Bygger unikt fullskala kontorbygg for å forske på nullutslippløsninger

ZEB Flexible Lab skal stå klar i 2020, og blir et fullskala kontorbygg hvor NTNU og SINTEF skal teste ut ny nullutslippsteknologi. Dette er et banebrytende prosjekt i verdenssammenheng. Veidekke er nå valgt som samspillsaktør.

Terje Jacobsen

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.