ZEN Cases

A “ZEN case” is a limited issue within a development project owned by one of the partners in ZEN. The ZEN case will help to raise competence and answer one or more of the identified main challenges in ZEN. Furthermore, the project will be developed in accordance with ZEN objectives and quality criteria. The cases can be used to gather knowledge in the Centre from the partners, preferably in areas where the partners already have activity.

Ongoing ZEN cases:

  • Gjenbruk av materialer fra eksisterende bygg & Identifisere nøyaktig informasjonsbehov tilknyttet de viktigste byggevarene som er ombrukbare i dagens marked. Bærum kommune, Futurebuilt, Statsbygg, Byggevareprodusenter, SINTEF Community, NTNU.
  • Brukererfaring med utvendig mekanisk solavskjerming kontra integrert i glass (elektrokrome- og termokrome glass). Trøndelag fylkeskommune, Skanska.
  • Flexibility in office buildings. NVE, GK.
  • Fortetting med påbygg/tilbygg i tre. Moelven FPT, Gottlieb Paludan, SINTEF Community.
  • Mobility concept Zero Village Bergen. ByBo AS, SINTEF Community.

Finished ZEN cases: