Online påmelding

(AVLYST) ZEN-konferansen 2020: Samspill for nullutslippsområder

Dato: 12. mars 2020

Sted: Radisson Blu Royal Garden Hotel, Trondheim

KONFERANSEN ER AVLYST GRUNNET INSTRAMMING AV RETNINGSLINJENE FOR ARRANGEMENT IFM. RISIKOVURDERING AV KORONASMITTE. MULIG GJENNOMFØRING PÅ ET SENERE TIDSPUNKT.

Nabolag med null utslipp av klimagasser

Hvordan kan vi planlegge og realisere fremtidens nullutslippsområder? 12. mars arrangerer NTNU og SINTEF den andre ZEN-konferansen i Trondheim med dette i fokus.

Temaer på konferansen vil være:

  • Nullutslippsområder: ressursutnyttelse på områdenivå
  • Delingsøkonomi: fleksibel og bærekraftig design
  • Samspillet mellom lokale og sentrale energiløsninger: regulatoriske hindringer og muligheter
  • Offentlig anskaffelse: hvordan legge til rette for offentlige innkjøp innen nullutslippsområder?
  • Samarbeidet mellom bygg- og energisektoren for å realisere nullutslippsområder

Pris: kr 3750,-/ordinær deltaker, kr 3000,-/NTNU-ansatt

Program

10:00-10:15 Åpning av konferansen, ved konferansier Hege Merakerås
10:15-11:30 Hva gjør et område til et nullutslippsområde?

– Nullutslipps-definisjonen: hva er et nullutslippsområde?, prof. Helge Brattebø (professor og direktør NTNU Bærekraft, NTNU)

– Vekting av kriteriene i nullutslippsdefinisjonen, Marianne Wiik (forsker, SINTEF)

– Klimagasskrav til materialer i bygninger som kravsnivå i TEK?, Eivind Selvig (styreleder, Civitas)

– Den rumsliga potentialen för stadskvalitet och hållbara transport i Fornebu, Tobias Nordström (forsker, NTNU)

11:30-12:30 Lunsj
12:30-12:45 Innslag
12:45-13:15 Wohnprojekt Wien – potentials of cohousing and selforganisation as a key to sustainability, Katharina Bayer, Einszueins Architektur
13:15-14:00 Samspill mellom lokale og sentrale energiløsninger: regulatoriske hindringer og muligheter

Moderator: Ann Kristin Kvellheim (seniorrådgiver, SINTEF)

Innledende presentasjon: Ane Brunvoll (seksjonssjef Energibruk og teknologier, NVE)

Paneldebatt med:

– Ane Brunvoll (seksjonssjef Energibruk og teknologier, NVE)

– Svein Olav Munkeby (administrerende direktør, NTE Marked AS)

– Magnus Askeland (ZEN-stipendiat, NTNU/SINTEF)

 

Med innspill fra:

– Bjørnar Poll (prosjektutvikler, Skanska)

– Rakel Hunstad (prosjektleder, Bodø kommune)

 

14:00-14:30 Klimahuset- motivasjon til handling i et klima- og miljøvennlig bygg, Brita Slettemark (leder, Klimahuset)
14:30-15:00 Pause
15:00-15:45 Hvordan skape nullutslippsområder gjennom innovative offentlige anskaffelser? 

Innledende presentasjon og moderator: Hilde Sætertrø (Nasjonalt program for leverandørutvikling)

Korte presentasjoner av:

– Thomas Løkken (teknisk sjef, Hunton)

– Anders Fylling (direktør faglig ressurssenter, Statsbygg)

– Guro Bøe Wensaas (rådgiver samfunnsansvar, Oslo kommune)

Diskusjon.

 

15:45-16:00 Avslutning

Påmelding