ZEN-konferansen 2018: Programmet er klart!

Metoder for medvirkning og involvering av innbyggere blir ett av hovedtemaene på ZEN-konferansen i Oslo 17. april.

Annika Bremvåg, Kathrine Nitter, Veslemøy Nestvold

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.