Bygger lab for klimavennlige bygninger

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.