Analyserer opplevd inneklima i bygningsteknisk laboratorium

Nå blir brukerens opplevelse av energieffektive kontorer analysert i et eksperiment på ZEB Test Cell Laboratory ved SINTEF/NTNU. I foredraget «Komfort på kontoret» på Norsk Bygningsfysikkdag presenterte Steinar Grynning prosjektet som ser på fremtidens fasadeløsninger og integrerte teknologier.

Ole Peter Galaasen

From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA

The building industry is responsible for approximately 40% of energy consumption and 36% of greenhouse gas emissions in the European Union (EU). The most efficient way of reducing a building’s environmental impact is addressing it in the design stage. Here, design freedom is the greatest, but uncertainty is high and there is a nearly limitless number of design options.

Christofer Skaar, Nathalie Labonnote, Klodian Gradeci

Levende igjen i Zeb Living Lab

ZEB Living Lab er det rare lille huset på Gløshaugen som var ett av ni pilotbygg som kom på plass under Forskningssenter for nullutslippsbygg – Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).

Ruth Woods, Kristian Skeie

Jakten på det grønne hus

Også våre hus og bygninger har havnet i søkelyset for forsøk på å avlaste miljø og klima. Et forskningssenter i Trondheim ønsker ikke bare å gjøre vår bruk av dem klimanøytral, men også selve byggeprosessen.

LO Ingeniør

Zero emission neighbourhoods in smart cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria: version 1.0. Bilingual version.

This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN definition includes contributions from the ZEN partners.

M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen

Overskuddslageret

Jakten på Den Grønne Diamanten: Å bygge smarte hus handler om mer enn teknologi, mener daglig leder i plusshus-samarbeidet Powerhouse.

Rune Stene, Mari Grinde Arntzen

Vil forandre adferdsmønstre

På møtestedet Building Green Blant skal Mali Hole Skogen, direktør i OREEC, lede en samtale om «klimasmarte bygg og områder». OREC vil øke innovasjonstakten, forretningsmulighetene og verdiskapningen.

Inger Andresen, Mali Hole Skogen

ZEN inn i Smart by Powerhouse

Arbeidet med å utvikle en veileder for smarte bygg, Smart by Powerhouse, er godt i gang, og nå blir Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (ZEN) med på laget.

Rune Stene, Steinar Grynning, Arild Gustavsen

Vi gleder oss til fortsettelsen

– Jeg får så lyst til å bo i denne bydelen, utbrøt Arbeiderpartiets Ingvar Midthun da formannskapet var på befaring i Ydalir et halvt år etter byggestarten i mars. Norges mest miljøvennlige nabolag er under oppføring og i rute.

Elverum kommune

TOBB og ZEN

TOBB ønsker å ha en stemme når det gjelder fremtidens bygningsutvikling i forhold til energi. Å bli samarbeidspartner med ZEN er et steg i riktig retning.

Runar Skippervik

Software tools for local energy system operation and expansion

This report describes existing software tools for analysing the operation and expansion of local energy systems. It also provides a brief description of the eTransport model and other alternative models found in the literature or used by partners in the ZEN Research Centre.

M. L. Kolstad, S. Backe, O. Wolfgang, I. Sartori

Fra teori til praksis hos GK Inneklima

Tar forskning på behovsstyrt ventilasjon ut i markedet:

Tidligere sjefforsker Mads Mysen ved SINTEF Byggforsk bretter opp ermene i sin nye stilling som Fagdirektør Ventilasjon i GK Inneklima. Fra 1. juni har han jobbet «hands-on» med det siste av ventilasjonsteknikk for det nordiske inneklimakonsernet.

Ole Peter Galaasen, Mads Mysen

Kriterier for pilotprosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt roller og ansvar knyttet til å være et pilotprosjekt i forskingssenteret Zero Emission Neighbourhoods.

Inger Andresen

Kriterier for case-prosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt
roller og ansvar knyttet til å være et CASE-prosjekt i forskingssenteret Zero Emission
Neighbourhoods.

Inger Andresen

Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger

Det er ofte stor forskjell på beregnet energibruk som er planlagt for et bygg, og den vi faktisk måler når bygget er ferdig. Bedre forståelse av dette avviket er viktig for å velge de rette tekniske løsningene, og oppnå god driftsstyring av bygg som kan utnytte framtidens smarte energiløsninger.

Jørn Wad, Maria Justo Alonso, Kristian S. Skeie

ZEN pilot survey – Initial plans for thermal and electrical use, generation, distribution and storage

To develop zero emission neighbourhoods in smart cities, knowledge is needed in a number of areas. This pilot survey describes the initial plans for the ZEN pilot areas regarding thermal and electrical use, generation, distribution and storage.

Åse Lekang Sørensen, Eyvind Fredriksen, Harald Taxt Walnum, Kristian Stenerud Skeie, Inger Andresen

Smart EV charging systems for zero emission neighbourhoods

The increased use of electric vehicles calls for new and innovative solutions for the charging infrastructure. At the same time, it is desirable to improve the energy flexibility of neighbourhoods. This report presents the state-of-the-art of smart electric vehicles charging systems, with focus on Norway.

Åse Lekang Sørensen, Shanshan Jiang, Bendik Nybakk Torsæter, Steve Völler

Recommendations for further developments in eTransport

This memo summarizes promising possibilities for the further development of eTransport, of which some are included in the ZEN work plan 2018-2019. Among other things, the described developments deal with technologies within the energy supply chains for electricity and heat, with the representation of end-users, and with the representation of fluctuations in the availability of local energy sources.

O. Wolfgang, I. Petersen, M. Lorentzen Kolstad, K. Husevåg Kvalsvik

Thermal energy systems in ZEN

This report reviews the state-of-the-art on thermal energy systems for neighbourhoods. Its main focus is on technologies related to 4th generation district heating (4GDH), biomass combined heat and power (CHP) systems, ground source heat pumps (GSHP) and seasonal heat storage.

Harald Taxt Walnum, Eyvind Fredriksen

Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions

How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information do decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level?
A dynamic building stock model has been developed for energy- and GHG-emission scenario analyses of neighbourhoods. The model is generic and flexible and can be used to model any neighbourhood where building stock data is available.

Jan Sandstad Næss, Nina Holck Sandberg, Natasa Nord, Magnus Inderberg Vestrum, Carine Lausselet, Aleksandra Woszczek, Øystein Rønneseth, Helge Brattebø

Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB

This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to the analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany the use of a ZEB supporting tool, guiding through the necessary steps to evaluate the performance and adapt the dimensioning of different systems to the case at hand.

Igor Sartori, Sjur V. Løtveit, Kristian S. Skeie

Zero Village Bergen: Energy system analysis

Based on discussions with the ZEB partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen:

  1. District Heating (DH)
  2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio CHP)
  3. Ground Source Heat Pump (GSHP)
Igor Sartori, Kristian S. Skeie, Kari Sørnes, Inger Andresen

ByLab Bodø er åpnet

Rød løper, barnekor, snorklipping og skuespill om verdens smarteste by og åpningen av nye Bodø lufthavn – en innovativ, høyteknologisk og smart flyplass. Torsdag 5. april 2018 åpnet ByLab Bodø i Bodøbefolkningens egen storstue, Stormen bibliotek.

Rakel Hunstad

Mener EFØK bør få større fokus enn ENØK

WATT EFØK, var budskapet fra kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme under tidenes første ZEN-konferanse i Norge i april. Han mener bransjen må gå fra å snakke om Wattimer til å snakke om Watt og fra energiøkonomisering – ENØK, til effektøkonomisering – EFØK.

Trygve Mellvang-Berg, Sissel Graver

På vei mot nullutslipp!

Den første ZEN-konferansen, «Nullutslipp på alle områder», gikk av stabelen tirsdag 17. april på Vulcan Arena i Oslo. En fullsatt sal fikk presentert bredden av aktiviteter og aktører som inngår i FME ZEN.

Stig Larssæther

Bærum kommune medlem av FME ZEN

Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Bærum kommune

Influence of occupant behavior and operation on performance of a residential Zero Emission Building in Norway

Influence of occupant behavior on a residential ZEB was analyzed.
Occupant behavior may change the annual energy balance reliability by 20%.
Occupant behavior may result in grid stress variation from −5% to +13%.
Window openings and DHW would not change significantly the ZEB energy performance.

Natasa Nord, Tymofii Tereshchenko, Live Holmedal Qvistgaard, Ivar S. Tryggestad

Using a segmented dynamic dwelling stock model for scenario analysis of future energy demand: The dwelling stock of Norway 2016–2050

A dynamic and segmented dwelling stock model is applied for energy analyses.
A case study was conducted for the Norwegian dwelling stock 2016–2050.
More advanced and/or frequent renovation give limited additional energy savings.
Use of local energy sources, e.g. heat pumps and PV, has a large future potential.
User behaviour is likely to strongly reduce the real energy savings in the system.

Nina Holck Sandberg, Igor Sartori, Magnus I. Vestrum, Helge Brattebø

The impact of Zero Energy Buildings on the Scandinavian energy system

We analyse cost-optimal integration of ZEBs in the Scandinavian energy system.
We capture impact of short-term uncertainty on long-term investment decisions.
ZEBs reduce the investments in the electricity and heating sector.
The Scandinavian electricity sector is capable of integrating ZEBs with PV.
The operation of the flexible hydropower is changed with ZEBs.

Pernille Seljom, Karen Byskov Lindberg, Asgeir Tomasgard, Gerard Doorman, Igor Sartori

Analysis of the impact resolution has on load matching in the Norwegian context

Generation of energy at building level has an increasing interest in Norway, as in rest of Europe. Load matching is the correlation between the buildings generation and load, which in most cases aims at optimization of the amount of self-consumption. When analysing generation in relation to load, it is of interest to study the choice of resolution and what impact this has on load match indicators. This study analyses the importance of choosing the right resolution, starting with hourly measurements, and going down towards one-minute resolution.

Kari Sørnes, Eyvind Fredriksen, Ketil Tunheim, Igor Sartori

Nå kan elbilene bli en del av strømnettet

På Campus Evenstad forskes det på utnyttelsen av strøm. Det siste er å gjøre elbilene en del av strømnettet. Ubrukt strøm på elbil-batteriet kan veksles tilbake til strømnettet eller boligen.

Cathrine Loraas Møystad, Zdena Cervenka

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Elbilene blir en del av strømnettet

På Campus Evenstad i Hedmark tester Statsbygg en rekke teknologiske løsninger som er nye i norsk sammenheng. Konseptet Vehicle-to-Grid (V2G) gjør elbilene til en aktiv del strømsystemet, og har et stort potensial i Norge.

Harald V Nikolaisen, Åse Lekang Sørensen

Tilbys grønt boliglån med null rente

Elverum Vekst og Sparebank1 Østlandet har inngått avtale om at boligkjøpere i ydalir får grønt boliglån til svært gunstig rente hvis de ellers er kredittverdige. Deler av lånet har null rente første året.

Randi Undseth, Odd-Erling Lange

Ydalir – null utslipp og null boliglånsrente

Miljøprosjektet Ydalir i Elverum fører til nytenking om grønne løsninger utover bydelens boliger. Tirsdag signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år.

Hanne Bjugstad, Arild Gustavsen

Eidsiva Bioenergi: Skal varme miljøbydel på Elverum

Navnet Ydalir, som før ble assosiert med hoppbakke og sandtak, vil i fremtiden bli kjent som Elverums første nullutslippsområde. Bydelen blir ett av ni pilotområder i forskningsprogrammet ZEN (Zero Emmision Neighbourhoods) med visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Eidsiva Bioenergi skal levere varme til området.

Ola T. Dahl, Sissel Graver

 

Kan bli aktuelt å rive

Er den tidligere NRK-bygningen på Lø egnet for å bygge om til en 6-avdelings barnehage? Og være en nullutslipps-barnehage, som det er bestemt at barnehagen skal være.

Trine Binde Bratberg

Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar, Barbara Ascher