Utvikler fremtidens nabolag

I løpet av ni år skal Fornebu være nullutslippsområde. For å nå målet er Bærum kommune blitt del av FME ZEN.

Christian Brevik

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.