Online påmelding

ZEN-konferansen 2020: Samspill for nullutslippsområder

Dato: 28. oktober 2020

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

Nabolag med null utslipp av klimagasser

Hvordan kan vi planlegge og realisere fremtidens nullutslippsområder? 28. oktober arrangerer NTNU og SINTEF den andre ZEN-konferansen i Trondheim med dette i fokus.

Temaer på konferansen vil være:

  • Nullutslippsområder: ressursutnyttelse på områdenivå
  • Delingsøkonomi: fleksibel og bærekraftig design
  • Samspillet mellom lokale og sentrale energiløsninger: regulatoriske hindringer og muligheter
  • Offentlig anskaffelse: hvordan legge til rette for offentlige innkjøp innen nullutslippsområder?
  • Samarbeidet mellom bygg- og energisektoren for å realisere nullutslippsområder

Pris: kr 3750,-/ordinær deltaker, kr 3000,-/NTNU-ansatt

Program

10:00-10:15 Åpning av konferansen, ved konferansier Hege Merakerås
10:15-11:30 Hva gjør et område til et nullutslippsområde?

– Nullutslipps-definisjonen: hva er et nullutslippsområde?, prof. Helge Brattebø (professor og direktør NTNU Bærekraft, NTNU)

– Vekting av kriteriene i nullutslippsdefinisjonen, Marianne Wiik (forsker, SINTEF)

– Klimagasskrav til materialer i bygninger som kravsnivå i TEK?, Eivind Selvig (styreleder, Civitas)

– Den rumsliga potentialen för stadskvalitet och hållbara transport i Fornebu, Tobias Nordström (forsker, NTNU)

11:30-12:30 Lunsj
12:30-12:45 Innslag
12:45-13:15 Wohnprojekt Wien – potentials of cohousing and selforganisation as a key to sustainability, Katharina Bayer, Einszueins Architektur
13:15-14:00 Samspill mellom lokale og sentrale energiløsninger: regulatoriske hindringer og muligheter

Moderator: Ann Kristin Kvellheim (seniorrådgiver, SINTEF)

Innledende presentasjon: Ane Brunvoll (seksjonssjef Energibruk og teknologier, NVE)

Paneldebatt med:

– Ane Brunvoll (seksjonssjef Energibruk og teknologier, NVE)

– Svein Olav Munkeby (administrerende direktør, NTE Marked AS)

– Magnus Askeland (ZEN-stipendiat, NTNU/SINTEF)

 

Med innspill fra:

– Bjørnar Poll (prosjektutvikler, Skanska)

– Rakel Hunstad (prosjektleder, Bodø kommune)

 

14:00-14:30 Klimahuset- motivasjon til handling i et klima- og miljøvennlig bygg, Brita Slettemark (leder, Klimahuset)
14:30-15:00 Pause
15:00-15:45 Hvordan skape nullutslippsområder gjennom innovative offentlige anskaffelser? 

Innledende presentasjon og moderator: Hilde Sætertrø (Nasjonalt program for leverandørutvikling)

Korte presentasjoner av:

– Thomas Løkken (teknisk sjef, Hunton)

– Anders Fylling (direktør faglig ressurssenter, Statsbygg)

– Guro Bøe Wensaas (rådgiver samfunnsansvar, Oslo kommune)

Diskusjon.

 

15:45-16:00 Avslutning

Påmelding