Aesthetic Preference as Starting Point for Citizen Dialogues on Urban Design: Stories from Hammarkullen, Gothenburg

This article sets out to describe the role of aesthetics in citizen dialogues during the upgrading of a local swimming pool in Hammarkullen, Gothenburg. The swimming pool became an important project because of its role in a larger neighbourhood renovation project that allowed the municipality to focus on citizen engagement and inclusion.

Brita Fladvad Nielsen, Ruth Woods, Wenche Lerme

Hva er egentlig et smart bygg? Nå finnes det faktisk et svar!

Alle virker å være enige om at fremtidens bygg er smarte, men hva er egentlig «smart» og finnes det en definisjon på innhold? Dette var spørsmålet partene i Powerhouse-samarbeidet stilte seg for ca. ett år siden, og som nå har resultert i en veileder for smarte bygg – åpen for bruk i bransjen for aktører som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk.

ITBaktuelt

Impacts of future weather data typology on building energy performance – Investigating long-term patterns of climate change and extreme weather conditions

This work aims at answering two research questions: does a method of generating future weather files for building performance simulation bring advantages that cannot be provided by other methods? And what type of future weather files enable building engineers and designers to more credibly test robustness of their designs against climate change?

Amin Moazamia, Vahid M. Nik, Salvatore Carluccia, Stig Gevinga

Stor effekt av energiforskning på bygg og områder

Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.

Terje Jacobsen, Arild Gustavsen, Kathrine Nitter

Public private collaboration in a zero emission context

This aim of study connected to this report is to answer the following research question: «What are the key drivers of success and failure when it comes to public private collaboration in a zero-emission context?» In this regard, a narrative literature review is conducted to find relevant scientific articles and cases. The cases are studied and results are obtained. Results show various success factors and barriers in public private collaboration in the context of zero emission neighborhood. The results are presented.

Anandasivakumar Ekambaram

Responsive building envelope concepts in zero emission neighborhoods and smart cities – A roadmap to implementation

Responsive building envelopes (RBEs) are expected to play an important role in the design of ZENs and future smart sustainable cities. RBEs are useful to optimize the balance between several energy flows at single- and multi building scale, as well as to actively manage both on-site renewable- and purchased energy in addition to improving user experience and indoor comfort by providing an interactive interface with the outdoors. This article provides a review of the potential and the requirements associated with using RBEs to manage complex interactions between buildings, clusters of buildings and utility grids.

Ellika Taveres-Cachata, Steinar Grynninga, Judith Thomsen, Stephen Selkowitz

 

Analyserer opplevd inneklima i bygningsteknisk laboratorium

Nå blir brukerens opplevelse av energieffektive kontorer analysert i et eksperiment på ZEB Test Cell Laboratory ved SINTEF/NTNU. I foredraget «Komfort på kontoret» på Norsk Bygningsfysikkdag presenterte Steinar Grynning prosjektet som ser på fremtidens fasadeløsninger og integrerte teknologier.

Ole Peter Galaasen

From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA

The building industry is responsible for approximately 40% of energy consumption and 36% of greenhouse gas emissions in the European Union (EU). The most efficient way of reducing a building’s environmental impact is addressing it in the design stage. Here, design freedom is the greatest, but uncertainty is high and there is a nearly limitless number of design options.

Christofer Skaar, Nathalie Labonnote, Klodian Gradeci

Levende igjen i Zeb Living Lab

ZEB Living Lab er det rare lille huset på Gløshaugen som var ett av ni pilotbygg som kom på plass under Forskningssenter for nullutslippsbygg – Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).

Ruth Woods, Kristian Skeie

Jakten på det grønne hus

Også våre hus og bygninger har havnet i søkelyset for forsøk på å avlaste miljø og klima. Et forskningssenter i Trondheim ønsker ikke bare å gjøre vår bruk av dem klimanøytral, men også selve byggeprosessen.

LO Ingeniør

Zero emission neighbourhoods in smart cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria: version 1.0. Bilingual version.

This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN definition includes contributions from the ZEN partners.

M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen

Overskuddslageret

Jakten på Den Grønne Diamanten: Å bygge smarte hus handler om mer enn teknologi, mener daglig leder i plusshus-samarbeidet Powerhouse.

Rune Stene, Mari Grinde Arntzen

Vil forandre adferdsmønstre

På møtestedet Building Green Blant skal Mali Hole Skogen, direktør i OREEC, lede en samtale om «klimasmarte bygg og områder». OREC vil øke innovasjonstakten, forretningsmulighetene og verdiskapningen.

Inger Andresen, Mali Hole Skogen

ZEN inn i Smart by Powerhouse

Arbeidet med å utvikle en veileder for smarte bygg, Smart by Powerhouse, er godt i gang, og nå blir Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (ZEN) med på laget.

Rune Stene, Steinar Grynning, Arild Gustavsen

Vi gleder oss til fortsettelsen

– Jeg får så lyst til å bo i denne bydelen, utbrøt Arbeiderpartiets Ingvar Midthun da formannskapet var på befaring i Ydalir et halvt år etter byggestarten i mars. Norges mest miljøvennlige nabolag er under oppføring og i rute.

Elverum kommune

TOBB og ZEN

TOBB ønsker å ha en stemme når det gjelder fremtidens bygningsutvikling i forhold til energi. Å bli samarbeidspartner med ZEN er et steg i riktig retning.

Runar Skippervik

Software tools for local energy system operation and expansion

This report describes existing software tools for analysing the operation and expansion of local energy systems. It also provides a brief description of the eTransport model and other alternative models found in the literature or used by partners in the ZEN Research Centre.

M. L. Kolstad, S. Backe, O. Wolfgang, I. Sartori

Fra teori til praksis hos GK Inneklima

Tar forskning på behovsstyrt ventilasjon ut i markedet:

Tidligere sjefforsker Mads Mysen ved SINTEF Byggforsk bretter opp ermene i sin nye stilling som Fagdirektør Ventilasjon i GK Inneklima. Fra 1. juni har han jobbet «hands-on» med det siste av ventilasjonsteknikk for det nordiske inneklimakonsernet.

Ole Peter Galaasen, Mads Mysen

Kriterier for pilotprosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt roller og ansvar knyttet til å være et pilotprosjekt i forskingssenteret Zero Emission Neighbourhoods.

Inger Andresen

Kriterier for case-prosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt
roller og ansvar knyttet til å være et CASE-prosjekt i forskingssenteret Zero Emission
Neighbourhoods.

Inger Andresen

Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger

Det er ofte stor forskjell på beregnet energibruk som er planlagt for et bygg, og den vi faktisk måler når bygget er ferdig. Bedre forståelse av dette avviket er viktig for å velge de rette tekniske løsningene, og oppnå god driftsstyring av bygg som kan utnytte framtidens smarte energiløsninger.

Jørn Wad, Maria Justo Alonso, Kristian S. Skeie

ZEN pilot survey – Initial plans for thermal and electrical use, generation, distribution and storage

To develop zero emission neighbourhoods in smart cities, knowledge is needed in a number of areas. This pilot survey describes the initial plans for the ZEN pilot areas regarding thermal and electrical use, generation, distribution and storage.

Åse Lekang Sørensen, Eyvind Fredriksen, Harald Taxt Walnum, Kristian Stenerud Skeie, Inger Andresen

Smart EV charging systems for zero emission neighbourhoods

The increased use of electric vehicles calls for new and innovative solutions for the charging infrastructure. At the same time, it is desirable to improve the energy flexibility of neighbourhoods. This report presents the state-of-the-art of smart electric vehicles charging systems, with focus on Norway.

Åse Lekang Sørensen, Shanshan Jiang, Bendik Nybakk Torsæter, Steve Völler

Recommendations for further developments in eTransport

This memo summarizes promising possibilities for the further development of eTransport, of which some are included in the ZEN work plan 2018-2019. Among other things, the described developments deal with technologies within the energy supply chains for electricity and heat, with the representation of end-users, and with the representation of fluctuations in the availability of local energy sources.

O. Wolfgang, I. Petersen, M. Lorentzen Kolstad, K. Husevåg Kvalsvik

Thermal energy systems in ZEN

This report reviews the state-of-the-art on thermal energy systems for neighbourhoods. Its main focus is on technologies related to 4th generation district heating (4GDH), biomass combined heat and power (CHP) systems, ground source heat pumps (GSHP) and seasonal heat storage.

Harald Taxt Walnum, Eyvind Fredriksen

Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions

How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information do decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level?
A dynamic building stock model has been developed for energy- and GHG-emission scenario analyses of neighbourhoods. The model is generic and flexible and can be used to model any neighbourhood where building stock data is available.

Jan Sandstad Næss, Nina Holck Sandberg, Natasa Nord, Magnus Inderberg Vestrum, Carine Lausselet, Aleksandra Woszczek, Øystein Rønneseth, Helge Brattebø