Undersøkelse av hvordan fleksibilitet, inkludert smart lading og Vehicle-to-Home, kan påvirke investeringsbeslutningene av en nullutslippsbygning (ZEB), inkludert produksjon på lokasjonen og fasilitering av lading av elektriske kjøretøy

Pilot project: Undersøkelse av hvordan fleksibilitet, inkludert smart lading og Vehicle-to-Home, kan påvirke investeringsbeslutningene av en nullutslippsbygning (ZEB), inkludert produksjon på lokasjonen og fasilitering av lading av elektriske kjøretøy

  • Location:
  • What is being built:
  • Construction:
  • Area size:
  • Project owner:
  • Contact at the ZEN Research Centre:
  • Stakeholders:
  • Involvement of our researchers:
  • Project status:

The pilot project focuses on the following ZEN criteria:

GHG Emission
Energy
Power
Mobility
Economy
Spatial qualities
Innovation
Project partners

Related publications

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.