the name of a development area located northeast of the centre of Elverum. The area is one of
the pilot areas in FME ZEN with ambitions of becoming a Zero Emission Neighbourhood (ZEN). At
the end of the construction period the area will have a new school, a kindergarten, and about 700
residential units. There are high ambitions for the development of Ydalir. For Ydalir to fulfil the ZEN
definition, it must be energy efficient, and the emissions from the area must be reduced. The emission
reductions in Ydalir will be achieved through building according to the Norwegian passive house
standard (NS 3700/NS3701), by using district heating, and by installing photovoltaic (PV) solar panels.

The development of the definition of a Zero Emission Neighbourhood (ZEN) and the development of
assessment criteria and key performance indicators is an ongoing process that will last throughout the
program period of FME ZEN. This work will enable an assessment of the performance of the ZEN pilot
areas. Based on the draft for the ZEN definition, the assessment criteria and KPIs (per 2019) can be
divided into the following categories: GHG Emissions, Energy, Power, Mobility, Spatial qualities,
economy and innovation.

Constructing Ydalir as a ZEN will have positive impacts on energy consumption, the peak load,
and the utilization of the local electricity grid.

The purpose of this report is to test the indicators on energy and power on a ZEN-pilot in the planning
phase. The suggested energy KPIs and power KPIs have been tested for Ydalir for the year 2035. It is
assumed that the area will be fully operational by this time. Two scenarios have been created for Ydalir,
2035: the first scenario represent the current expectations for the pilot area and is called the «ZEN
Scenario». The second scenario represent the reference project, or the «Business as usual» (BAU) case
for the development of Ydalir. This is called the «Baseline Scenario». The KPIs for Energy and Power
have been calculated for Ydalir for both scenarios.

This analysis shows that the KPI net energy demand can be reduced by 27 %, the total import of energy
can be reduced by 30%, and the combined peak load for electricity and heating can be reduced by 24%
in the ZEN-scenario compared to the Baseline Scenario.

Annual energy use and emissions from the use phase can be significantly reduced if the development
turns out as expected, if all developers follow the master plan, and if the use of transport by car is reduced
as expected. The testing of the KPIs used in ZEN within the categories Energy and Power shows that
there is a need for further work on system boundaries, the reference scenario, and finding standard
methodologies.

Involved ZEN-partners in this study have been SINTEF, Elverum Vekst, and Elverum municipality.


Matthias Haase, Nicola Lolli and Kari Thunshelle (2020) Renovation concepts for residential buildings
ZEN Report 19,
NTNU/SINTEF,

This study looks at the challenges and opportunities in the deep energy renovation market with prefab elements. An analysis of 39 European projects was conducted, and the results where structured in three topics.


Nuijten, Anne (editor) (2020) Innovasjonsarbeid i FME-ene
ZEN Memo 23,
NTNU/SINTEF,

Denne memoen er resultatet av arbeidet i 2019 og beskriver for FME-ene ZEN, NTRANS, HydroCen, CINELDI, HighEFF, NCCS og SUSOLTECH hvordan FME-ene jobber med innovasjon og hva resultatene er så langt.


Moazami, Amin (2019) Climate Robust Buildings: Towards Buildings with a Robust Energy Performance Under Climate Change
PhD thesis,

Yu, Xingji; Georges, Laurent; Knudsen, Michael; Sartori, Igor; Imsland, Lars Struen (2019) Investigation of the Model Structure for Low-Order Grey-Box Modelling of Residential Buildings
Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA,
8 p.,

All our publications

Usman, D. & Ascher, B. (2018) Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?
Vvsforum.no,
04.01.2018,

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar og Barbara Ascher

Østlendingen (Newspaper),
09.12.2017,

VI MÅ jo bare takke og bukke for at MDG-eren Martin Løken har opphøyd seg selv til elverumpolitikkens moroklump. Med utspillet om å skrinlegge Ydalir har han tatt belastningen med å bli latterliggjort og utskjelt. Å sette dagsorden med hovedoppslag og en tosiders avisartikkel for noe som får uttrykket «bak mål» til å framstå som tomt og innholdsløst, er en prestasjon i seg selv. Men det uredde og frimodige Martin mest av alt har klart, er å få øynene opp på flere for hva som egentlig foregår i Ydalir.

Halvard Berget

Op-ed by Odd-Erling Lange (2017) Skal vi skrinlegge Elverum?
Østlendingen (Newspaper),
04.12.2017,

Kun innpakningen er grønn, sier MDGs Martin Løken om Ydalir til Østlendingen. Vi er glade for Løkens engasjement, bare synd det baserer seg på misforståelser som kan skade Elverums attraktivitetsarbeid for fortsatt økt tilflytning.

Odd-Erling Lange

Press release (2017) ZEN utvikler nullutslippsområder
Press release,
6 November 2017,
3,

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen

Elmagasinet,
2 March 2017,

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet

News story (2017) Ny kunnskap fra ZEN
VVS Aktuelt,
23 February 2017,

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.


News story (interview with Annemie Wyckmans) (2017) An Interview with Annemie Wyckmans
Zero Emission Architecture,
79 (3),
12-17.,

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans

News story (interview with Anne Grete Hestnes and Arild Gustavsen) (2017) Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift
Byggeindustrien,
19 January 2017,

Alt om tre-fire år kan nye byggeforskrifter her i landet være basert på de erfaringer og kunnskap som man har fått fra det store ZEB-prosjektet (Zero emission buildings) ved NTNU/Sintef som har pågått i flere år.

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen

News story (2016) En positiv fusjonshistorie
Universitetsavisa,
14 June 2016,

Institutt for produktdesign (IPD) i Trondheim og medie- og designfag ved Seksjon for medieteknologi (MTL) i Gjøvik har funnet hverandre og vil danne et nytt Institutt for design under Fakultet for arkitektur og design. Begge fagmiljøer er enige om at det ligger spennende muligheter i fusjonen og at et nytt institutt har stort potensial. Felles deltakelse i det nye FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) vil være en ekstra pådriver.

Terje Stafseng, Casper Boks

News story (interview with Arild Gustavsen and Terje Jacobsen) (2016) Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og Evenstad blir innovasjonsarena og utprøvingsområder
ITBAktuelt,
27 May 2016,

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Arild Gustavsen, Terje Jacobsen

News story (2016) Trøndersk storeslem
Dagens Næringsliv,
27 May 2016,

Under Forskningsrådets energikonferanse torsdag tildelte rådet penger til åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Frode Buanes

 


Asplan Viak (website),
27 May 2016,

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder – med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Liv Bjørhovde Rindal

News story (2015) Ny bydel som forskermat
Østlendingen,
24 October 2015,

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer