Print

2020

Journal Articles


Li, Yantong; Nord, Natasa; Xiao, Qiangqiang; Tereshchenko, Tymofii (2020) Building heating applications with phase change material: A comprehensive review Journal of Energy Storage, Vol. 31, 10 July 2020,
Backe, Stian (2020) Comparing individual and coordinated demand response with dynamic and static power grid tariffs Energy, Vol. 201, 15 June 2020,
Woods, Ruth; Korsnes, Marius (2020) Homemaking in a Living Laboratory: Interpretations of a Zero Emission Housing Solution The Journal of Architecture, Design and Domestic Space, 2 July 2020,
Berker, Thomas; Ruth, Woods (2020) Identifying and addressing reverse salients in infrastructural change. The case of a small zero emission campus in Southern Norway International Journal of Sustainability in Higher Education, 7 September 2020,
Carlucci, Salvatore et al. (2020) Modeling occupant behavior in buildings Building and Environment, Vol. 174, May 2020,
Schweiker, Marcel et al. (2020) Review of multi‐domain approaches to indoor environmental perception and behaviour Building and Environment, Vol. 176, June 2020,
Lausselet, Carine; Forero Urrego, Johana Paola; Resch, Eirik; Brattebø, Helge (2020) Temporal analysis of the material flows and embodied greenhouse gas emissions of a neighborhood building stock Journal of Industrial Ecology, 10 July 2020,
Petersen, Sobah Abbas; Koundouri; Phoebe (2020) The Climate Action: Mathematics, Informatics and Socio-Economics Accelerating the Sustainability – Introduction to the Special Theme The Climate Action, 13 April 2020,
Andersen, Poul Houman (2020) Weaving a strategy for a base‐of‐the‐pyramid market: The case of Grundfos LIFELINK Business Strategy and the Environment, 23 July 2020,

Reports


Rønneseth, Øystein; Haase, Matthias; Georges, Laurent; Thunshelle, Kari; Holøs, Sverre Bjørn; Fjellheim, Øystein; Mysen, Mads; Thomsen, Judith (2020) Building services solutions suitable for low emission urban areas ZEN Report 26, NTNU/SINTEF,
Krekling Lien, S. and Venås, C. (2020) Energy and Power in Ydalir – Testing of Key Performance Indicators for energy and power in a ZEN pilot during the planning phase ZEN Report 20, NTNU/SINTEF,
Wiik, M. Kjendseth; Selvig, E.; Fuglseth, M.; Resch, E.; Lausselet, C.; Andresen, I.; Brattebø, H.; Hahn, U. (2020) Klimagasskrav til materialbruk i bygninger ZEN Report 24, NTNU/SINTEF,
Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Gohari, Savis; Bø, Lars Arne; Junker, Eivind (2020) Nytt blikk på medvirkningsprosesser i bærekraftig byutvikling ZEN Report 25, NTNU/SINTEF,
Matthias Haase, Nicola Lolli and Kari Thunshelle (2020) Renovation concepts for residential buildings ZEN Report 19, NTNU/SINTEF,
Bremvåg, A., Hestnes, A. G., & Gustavsen, A. (eds.) (2020) ZEN Annual Report 2019 ZEN Report 21, NTNU/SINTEF,
Stokke, Raymond A.; Kvellheim, Ann Kristin (2020) ZEN case study: Strategies and business models to support the transition to low-carbon concrete ZEN Report 23, NTNU/SINTEF,
Backe, Stian; Kvellheim, Ann Kristin (2020) Zero emission neighbourhoods – Drivers and barriers towards future development ZEN Report 22, NTNU/SINTEF,

Memos


Woods, Ruth; Thomsen, Judith; Grynning, Steinar; Lolli, Nicola (2020) Electrochromic window system evaluation at Heimdal secondary school ZEN Memo 28, NTNU/SINTEF,
Bergsdal, Håvard (2020) Environmental assessment of ventilation systems in buildings ZEN Report 22, SINTEF,
Nuijten, Anne (editor) (2020) Innovasjonsarbeid i FME-ene ZEN Memo 23, NTNU/SINTEF,
Krohn Aasgård, Ellen (2020) Utforming av prissignal i kraftmarkedet ZEN Memo 27, SINTEF,
Askeland, M. (2020) Web-based solution for eTransport ZEN Memo 25, SINTEF,
Sartori, I., Sørensen, Å.L. (2020) ZEN-case Energisystem Risvollan ZEN Memo 24, NTNU/SINTEF,
Bø, L.A., Junker, E., Askeland, M. (2020) ZEN og lovverket ZEN Memo 26, NTNU/SINTEF,
Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian; Green, Sylvia; Manum, Bendik (2020) ZEN spatial indicators: Evaluation of Bodø-vest ZEN Memo 19, NTNU,
Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian; Green, Sylvia; Manum, Bendik (2020) ZEN spatial indicators: Evaluation of Kommunedelplan 3 (KDP 3) for Fornebu ZEN Report 21, NTNU,
Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian; Green, Sylvia; Manum, Bendik (2020) ZEN spatial indicators: Evaluation of parallel assignments for Sluppen ZEN Memo 20, NTNU,

Popular Scientific Publications


Kvellheim, Ann Kristin; Bramslev, Katharina (2020) Betong er en del av klimaløsningen tu.no, 7 April 2020, further featured in no. of sources: 1,
Holck Sandberg, Nina (2020) Det er et stort potensial for energi-effektivisering i bygningsmassen! E24, 4 September 2020,
Backe, Stian (2020) Effekttariffene bommer hvis de ikke reflekterer nettet #SINTEFblogg, 8 June 2020,
Lindberg, Karen Byskov; Sandberg, Nina Holck (2020) Energi inn i arealplanen – en forutsetning for Smarte Byer Komunal Rapport, 30 June 2020, further featured in no. of sources: 4,
Alonso, Maria Justo (2020) Fem tips for god luftkvalitet på hjemmekontoret Gemini.no, 27 March 2020,
Kvellheim, Ann Kristin; Stoknes, Stein (2020) Fremtidens bygg skal demonteres og ikke rives tu.no, 28 May 2020, further featured in no. of sources: 1,
Stoknes, Stein (2020) FutureBuilt ZERO – veien mot nullutslipp Byggeindustrien, 24 August 2020,
Wiik, Marianne Rose Kjendseth (2020) Norge bør satse på rehabilitering framfor nybygg sintef.no, 25 March 2020,
Ersfjord, Eva; Wiik, Marianne Rose Kjendseth (2020) Nytt verktøy for å definere nullutslippsområder #SINTEFblogg, 13 February 2020,
Lausselet, Carine (2020) PhD life abroad in the time of Corona NTNU Techzone, 22 May 2020,
Rambæk, Ida (2020) Planleggerne må bli bedre til å snakke med innbyggerne om byutvikling SINTEF, 9 September 2020,
Baer, Daniela; Nielsen, Brita Fladvad; Munkvold, Silje (2020) Quick and dirty designtenking: nytt blikk på innbyggermedvirkning #SINTEFblogg, 18 August 2020,
Baer, Daniela; Thomsen, Judith (2020) Samarbeid er avgjørende for å få til et nullutslippsområde #SINTEFblogg, 4 March 2020,
Krohn Aasgård, Ellen (2020) Slik kan effektariffer redusere belastningen på strømnettet #SINTEFblogg, 10 September 2020,
Hauge, Guro; Schjølseth, Stig (2020) Vi vil ha utslippskutt – ikke papirmølle Byggeindustrien, 27 August 2020,

Media Coverage


News story (2020) Alle vi snakker med, ser helst at vi avlyser Adresseavisen, 9 March 2020, further featured in no. of sources: 1,
Press release (2020) Anbefaler klimagasskrav til norske bygninger NTB info, 9 June 2020, further featured in no. of sources: 2,
News story (2020) Barn + eldre = sant Byggfakta, 4 February 2020,
News story (2020) Derfor sier vi nei Agder Flekkefjords Tidende, 6 March 2020, further featured in no. of sources: 1,
News story (2020) Det er ikke mangel på vindkraft som er problemet Glåmdalen, 7 May 2020, further featured in no. of sources: 4,
Interview with Arild Gustavsen (2020) Ekspertintervjuet: Energibruken i bygg kan nær halveres på 30 år Energi og Klima, 13 May 2020,
Bergskaug, Elisabeth (2020) EU satser stort på energieffektivisering i coronakrisen – Norge gjør lite ABC Nyheter, 25 June 2020,
Bærum kommune (2020) Flytårnområdet. Planprogram med byplangrep: tegne opp hvor gatene, parkene og byrommene skal være og plassere viktige Bærum kommune, 13 July 2020,
Interview with Niki Gaitani and Inger Andresen (2020) Forsker på bærekraftige nabolag NTNU Nyheter, 30 January 2020, further featured in no. of sources: 2,
News story (2020) Forskere anbefaler klimagasskrav til norske bygninger Trønder-Avisa, 10 June 2020,
News story (2020) Frokostmøte med FutureBuilt: Lavkarbo byggematerialer Byggfakta, 19 February 2020, further featured in no. of sources: 1,
News story (2020) I et kupert grunnfjellsområde som Agder vil vindkraftverk medføre varige terrenginngrep, og gjerne i de mest uberørte delene av naturen Agderposten, 21 January 2020,
News story (2020) Ikke godt nok, Egseth Adresseavisen, 9 May 2020,
News story (2020) Ingen mangel på fornybar kraft Nationen, 13 February 2020, further featured in no. of sources: 1,
News story (2020) Kartlegger innovative klimaløsninger for bygg Mynewsdesk, 21 February 2020, further featured in no. of sources: 1,
Rønne, Silje (2020) Reduser klimagassutslippene med 50 prosent Estate Nyheter, 18 June 2020,
Interview with Ann Kristin Kvellheim (2020) Regulatoriske begrensninger står ofte i veien for nullutslippsbygg Enerwe, 27 February 2020,
Interview with Marianne Rose Kjendseth Wiik (2020) Rehabilitering i stedet for nybygg kan redusere utslipp med 63 prosent Teknisk Ukeblad, 2 April 2020,
Interview with Ann Kristin Kvellheim (2020) Snart blir nabolaget ditt smart sintef.no, 8 June 2020,
Seehusen, Joachim (2020) Strengere klimakrav for bygg – kan gi nye regler for beregning av utslipp Teknisk Ukeblad, 18 June 2020,
Press release (2020) ZEN-konferansen 2020: Kan vi lage nabolag uten klimagassutslipp? NTB info, 11 February 2020, further featured in no. of sources: 4,

2019

Books and Book Chapters


Gustavsen, A., Jacobsen, T. & Andresen, I. (2019) Klimanøytrale bygg og nabolag Det Nye Digitale Norge (book), chapter 6, pages 73-80,
Korsnes, Marius (2019) Wind and Solar Energy Transition in China New York: Routledge,

Journal Articles


Wolf, S., Calı̀ Davide, Krogstie, J., & Madsen, H. (2019) Carbon dioxide-based occupancy estimation using stochastic differential equations Applied Energy, volume 236, pages 32-41,
Lausselet, C., Ellingsen, L.A.W., Strømman, A.H. & Brattebø, H. (2019) A life-cycle assessment model for zero emission neighborhoods Journal of Industrial Ecology, online,
Wolf, S., Møller, J. K., Bitsch, M. A., Krogstie, J., & Madsen, H. (2019) A Markov-Switching model for building occupant activity estimation Energy and Buildings, vol.183, pages 672-683,
Nielsen, B. F., Woods, R. & Lerme, W. (2019) Aesthetic Preference as Starting Point for Citizen Dialogues on Urban Design: Stories from Hammarkullen, Gothenburg Urban Planning, volume 4,
Resch, E., Lausselet, C., Brattebø, H. & Andresen, I. (2019) An analytical method for evaluating and visualizing embodied carbon emissions of buildings Building and Environment, volume 168,
Šuklje, Tomaž; Hamdy, Mohamed; Arkar, Ciril; Hensen, Jan L.M.; Medved, Sašo (2019) An inverse modeling approach for the thermal response modeling of green façades Applied Energy, Vol. 235, pp. 1447-1456,
Schonfeldt, S., Backe, S. & Hamdy, M. (2019) Effect of grid tariffs on demand-side management in all-electric buildings in Norway Building Simulation, (in press),
Sørensen, Åse Lekang; Sartori, Igor; Lindberg, Karen Byskov; Andresen, Inger (2019) Electricity analysis for energy management in neighbourhoods: Case study of a large housing cooperative in Norway Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1343,
Askeland, M., Jaehnert, S. & Korpås, M. (2019) Equilibrium assessment of storage technologies in a power market with capacity remuneration Sustainable Energy Technologies and Assessments, volume 31, pages 228-235,
Clauß, J., Stinner, S., Solli, C. Lindberg, K. B., Madsen, H. & Georges, L. (2019) Evaluation method for the hourly average CO2eq. Intensity of the electricity mix and its application to the demand response of residential heating Energies, volume 12, issue 7,
Moschetti, R., Brattebø, H. & Sparrevik, M. (2019) Exploring the pathway from zero-energy to zero-emission building solutions: A case study of a Norwegian office building Energy and Buildings, volumes 188-189, pages 84-97,
Kristiansen, Audun Bull; Satola, Daniel; Lee, K; Zhao, Baiyang; Ma, Tengfei; Wang, Ruzhu; Gustavsen, Arild; Novakovic, Vojislav (2019) Feasibility study of an off-grid container unit for industrial construction Sustainable Cities and Society, Vol. 61, 20 June 2020,
Dziedzic, Jakub Wladyslaw; Yan, Da; Novakovic, Vojislav (2019) Framework for a transient energy-related occupant behaviour agent-based model REHVA European HVAC Journal, Vol. 10, Issue 3,
Nielsen, B.F., Baer, D. & Lindkvist, C. (2019) Identifying and supporting exploratory and exploitative models of innovation in municipal urban planning; key challenges from seven Norwegian energy ambitious neighborhood pilots Technological Forecasting & Social Change, volume 142, pages 142-153,
Moazami, A., Nik, V.M., Carluccia, S. & Geving, S. (2019) Impacts of future weather data typology on building energy performance – Investigating long-term patterns of climate change and extreme weather conditions Applied Energy, volume 238, pages 696-720,
Dziedzic, J.W., Yan, D. & Novakovic, V. (2019) Indoor occupant behaviour monitoring with the use of a depth registration camera Building and Environment, volume 148, pages 44-54,
Johnsen, T., Taksdal, K. Clauß, J., Yu, X. & Georges, L. (2019) Influence of thermal zoning and electric radiator control on the energy flexibility potential of Norwegian detached houses E3S Web of Conferences, volume 111,
Lausselet, C., Borgnes, V. S., & Brattebø, H. (2019) LCA modelling for Zero Emission Neighbourhoods in early stage planning. Building and Environment, volume 149, pages 379-389,
Lindberg, K.B., Seljom, P., Madsen, H., Fischer., D. & Korpås, M. (2019) Long-term electricity load forecasting: Current and future trends Utilities Policy, volume 58, pages 102-119,
Schönfeldt Karlsen S., Hamdy M. & Attia S. (2019) Methodology to asses business models of dynamic pricing tariffs in all-electric houses Energy and Buildings, Accepted 04.11.2019, In press,
Clauß, John; Georges, Laurent. (2019) Model complexity of heat pump systems to investigate the building energy flexibility and guidelines for model implementation Applied Energy, Vol. 255,
Lindberg, K.B., Bakker, S.J. & Sartori, I. (2019) Modelling electric and heat load profiles of non-residential buildings for use in long-term aggregate load forecasts Utilities Policy, volume 58, pages 63-88,
Hamdy, M. & Mauro, G. M. (2019) Optimizing hybrid ventilation control strategies toward zero-cooling energy building Frontiers in Built Environment, volume 5, issue 97,
Clauß, J., Stinner, S., Sartori, I. & Georges, L. (2019) Predictive rule-based control to activate the energy flexibility of Norwegian residential buildings: Case of an air-source heat pump and direct electric heating Applied Energy, volume 237, pages 500-518,
Wolf, Sebastian; Cali, Davide; Alonso, Maria Justo; Li, Rongling; Korsholm Andersen, Rune; Krogstie, John; Madsen, Henrik (2019) Room-level occupancy simulation model for private households Journal of Physics: Conference Series, Vol. 1343,
Rønneseth, Ø., Sandberg, N. H. & Sartori, I. (2019) Is It Possible to Supply Norwegian Apartment Blocks with 4th Generation District Heating? Energies, volume 12, issue 5,
Gullbrekken, L., Grynning, S. & Gaarder, J. E. (2019) Thermal performance of insulated constructions – experimental studies Buildings, volume 9, issue 2,
Moazami, A., Carluccia, S.Nik, V.M. & Geving, S. (2019) Towards climate robust buildings: An innovative method for designing buildings with robust energy performance under climate change Energy and Buildings, volume 202,

Conference Papers


Wiik, M.K., Fufa, S.M., Andresen, I., Brattebø, H. & Gustavsen, A. (2019) A Norwegian zero emission neighbourhood (ZEN) definition and a ZEN key performance indicator (KPI) tool IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Nielsen, B. F., Gohari, S., Glicher, E., Baer, D., & Situmorang, W. Z. (2019) Achieving citizen participation in smart cities: Five cross-roads in the planning of the +cityxChange project in Trondheim Conference proceedings, Proceedings of the First International Conference on Smart Cities in Seoul from July 17 – 19, 2019. (ICSC1),
Sørensen, Å.L., Sartori, I., Lindberg, K.B., & Andresen, I. (2019) Analysing electricity demand in neighbourhoods with electricity generation from solar power systems: A case study of a large housing cooperative in Norway IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , vol. 352, issue 1,
Tereshchenko, Tymofii; Ivanko, Dmytro; Nord, Natasa; Sartori, Igor (2019) Analysis of energy signatures and planning of heating and domestic hot water energy use in buildings in Norway E3S Web of Conferences, Vol. 111,
Rokseth, L.S., Manum, B., & Nordström, T. (2019) Assessing cities: Applying GIS-based methods for mapping cross-scale spatial indicators IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Satola, Daniel; Kristiansen, Audun Bull; Dziedzic, Jakub Wladyslaw; Gustavsen, Arild (2019) Assessing the annual power reliability of a residential building in relation to its ventilation system type: The case study of the off-grid container house in Shanghai IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,
Ness, M.C., Andresen, I. & Kleiven, T. (2019) Building Bioclimatic Design in cold climate office buildings IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Lassen, N. (2019) Case study of personal heaters in a Plus energy building – Simulations of potential energy savings and results from a field test IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Brozovsky, J., Gaitani, N. & Gustavsen, A. (2019) Characterisation of Heat Losses in Zero Emission Buildings (ZEB) in Cold Climate Conference Proceedings, Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA,
Sinaeepourfard, A., Krogstie, J. & Petersen, S. A. (2019) D2C-DM: Distributed-to-Centralized Data Management for Smart Cities Based on Two Ongoing Case Studies Conference Proceedings, IntelliSys 2019: Intelligent Systems and Applications , pages 619-632,
Sinaeepourfard, A., Petersen, S. A. & Ahlers, D. (2019) D2C-SM: Designing a Distributed-to-Centralized Software Management Architecture for Smart Cities Conference Proceedings, I3E 2019: Digital Transformation for a Sustainable Society in the 21st Century , pages 329-341,
Skaar, C., Solli, C. & Vevatne, J. (2019) Designing a ZEN Campus: An exploration of ambition levels and system boundaries IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Gullbrekken, L., Bunkholt, N.S., Grynning, S., Bellman, M. & Kvande, T. (2019) Efficiency of BIPV system – Field study in Norwegian climate IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Georges, L., Selvnes, E., Heide, V. & Mathisen, H.M. (2019) Energy efficiency of strategies to enable temperature zoning during winter in highly-insulated residential buildings equipped with balanced mechanical ventilation IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Lassen, Niels; Josefsen, Terje (2019) Experimental setup and testing of an in-field system for real- time occupant feedback IOP Conference Series: Materials Science and Engineering,
Annaqeeb, M.K., Dziedzic, J.W., Yan, D. & Novakovic, V. (2019) Exploring the tools and methods to evaluate influence of social groups on individual occupant behavior with impact on energy use IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Nord, N., Sandberg, N.H., Ngo, H., Nesgård, E., Woszczek, A., Tereshchenko, T., Næss, J.S. & Brattebø, H. (2019) Future energy pathways for a university campus considering possibilities for energy efficiency improvements IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Sørensen, Å.L., Lindberg, K.B., Walnum, H.T., Sartori, I., Aakenes, U.R. & Andresen, I. (2019) Heat analysis for energy management in neighbourhoods: case study of a large housing cooperative in Norway IOP Conference Series: Materials Science and Engineering , vol. 609,
Pinel, Dimitri; Bjarghov, Sigurd; Korpås, Magnus (2019) Impact of Grid Tariffs Design on the Zero Emission Neighborhoods Energy System Investments 2019 IEEE Milan PowerTech,
Walnum, Harald Taxt; Lindberg, Karen Byskov; Sartori, Igor. (2019) Influence of inputs knowledge on Grey-box models for Demand Response in Buildings Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA,
Hamdan, H. A. M., & de Boer, L. (2019) Innovative public procurement (IPP) – Implications and potential for zero-emission neighborhood (ZEN) projects? IOP Conference series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Askeland, M.; Korpås, M. (2019) Interaction of DSO and local energy systems through network tariffs 2019 16th International Conference on the European Energy Market - EEM 2019,
Yu, Xingji; Georges, Laurent; Knudsen, Michael; Sartori, Igor; Imsland, Lars Struen (2019) Investigation of the Model Structure for Low-Order Grey-Box Modelling of Residential Buildings Proceedings of Building Simulation 2019: 16th Conference of IBPSA, 8 p.,
Lund, K.M, Lausselet, C. & Brattebø, H. (2019) LCA of the Zero Emission Neighbourhood Ydalir IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Fufa, S.M., Wiik, M.K., Mellegård, S. & Andresen, I. (2019) Lessons learnt from the design and construction strategies of two Norwegian low emission construction sites IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Wiberg, A.H., Wiik, M.K., Auklend, H., Slåke, M.L., Tuncer, Z., Manni, M., Ceci, G., & Hofmeister, T. (2019) Life cycle assessment for Zero Emission Buildings – A chronology of the development of a visual, dynamic and integrated approach IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Woods, R. & Berker, T. (2019) Living labs in a zero emission neighbourhood context IOP Conference Series: Earth and Environmental Science , vol. 352, issue 1,
Backe, Stian; Kara, Güray; Crespo del Granado, Pedro; Tomasgard, Asgeir. (2019) Local Flexibility Markets in Smart Cities: Interactions Between Positive Energy Blocks IAEE International Conference,
Brozovsky, J., Corio, S., Gaitani, N. & Gustavsen, A. (2019) Microclimate analysis of a university campus in Norway IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Ismail, K., Hamdy, M. & Ahmed, M. (2019) Net Zero Energy Buildings (NZEBs) Potential in MENA Region: Critical Review on Egypt Case Conference proceedings, Advanced Studies in Energy Efficiency and Built Environment for Developing Countries Proceedings of IEREK Conferences: Improving Sustainability Concept in Developing Countries (ISCDC-2) ,
Felius L. C., Hrynyzyn B D. & Hamdy M. (2019) Occupant behaviour-based patterns of using a fireplace in Norwegian housing: a survey-based statistical analysis Published in 1st International Seminar on 'Towards Sustainable Tomorrows: From Sound Concepts to Sound Practice' - 31st October-1st November 2019 - Abstract Book and Introduction to SAS Network, Espoo, Finland,
Yttersian, V.L., Fuglseth, M., Lausselet, C. & Brattebø, H. (2019) OmrådeLCA, assessment of area development: Case study of the Zero-Emission Neighbourhood Ydalir IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Backe, S., Sørensen, Å. L., Pinel, D., Clauß, J. & Lausselet, C. (2019) Opportunities for Local Energy Supply in Norway: A Case Study of a University Campus Site IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Dziedzic, J.W., Yan, D. & Novakovic, V. (2019) Real Time Measurement of Dynamic Metabolic Factor (D-MET) Conference proceedings, Cold Climate HVAC 2018 ,
Skeie, K.S., Korsnes, M. & Woods, R. (2019) Reanalysis of occupant experiment in ZEB Living Lab IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Haase, Matthias; Rønneseth, Øystein; Thunshelle, Kari; Georges, Laurent; Holøs, Sverre Bjørn; Thomsen, Judith (2019) Review of building services solution fitted for a low emission building stock in urban areas Proceedings of the 40th AIVC Conferenece. 8th TightVent Conference. 6th Venticool Conference. From energy crisis to sustainable indoor climate – 40 years of AIVC,
Sørensen, Å., Sartori, I. & Andresen, I. (2019) Smart EV Charging Systems to Improve Energy Flexibility of Zero Emission Neighbourhoods Conference proceedings, Cold Climate HVAC 2018 - Sustainable Buildings in Cold Climates, pages 467-478,
Andresen, I., Wiik, M.K., Fufa, S.M., & Gustavsen, A. (2019) The Norwegian ZEB definition and lessons learnt from nine pilot zero emission building projects IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Nielsen, B. F., Baer, D., Gohari, S. & Junker, E. (2019) The Potential of Design Thinking for Tackling the “Wicked Problems” of the Smart City Conference proceedings, Proceedings of the 24th International Conference on Urban Planning, Regional Development and Information Society ,
Satola, Daniel; Houlihan Wiberg, Aoife Anne Marie; Gustavsen, Arild (2019) Towards Zero Emission Residential Buildings (ZEBs) in a Humid Subtropical Climate. Analysis Emissions from Energy Use and Embodied Emissions from Materials in Referential Locations According to Obligatory Residential Energy Codes and Using Generic LCA Data Sources Proceedings of the 11th International Symposium on Heating, Ventilation and Air Conditioning (ISHVAC 2019),
Alonso, M. J., Stuart Dols, W. & Mathisen, H. M. (2019) Using co-simulation between EnergyPlus and CONTAM to develop IAQ and energy-centric demand-controlled ventilation systems Conference Proceedings, AIVC Conference 2019,
Wiberg, Houlihan A. et al. (2019) Visualisation of KPIs in zero emission neighbourhoods for improved stakeholder participation using Virtual Reality Conference proceedings, IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 323,
Felius, L.C., Thalfeldt, M., Georges, L., Hrynyszyn, B.D., Dessen, F. & Hamdy, M. (2019) Wood burning habits and its effect on the electrical energy demand of a retrofitted Norwegian detached house IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,
Askeland, M., Backe, S. & Lindberg, K.B. (2019) Zero energy at the neighbourhood scale: Regulatory challenges regarding billing practices in Norway IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, vol. 352, issue 1,

Reports


Woods, R., Remøe, K. S., Hestnes, A. G., & Gustavsen, A. (eds.) (2019) ZEN Annual Report 2018 ZEN Report 15, NTNU/SINTEF,
Backe, S., Sørensen, Å. L., Pinel, D., Clauß, J. Lausselet, C., & Woods, R. (2019) Consequences of local energy supply in Norway – A case study on the ZEN pilot project Campus Evenstad ZEN Report 17, NTNU/SINTEF,
Sandberg, N. H., Næss, J. S., Gustavsen, A., Andresen, I. & Brattebø, H. (2019) Energianalyse for bygningsmassen i Oslo – Scenarioanalyse av energibruk og klimagassutslipp 2009-2040 ZEN Report 14, NTNU/SINTEF,
Lausselet, C., Borgnes V., Ager-Wick Ellingsen, L., Hammer Strømman, A. & Brattebø H. (2019) Life-cycle assessment methodology to assess zero emission neighboorhood concept ZEN Report 12, NTNU/SINTEF,
Wolfgang, O. (ed), Askeland, M., Backe, S., Fagerstrøm, J., Crespo del Granado, P., Hofmann, M., Jaehnert, S., Kvellheim, A.K., Maranon-Ledesma, H., Midthun, K., Seljom, P., Skjølsvold, T., Sæle, H. & Throndsen, W. (2019) Prosumer’s role in the future energy system – A position paper prepared by FME CenSES CenSES Position Paper,
Baer, D. (2019) Tools for stakeholder engagement in ZEN developments ZEN Report 13, NTNU/SINTEF,
Woods, R., Andresen, I., Skaar, C. & Berker, T. (2019) Utvikling av pilotprosjekt i Steinkjer kommune: Historier om «det gamle NRK-bygget på Lø» og evaluering av prosessen ZEN Report 16, NTNU/SINTEF,
Woods, R., Berker, T., Baer, D. & Bø, L. A. (2019) ZEN living labs definition, ideas, and examples ZEN Report 18, NTNU/SINTEF,

Memos


Gustavsen, Arild; Jacobsen, Terje; Nuijten, Anne (2019) Egenevaluering FME ZEN Juni 2019 ZEN Memo 18,
Kauko, Hanne (2019) eTransport modules for diurnal and seasonal heat storage ZEN Memo 15, SINTEF,
Labonnote, N. (2019) Parametric bim: Challenges and opportunities ZEN Memo 13, NTNU/SINTEF,
Holøs, Sverre (2019) Technical concepts to avoid low relative humidity ZEN Memo 16, SINTEF,
Skaar, C., Bergsdal, H., Lausselet, C., Resch, E., Brattebø, H. (2019) User-oriented LCA database for inventory of ZEN projects ZEN Memo 17, SINTEF & NTNU,
Wiberg, Houlihan A. & Baer, D. (2019) ZEN TOOLBOX: First concept for the ZEN Toolbox for use in the development of Zero Emission Neighbourhoods ZEN Memo 14, NTNU/SINTEF,

Popular Scientific Publications


Lausselet, C. (2019) All you need to know about buildings to plan sustainable, green neighbourhoods NTNU TechZone, 23.05.2019,
Woods, R. & Booker, C.A. (2019) Byen blir ikke nødvendigvis bedre av at vi bor tettere DN.no, 01.06.2019,
Remøe, K.S. & Woods, R. (2019) En slik by vil vi ha, sier ungdommen! Bærekraftbloggen, Forskning.no, 13.06.2019,
Sandberg, N. H., Brattebø, H. & Gustavsen, A. (2019) Energieffektive bygg er avgjørende i det grønne skiftet Forskersonen, forskning.no, 19.08.2019, further featured in a number of sources: 1,
Sandberg, N. H., Brattebø, H. & Gustavsen, A. (2019) Energismarte bygg frigjør mye strøm til biler DN.no, 01.08.2019, further featured in a number of sources: 1,
Backe, Stian; Remøe, Katinka Sætersdal (2019) Fornybar energi i nabolag: Bør både produseres og brukes lokalt #SINTEFblogg, 3 December 2019,
Stene, R. (2019) Fremtidens bygg er festens midtpunkt Bygg.no, 27.03.2019,
Wiik, M. K. (2019) Hva er egentlig et nullutslippsområde? Nå er definisjonen klar Bærekraftbloggen, Forskning.no, 07.03.2019,
Wiik, Marianne Rose Kjendseth (2019) Hva er egentlig et nullutslippsområde? Nå er definisjonen klar! forskning.no, 7 March 2019,
Woods, R. (2019) Hvordan får vi alle med på laget i ambisiøse energi- og miljøprosjekter? Bærekraftbloggen, Forskning.no, 27 November 2019,
Thomsen, J., Nuijten, A. & Tonjer, A.T. (2019) Hvordan skal vi bygge bærekraftige områder når lovverket begrenser mulighetene? Forskning.no, 27.05.2019,
Kvellheim, A.K. & Andresen, I. (2019) Hvorfor vinner vindkraft når det er store mengder energi å hente i byggene våre? Forskning.no, 19.05.2019, further featured in no. of sources: 4,
Shetelig, Fredrik; Brattebø, Helge; Larssæther, Stig (2019) I 2013 fremsto målene for Brøset som radikale. Nå må vi gå enda lenger Adresseavisen, 6 December 2019,
Hauge, Å. L., Walnum, H. T., Lien, S. L. & Lindberg, K. B. (2019) Klimamål må være mer enn ord – her er verktøyet! Kommunal-rapport.no, 19.06.2019,
Tomasgard, Asgeir; Gustavsen, Arild (2019) Kutter utslipp, sparer nettleie Dagens næringsliv, 4 January 2019,
Andresen, I., Kleiven, T. & Gaitani, N. (2019) Nullutslippsbygg og plusshus – hva skjer i Norden anno 2019? NTNU Techzone, 03 December 2019,
Sandberg, Nina H.; Næss, Jan Sandstad (2019) Nullutslippsbygg som et samlende miljøtiltak Groruddalen, 14 November 2019,
Wiik, M. K. (2019) Nullutslippsområder innebærer også grønn mobilitet Samferdsel, 21.08.2019,
Tomasgard, A. & Gustavsen, A. (2019) Reduserer utslipp og stabiliserer nettleien Dagens Næringsliv (Newspaper), 04.01.2019, 29, 1,
Clauß, J. (2019) Save money and the environment with smart heating controls NTNU TechZone, 17.03.2019,
Mathisen, H. M. (2019) Slik gir moderne ventilasjon deg bedre inneklima Forskning.no, 10.05.2019,
Remøe, K.S. & Gustavsen, A. (2019) ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg Blogpost, NTNU TechZone, 03.09.2019,

PhD theses


Moazami, Amin (2019) Climate Robust Buildings: Towards Buildings with a Robust Energy Performance Under Climate Change PhD thesis,
Clauß, John (2019) Energy flexibility of Norwegian residential buildings using demand response of electricity-based heating systems PhD Thesis, NTNU, Trondheim,

Master theses


Rostrup, Petter (2019) A Distributed-to Centralised architectural model for Smart City applications and services through container orchestration Master Thesis,
Soltvedt, Torbjørn (2019) A Distributed-to-Centralized Cost Model for Service Selection in Smart Cities Master Thesis,
Sun, Haichao (2019) API Management for Smart City Data Management Master Thesis,
Fosvold, Andre (2019) CitySim: A modular agent-based simulation system for modelling cities as Complex Systems Master Thesis, NTNU, Trondheim,
Forero Urrego, Johana Poala (2019) Dynamic analysis of material flows and embodied emissions of the building stock of a zero emission neighbourhood Case study: Ydalir Master Thesis, NTNU, Trondheim,
Bianchi, M. (2019) Energy performance of a university campus in Norway Master Thesis, NTNU/Università degli Studi di Genova,
Yttersian, Vidar Lind (2019) Greenhouse gas emission assessment using OmrådeLCA: Case study of the Zero Emission Neighbourhood Ydalir Master Thesis, NTNU, Trondheim,
Skuggevik, Thomas (2019) ICT Architecture for Smart Cities – Naming and addressing strategies Master Thesis,
Gram, Oda Kristine (2019) Is CO2 the best marker for control of demand-controlled ventilation? Master Thesis,
Corio, Sara (2019) Microclimatic assessment of a university campus in Norway. Sustainable strategies and design solutions to enhance thermal comfort. Master Thesis,
Gjertsen, Martin Trondseth (2019) Optimal control of batteries and hot water heaters for energy flexibility in zero emission neighbourhoods Master Thesis,
Lund, Kristi Marie (2019) Scenario Analysis in LCA on the Zero Emission Neighbourhood Ydalir: A Norwegian Case Study Master Thesis, NTNU, Trondheim,
Zhou, Jingjing (2019) The challenges and opportunities to shift from Net Zero Energy Building to Net Zero Emission Building in a hot tropical climate in Singapore Master Thesis, NTNU, Trondheim,
Cho, Daeyeon (2019) Visualisation of zero-emission neighbourhood for architects and the application to Nidarvoll Skole in Trondheim Master Thesis, NTNU, Trondheim,
Mathisen, Mikael; Løvhaug, Sondre (2019) Visualizing Key Performance Indicators in Sustainable Neighbourhoods Master Thesis, NTNU, Trondheim,

Media Coverage


News story (interview with Terje Jacobsen and Arild Gustavsen) (2019) Nå kommer nullutslippslaboratoriet Nemitek.no, 15.09.2019,
News story (interview with Niki Gaitani) (2019) NTNU skal styre europeisk plusshus-prosjekt Teknisk Ukeblad, 16.09.2019,
News story (interview with Trygve Mellvang-Berg) (2019) Nordisk konferanse om nullutslippsbygg i Trondheim VVS Aktuelt, 04.10.2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Åpner for kontroversiell boligbygging Bergens Tidende, 05.09.2019, further featured in no. of sources: 2,
News story (interview with Carl Fredrik Lutken Shetelig) (2019) – Statsrådens ja tok oss på sengen Fanaposten (Newspaper), 10.09.2019, pages 4-5, further featured in a number of sources: 1,
News story (2019) Asplan Viak satser grønt i Bergen Nemitek.no, 09.09.2019,
Interview with Ruth Woods and Brita F. Nielsen (2019) Bidrar til å forske på bærekraft Malviknytt.no, 12.04.2019,
News story (interview with Arild Gustavsen and Judith Thomsen) (2019) Denne gården vil bli den første i Norge uten utslipp av klimagasser Teknisk Ukeblad, 24.09.2019,
Interview with Arild Gustavsen (2019) Dette minimalistiske fremtidshuset er selvforsynt med «alt» Teknisk Ukeblad, 22.05.2019,
News story (2019) Dette skal til for å få grønt boliglån med superlav rente Dine penger, 11.01.2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Digitalisering som virkemiddel for energieffektive bygg ITBaktuelt, 28.01.2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Endelig Zero Village med 1000 boliger Estate Vest-Norge, 09.09.2019,
News story (2019) Få fullstendig oversikt: Disse har kjøpt tomteområdene i Ydalir. [med interaktivt kart] Ostlendingen.no, 01.04.2019,
News story (interview with Anna-Thekla Tonjer, Rakel Hunstad, Nina Holck Sandberg and Terje Jacobsen) (2019) Forbudt å kreve nullutslipp og plusshus Teknisk Ukeblad, 19 November 2019,
Jacobsen, Terje (2019) Forbudt å kreve nullutslipp og plusshus Teknisk Ukeblad, 19 November 2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Først i verden? Orkdal bygger bade- og idrettsanlegg som kan gi energioverskudd Naturpress, 9 December 2019,
Interview with Judith Thomsen (2019) Grønt lys for Norges største nullutslippsnabolag Gemini.no, 03.12.2019, further featured in no. of sources: 2,
Op-ed by Vidar Lindefjeld (2019) Hjelp til Ulltveit-Moe Klassekampen, 22.10.2019, Pages 6-7,
News story (2019) Hva er egentlig et smart bygg? Nå finnes det faktisk et svar! ITBaktuelt, 30.01.2019,
Press release (2019) Hva er et nullutslippsområde? NTB Info, 08.04.2019, further featured in nr. of sources: 2,
Interview with Marianne Rose Kjendseth Wiik (2019) Hvordan definerer man et nullutslippsområde? Fremtidens Byggenæring, 8 August 2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (interview with Marianne Rose Kjendseth Wiik) (2019) Hvordan definerer man et nullutslippsområde? Fremtidens Byggenæring , Issue 3, 2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (interview with Arild Gustavsen, Anna-Thekla Tonjer & Odd-Erling Lange) (2019) Ikke nullutslippsbydel Østlendingen, 3 December 2019,
News story (2019) Kjære NTE! Namdalsavisa, 31 December 2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Kjemper for milliarder i Blomsterdalen Bergens Tidende, 06.01.2019,
News story (interview with Judith Thomsen and Thorbjørn Haug) (2019) Klar bane for det som kan bli Norges største nullutslippsnabolag Fremtidens Byggenæring, 6 November 2019,
News story (interview with Ann Kristin Kvellheim) (2019) Klarer ikke nullenergi NemiTek (website), 26 November 2019,
News story (2019) Klimakloke Bærum Budstikka (Newspaper), 20.08.2019,
News story (2019) Trysilhus behøver ikke bygge miljøvennlig i Ydalir – nå krever kommunen endringer Ostlendingen.no, 22.07.2019,
Interview with Jørn Stene (2019) Kort tilbakebetalingstid på varmepumpeanlegg for salg av overskuddsvarme Vvsforum.no, 11.04.2019,
News story (2019) Leder europeisk bærekraftprosjekt Elmagasinet, 29 November 2019,
News story (2019) Living labs in zero emission neighbourhoods: Definition, ideas, and examples Buildup.eu, 18.10.2019,
News story (interview with Arild Gustavsen and Judith Thomsen) (2019) Mære kan bli Norges første nullutslippsgård Nationen, 25.09.2019,
Press release (2019) Miljø- og energipris til Mære Trøndelag fylkeskommune (website), 19 November 2019, further featured in no. of sources: 4,
Op-ed (2019) Miljøambisjonen ligger fast Ostlendingen.no, 25.04.2019, further featured in a number of sources: 1,
News story (2019) Nå kan norske el-biler levere strøm Statsbygg.no, 29.10.2019,
News story (2019) Nå skal bonden bli grønn Namdalsavisa, 31 December 2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Krever endringer – Plan og bygningsloven hindrer miljøvennlig utbygging Østlendingen (Newspaper), 23.07.2019, page: 13,
News story (2019) Norsk Betongdag i ny drakt – bredder seg ut Byggeindustrien, 11.10.2019,
Broadcasted presentation with Ruth Woods and Inger Andresen (2019) NTNU Kveld: Nullutslippshus NRK TV: Kunnskapskanalen, 03.08.2019,
News story (interview with Niki Gaitani, Ann Kristin Kvellheim and Birgitte Molstad) (2019) NTNU skal forske på smarte byer Teknisk Ukeblad, 24.09.2019,
News story (interview with Niki Gaitani, Ann Kristin Kvellheim and Birgitte Molstad) (2019) NTNU skal lede europeisk bærekraftprosjekt Byggeindustrien, 11.09.2019, further featured in no. of sources: 9,
News story (interview with Niki Gaitani, Ann Kristin Kvellheim and Birgitte Molstad) (2019) NTNU to lead European sustainability project ScienceBusiness, 19.09.2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Ny by – Ny flyplass: Et omfattende samfunnsutviklings- og samferdselsprosjekt Samferdsel & Infrastruktur, 31 October 2019,
News story (2019) Nybø: UH-sektoren kan bidra til at Norge fortsatt skal være et Lykkeland Khrono.no, 15.01.2019,
News story (2019) Økende interesse for miljøtiltak i varmesektoren ITBAktuelt, 8 November 2019,
News story (2019) Ønsket velkommen til største Betongdag på 20 år Byggeindustrien, 23.10.2019,
News story (2019) Overskuddsstrømmen fra dette bygget skal selges videre de neste 60 årene Teknisk Ukeblad Pluss, 1 November 2019,
Radio interview with Marius Korsnes (2019) Shanghai braces for strict garbage regulation in July. On recycling and urban sustainability China Radio International , 1 July 2019,
News story (interview with Niki Gaitani, Ann Kristin Kvellheim and Birgitte Molstad) (2019) Skal øke andelen nabolag med overskudd av fornybar energi Tekniske Nyheter, 04.10.2019,
News story (2019) Skal skape verdens nordligste nullutslipps-nabolag i Bodø Bodø Nu, 25.09.2019, further featured in no. of sources: 2,
News story (2019) Slipper unike boligplaner i Bodø an.no, 1 November 2019,
Gustavsen, Arild (2019) Smart city-forskere fra DTU og NTNU øger sammen jagten på flere EU-projekter CITIES Innovation Center, 12 June 2019,
Interview with Arild Gustavsen and Henrik Madsen (2019) Smart city researchers from DTU and NTNU stick together to increase the search for more EU projects CITIES.org, 12.06.2019, further featured in no. of sources: 1,
News story (2019) Statsbygg først ute med å overføre strøm fra elbiler til strømnettet Teknisk Ukeblad, 30 October 2019, further featured in no. of sources: 3,
Press release (2019) Stor effekt av energiforskning på bygg og områder NTB Info, 18.01.2019, further featured in no. of sources: 7,
News story (2019) Stort potensial for energieffektivisering Byggfakta.no, 09.09.2019, further featured in a number of sources: 1,
News story (2019) Våre bygg skal bli nabolagets nye kraftverk Byggeindustrien, 30 October 2019,
Press release (2019) Verdens første energipositive bade- og idrettsanlegg Mynewsdesk, 9 December 2019, further featured in no. of sources: 6,
News story (interview with Arild Gustavsen) (2019) Vil utvikle Norges første moderne nullutslippsgård Bygg.no, 25.09.2019, further featured in no. of sources: 2,
News story (2019) Vil utvikle Norges første nullutslippsgård Elmagasinet, 7 November 2019,
News story (2019) Vil vite mer om klimaavtrykket til universiteter og høgskoler Khrono.no, 22.03.2019,
News story (interview with Anna-Thekla Tonjer, Odd-Erling Lange & Arild Gustavsen) (2019) Ydalir blir ikke nullutslippsbydel på grunn av transport: – Prosjektet er på ingen måte mislykket Østlendingen, 29 November 2019,
Remøe, K.S. (2019) ZEB-laboratoriet skal gjøre kontorbygg til nullutslippsbygg Gemini.no, 02.09.2019,

2018

Journal Articles


Rasmussen, F.N., Malmqvist, T., Moncaster, A., Houlihan-Wiberg, A. & Birgirsdottir, H. (2018) Analysing methodological choices in calculations of embodied energy and GHG emissions from buildings Energy and Buildings, volume 158, pages 1487-1498,
Junker, R.G., Azar, A.G., Lopes, R., Lindberg, K.B., Reynders, G., Relan, R. & Madsen, H. (2018) Characterizing the energy flexibility of buildings and districts Applied Energy, volume 225, pages 175-182,
Malmqvist, T., Nehasilova, M., Moncaster, A., Birgisdottir, H., Rasmussen, F.N, Houlihan-Wiberg, A. & Potting, (2018) Design and construction strategies for reducing embodied impacts from buildings – Case study analysis Energy and Buildings, volume 166, pages 35-47,
Korsnes, M., Berker, T. & Woods, R. (2018) Domestication, acceptance and zero emission ambitions: Insights from a mixed method, experimental research design in a Norwegian Living Lab Energy Research & Social Science, volume 39, pages 226-233 ,
Skaar, C., Labonnote, N. & Gradeci, K. (2018) From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA Sustainability, volume 10, pages 1-19,
Tereshchenko, T. & Nord, N. (2018) Future Trends in District Heating Development Current Sustainable/Renewable Energy Reports, volume 5 , 172-180,
Nord, N., Tereshchenko, T., Qvistgaard, L.H., & Tryggestad, I.S. (2018) Influence of occupant behavior and operation on performance of a residential Zero Emission Building in Norway Energy and Buildings, volume 159, pages 75-88,
Kristjansdottir, T.F., Houlihan-Wiberg, A., Andresen, I., Georges, L., Heeren, N., Good, C.S. & Brattebø, H. (2018) Is a net life cycle balance for energy and materials achievable for a zero emission single-family building in Norway? Energy and Buildings, volume 168, pages 457-469 ,
Taveres-Cachata, E., Grynninga, S., Thomsen, J. & Selkowitz, S. (2018) Responsive building envelope concepts in zero emission neighborhoods and smart cities – A roadmap to implementation Building and Environment, volume 149, pages 446-457 ,

Conference Papers


Sinaeepourfard, A., Krogstie, J., Petersen, S.A. & Gustavsen, A. (2018) A Zero Emission Neighbourhoods Data Management Architecture for Smart City Scenarios: Discussions toward 6Vs challenges Conference proceedings, 2018 International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) ,
Baer, D., Gustavsen, A., & Andresen, I. (2018) Cool Planning For Zero Emission Neighbourhoods – The Norwegian Way Conference proceedings, ISOCARP Review 14, chapter 3, pages 218-235,
Moncaster, A., Birgisdottir, H., Malmqvist, T., Rasmussen, F.N., Houlihan-Wiberg, A. & Soulti, E. (2018) Embodied Carbon Measurement, Mitigation and Management Within Europe, Drawing on a Cross-Case Analysis of 60 Building Case Studies Conference proceedings, Embodied Carbon in Buildings: Measurement, Management, and Mitigation, chapter 20, pages 443-512,
Alonso, M.J., Jørgensen, R. B., & Mathisen, H.M. (2018) Particle transfer through a heat wheel in a highly insulated building Conference proceedings, Roomvent&Ventilation 2018: Excellent Indoor Climate and High Performing Ventilation. , chapter 1, pages 85-90,
Dong, B., Kjærgaard, M.B., Simone, M.D., Gunay, H.B., O'Brien, W., Dafni, M., Dziedzic, J. & Zhao, J. (2018) Sensing and Data Acquisition Conference proceedings, Exploring Occupant Behavior in Buildings, chapter 4, pages 77-105,
Backe, S., Crespo del Granado, P., Pinel, D., Korpås, M., Tomasgard, A. & Lindberg, K.B. (2018) Towards Zero Emission Neighbourhoods: Implications for the Power System Conference proceedings, 2018 15th International Conference on the European Energy Market - EEM ,

Reports


Wolfgang, O. (2018) European power market analyses to be carried out within FME ZEN ZEN Report 1, NTNU/SINTEF,
Sartori, I., Løtveit, S.V. & Skeie, K.S. (2018) Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB ZEB Report 41, NTNU/SINTEF,
Kvalsvik, K. & Kauko, H. (2018) Linear optimization of district heating systems: Description of an upgraded district heating module for eTransport ZEN Report 9, NTNU/SINTEF,
Næss, J.S., Sandberg, N.H., Nord, N., Vestrum, M.I., Lausselet, C., Woszczek, A., Rønneseth, Ø. & Brattebø, H. (2018) Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions ZEN Report 2, NTNU/SINTEF,
Øystein Rønneseth (2018) Personal heating and cooling devices: increasing users’ thermal satisfaction ZEN Report 4, NTNU/SINTEF,
Rønneseth, Ø. & Sartori, I. (2018) Possibilities for supplying Norwegian apartment blocks with 4th generation district heating ZEN Report 8, NTNU/SINTEF,
Sørensen, Å.L., Jiang, S., Torsæter, B.N. & Völler, S. (2018) Smart EV charging systems for zero emission neighbourhoods ZEN Report 5, NTNU/SINTEF,
Kolstad, M.L., Backe, S., Wolfgang, O. & Sartori, I. (2018) Software tools for local energy system operation and expansion ZEN Report 6, NTNU/SINTEF,
Stene, J., Alonso, M.J., Rønneseth, Ø. & Georges, L. (2018) State-of-the-Art Analysis of Nearly Zero Energy Buildings. Country report IEA HPT Annex 49 Task 1 – NORWAY SINTEF Notat 28,
Wiik, M. K., Fufa, S. M., Baer, D., Sartori, I. & Andresen, I (2018) The ZEN definition – a guideline for the ZEN pilot areas. Version 1.0 ZEN Report 11, NTNU/SINTEF,
Walnum, H.T. & Fredriksen, E. (2018) Thermal energy systems in ZEN ZEN Report 3, NTNU/SINTEF,
Baer, D. & Andresen, I. (2018) ZEN pilot projects: Mapping of the pilot projects within the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities ZEN Report 10, NTNU/SINTEF,
M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen (2018) Zero emission neighbourhoods in smart cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria: version 1.0. Bilingual version. ZEN Report 7, NTNU/SINTEF,
Sartori, I., Skeie, K.S., Sørnes, K. & Andresen, I. (2018) Zero Village Bergen: Energy system analysis ZEB Report 40, NTNU/SINTEF,

Memos


Sørnes, K., Sartori, I. & Skeie, K.S. (2018) Aggregated load – Guidelines on a method on how to do an energy simulation using aggregated load in early design of zero emission neighbourhoods ZEN Memo 2, NTNU/SINTEF,
Kolstad, M.L. (2018) eTransport battery module: User guide and technical documentation ZEN Memo 12, NTNU/SINTEF,
Kvellheim, A. & Jacobsen, T. (2018) Innovasjonsstrategi: Overordnet strategi for å fremskaffe, viderutvikler, realisere innovasjoner i forskningssenteret ZEN ZEN Memo 9, NTNU/SINTEF,
Bremvåg, A. (2018) Kommunikasjonsstrategi for FME ZEN/ Communication Strategy for the ZEN Research Centre ZEN Memo 8, NTNU/SINTEF,
Andresen, I. (2018) Kriterier for case-prosjekter i ZEN ZEN Memo 4, NTNU/SINTEF,
Andresen, I. (2018) Kriterier for pilotprosjekter i ZEN ZEN Memo 5, NTNU/SINTEF,
Rønneseth, Ø. & Sartori, I. (2018) Method for modelling Norwegian single-family houses in IDA ICE ZEN Memo 10, NTNU/SINTEF,
Ekambaram, A. (2018) Public private collaboration in a zero emission context ZEN Memo 11, NTNU/SINTEF,
Wolfgang, O., Petersen, I., Kolstad, M.L. & Kvalsvik, K.H. (2018) Recommendations for further developments in eTransport ZEN Memo 1, NTNU/SINTEF,
Sørensen, Å.L., Fredriksen, E., Walnum, H.T., Skeie, K.S. & Andresen, I. (2018) ZEN pilot survey – Initial plans for thermal and electrical use, generation, distribution and storage ZEN Memo 3, NTNU/SINTEF,
Krogstie, J. & Ahlers, D. (2018) Intermediate ICT coordination and harmonization guidelines ZEN Memo 6, NTNU/SINTEF,
Krogstie, J. & Ahlers, D. (2018) ZEN data management and monitoring: requirements and architecture ZEN Memo 7, NTNU/SINTEF,

Popular Scientific Publications


Hunstad, R. (2018) ByLab Bodø er åpnet #SINTEFblog, 23.04.2018,
Justo-Alonso, M. (2018) Er det nok å åpne vinduet? Geminibloggen, 26.07.2018, further featured in no. of sources: 2,
Woods, R. (2018) Erfaringer fra ZEN living lab på Evenstad: Brukerinvolvering i praksis #SINTEFblog, 12.04.2018,
Backe, S. (2018) For å redusere utslipp i et nabolag er fleksibel energibruk viktig Blogpost, NTNU TechZone, 11.09.2018,
Justo-Alonso, M. (2018) Guest researcher diaries: How to co-simulate with EnergyPlus and CONTAM and not smother in the attempt! #SINTEFblog, 20.12.2018,
Woods, R. & Cervenka, Z. (2018) Halverte strømforbruket med et enkelt, lavteknologisk grep Forskning.no, 04.12.2018,
Justo-Alonso, M. (2018) Heat pumps probably the main technology to achieve nZEB! #SINTEFblog, 28.06.2018,
Andresen, I. (2018) Hva er et nullutslippsområde? Blogpost, Futurebuilt.no, 14.05.2018,
Justo-Alonso, M. (2018) Is opening windows the best way to ventilate a building? Blogpost, NTNU TechZone, 24.05.2018,
Woods, R. & Skeie, K. (2018) Levende igjen i Zeb Living Lab #SINTEFblog, 14.11.2018,
Usman, D. & Ascher, B. (2018) Mot nullutslipps nabolag – hvorfor? Vvsforum.no, 04.01.2018,
Hustad, J. (2018) Nach Norwegen! For å lære om energiløsninger… enerWE, 11.05.2018,
Stene, R. & Arntzen, M.G. (2018) Overskuddslageret Akritektur N, volume: 5, pages: 37-39,
Larssæther, S. (2018) På vei mot nullutslipp! #SINTEFblog, 19.04.2018, further featured in no. of sources: 1,
Nord, N. (2018) Testet kapillærrørsystem i ZEB Test Cell Norsk VVS, volume 6, pages 18-20,
Korsnes, M. (2018) Why does China use rooftop solar (PV) technology? #SINTEFblog, 23.11.2018,

Master theses


Karlsen, S.S. (2018) Investigation of Grid Rent Business Models as Incentive for Demand-Side Management in Buildings – A case study on fully electric operated houses in Norway Master Thesis, NTNU, Trondheim,

Media Coverage


Interview (2018) 5 spørsmål om energieffektive bygg Teknisk Ukeblad, 10/2018, page: 77,
News story (2018) Analyserer opplevd inneklima i bygningsteknisk laboratorium Vvsforum.no, 29.11.2018,
News story (2018) Bærekraftige byer på programmet Lofot-Tidende (Newspaper), 07.03.2018,
News story (2018) Bærum kommune medlem av FME ZEN Bærum kommune, 17.04.2018,
Interview with Johannes Brozovsky, Judith Thomsen and Terje Jacobsen (2018) Bygger enestående laboratorium BYGGfakta, 19.06.2018,
News story (2018) Camilla (3) kunne ikke vente. Hun tok det første spadetaket for nyskola i Ydalir Østlendingen (Newspaper), 20.03.2018, further featured in no. of sources: 1,
Interview with Jens Petter Burud (2018) Dagligvarebutikken som deler overskuddsenergi med nabolaget Vvsforum.no, 23.04.2018,
News story (2018) Den nye byen i Bodø skal romme 15.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser med null utslipp av klimagasser TU.no, 22.11.2018,
News story (2018) Dette lurer du kanskje på om skolekrets-endringene Elverum.kommune.no, 13.09.2018,
News story (2018) Disse 15 får lyse ut nye stillinger Universitetsavisa, 06.03.2018,
Interview with Ola T. Dahl (2018) Eidsiva Bioenergi: Skal varme miljøbydel på Elverum Norsk Energi, 1/2018, pages 6-7,
Interview with Harald V. Nikolaisen and Åse Lekang Sørensen (2018) Elbilene blir en del av strømnettet VVS Aktuelt, 30.01.2018, further featured in no. of sources: 3,
News story (2018) Elverum satser grønt NFK Magasin, 06.02.2018, further featured in no. of sources: 1,
Interview with Maria Justo-Alonso (2018) Er å åpne vinduet den beste måten å ventilere bygninger på? TU.no, 23.07.2018,
Interview with Maria Justo-Alonso and Kristian S. Skeie (2018) Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger Fremtidens Byggenæring, 22.06.2018,
Interview with Mads Mysen (2018) Fra teori til praksis hos GK Inneklima Vvsforum.no, 06.08.2018, further featured in no. of sources: 1,
News story (2018) Generelt oppnår varmepumper veldig høy effektivitet TU.no, 03.09.2018,
News story (2018) Grønne ambisjoner for Granåsen hverdagsanlegg Trondheim2030.no, 16.05.2018,
Interview with Kari Thunshelle (2018) Hvordan kan man selv legge til rette for et energieffektivt hjem? TU.no, 23.12.2018,
News story (2018) I gang med detaljregulering i Ydalir Østlendingen (Newspaper), 09.02.2018, further featured in no. of sources: 1,
News story (2018) Ikke la varmen ta knekken på inneklimaet VVS Aktuelt, 06.06.2018,
Interview with Inger Andresen (2018) Jakten på det grønne hus LO Ingeniør, 24.10.2018,
News story (2018) Kan bli aktuelt å rive Steinkjer-Avisa (Newspaper), 05.01.2018,
Interview with Trygve Mellvang-Berg (2018) Mener EFØK bør få større fokus enn ENØK Norsk Energi, 2/2018, page 30,
Interview with Odd-Erling Lange (2018) Nordbolig bygger miljøvennlig i Ydalir Østlendingen (Newspaper), 09.01.2018,
News story (2018) Norge stiller sterkt med mye fornybar vannkraft EnergiNorge, 26.06.2018,
Interview with Arild Gustavsen and Anna-Thekla Tonjer (2018) NTNU arrangerer første konferanse om nullutslippsområder Byggindustrien, 09.02.2018, further featured in no. of sources: 2,
News story (2018) Nullutslipp for boligområder Tønsbergs Blad (Newspaper), 14.03.2018, further featured in no. of sources: 1,
Press release (2018) Nullutslipp på alle områder NTB Info, 09.02.2018, further featured in no. of sources: 3,
News story (2018) På sparebluss med energimåling Teknisk Ukeblad, 20.03.2018,
"Forskerprat" with Maria Justo-Alonso (2018) Perfekte ventilasjonssystemer NRK Radio, 04.06.2018,
Interview with Mads Mysen (2018) Planlegger mikroenergisystem på Furuset Vvsforum.no, 30.04.2018,
Interview with Steinar Grynning (2018) Smarte fasader kan gi aktive bygg Bygg.no, 26.06.2018,
Interview with Steinar Grynning (2018) Snart ser vi ikke veggen for bare isolasjon Fremtidens Byggenæring, 28.03.2018,
Interview with Odd-Erling Lange (2018) Tilbys grønt boliglån med null rente Østlendingen (Newspaper), 17.01.2018,
News story (2018) TOBB og ZEN REDE, 09/2018, pages: 10-11,
News story (2018) Tok spadetak for en klimanøytral framtid Elverum.kommune.no, 21.03.2018,
News story (2018) Utvikler fremtidens nabolag Budstikka (Newspaper), 02.03.2018, further featured in no. of sources: 1,
News story (2018) – Varmepumper er den beste teknologien for energieffektive bygg Gemini.no, 31.08.2018,
Interview with Øystein Rønneseth (2018) Varmepumper er den foretrukne teknologien for nesten nullenergibygg (nZEB) Rorfag.no, 30.08.2018, further featured in no. of sources: 8,
News story (2018) Vi gleder oss til fortsettelsen Elverum.kommune.no, 11.09.2018,
News story (2018) – Vi planlegger for 100 år fram i tid Teknisk Ukeblad, 9/2018, pages: 64-65,
News story (2018) Vil forandre adferdsmønstre Byggfakta.no, 04.10.2018,
Press release (2018) Ydalir – null utslipp og null boliglånsrente Mynewsdesk, 16.01.2018,
Interview with Rune Stene, Arild Gustavsen and Steinar Grynning (2018) ZEN inn i Smart by Powerhouse Bygg.no, 20.09.2018, further featured in no. of sources: 2,
Press release (2018) ZEN-konferansen 2018: Programmet er klart! NTB Info, 06.03.2018, further featured in no. of sources: 2,

2017

Journal Articles


Sørnes, K., Fredriksen, E., Tunheim, K. & Sartori, I. (2017) Analysis of the impact resolution has on load matching in the Norwegian context Energy Procedia, volume 132, pages 610-615,
Seljom, P., Lindberg, K.B., Tomasgard, A., Doorman, G. & Sartori, I. (2017) The impact of Zero Energy Buildings on the Scandinavian energy system Energy, volume 118, pages 284-296,
Zhang, L., Gustavsen, A., Jelle, B.P., Yang, L., Gao, T. & Wang, Y. (2017) Thermal conductivity of cement stabilized earth blocks Construction and Building Materials, volume 151, pages 504-511,
Sandberg, N.H., Sartori, I., Vestrum, M.I., & Brattebø, H. (2017) Using a segmented dynamic dwelling stock model for scenario analysis of future energy demand: The dwelling stock of Norway 2016–2050 Energy and Buildings, volume 146, pages 220-232,

Popular Scientific Publications


Bjugstad, H. (2017) Vi må snakke om endring #SINTEFblog, 06.12.2017,
Hestnes, A.G. (2017) ZEB er avsluttet – ZEN starter opp! Arkitektur N, 2/2017,

Master theses


Nes, H. (2017) Load match study of photovoltaic production and charging demand of electric vehicles in a Zero Emission Neighbourhood – Case Campus Evenstad Master Thesis, NMBU, Oslo,

Media Coverage


News story (interview with Annemie Wyckmans) (2017) An Interview with Annemie Wyckmans Zero Emission Architecture, 79 (3), 12-17.,
News story (2017) Bygger lab for klimavennlige bygninger Elmagasinet, 2 March 2017,
Press release (2017) Bygger unikt fullskala kontorbygg for å forske på nullutslippløsninger SINTEF, 07.04.2017,
Interview with Igor Sartori (2017) Energisparing på agendaen Svalbardposten, 16,06.2017,
Interview with Arild Gustavsen and Zdena Cervenka (2017) Fra ZEB til ZEN Fremtidens Byggenæring, 22.05.2017,
Interview with Anne Grete Hestnes and Arild Gustavsen (2017) Fremtidens bygg blir bok Ny Teknikk, 15.03.2017, further featured in no. of sources: 4,
News story (2017) Gjør klimanøytral bydel til en realitet Fremtidens Byggenæring, 27.04.2017,
Op-ed (2017) Hvorfor snakke ned noe som blir bra? Østlendingen (Newspaper), 09.12.2017,
News story (2017) Nordbolig og det grønne skiftet BYGGfakta, 20.04.2017, further featured in no. of sources: 3,
News story (2017) NRK-bygget kan bli revet Trønder-Avisa (Newspaper), 13.05.2017,
News story (interview with Anne Grete Hestnes and Arild Gustavsen) (2017) Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift Byggeindustrien, 19 January 2017,
News story (2017) Ny kunnskap fra ZEN VVS Aktuelt, 23 February 2017,
Interview with Arild Gustavsen (2017) Nytt forskningssenter i gang med å utvikle nullutslippsområder Byggeindustrien, 06.11.2017, further featured in no. of sources: 5,
Interview with Odd-Erling Lange (2017) Respektløst å si at Ydalir kun er en grønn innpakning Ostlendingen.no, 02.12.2017,
News story (2017) Rune Stene ny leder for Powerhouse VVS Forum, 7 February 2018, 4,
Op-ed by Odd-Erling Lange (2017) Skal vi skrinlegge Elverum? Østlendingen (Newspaper), 04.12.2017,
Interview with Anna-Thekla Tonjer (2017) Støtter utvikling av grønne områder Fremtidens Byggenæring, 21.03.2017,
Interview with Anna-Thekla Tonjer (2017) Tre sentralt i Elverums nye bydel Byggmesteren, 23.08.2017,
News story (2017) Vil bygge fremtidsboliger på Lø – Steinkjer deltar i nasjonalt prestisjeprosjekt Steinkjer-Avisa, 10 February 2017,
Op-ed by Odd-Erling Lange (2017) Ydalir utvikler Elverum Ostlendingen.no, 24.05.2017,
News story (2017) Zen-pilot kan forsinke barnehage Trønder-Avisa, 10 February 2017,
Press release (2017) ZEN utvikler nullutslippsområder Press release, 6 November 2017, 3,

2016

Popular Scientific Publications


Risholt, B. & Gustavsen, A. (2016) Hvorfor kan ikke nærbutikken selge deg overskuddsvarme? Teknisk Ukeblad, 25 August 2016,

Media Coverage


News story (2016) 1,3 milliarder til forskning på miljøvennlig energi Universitetsavisa, 26 May 2016, 1,
News story (2016) 160 millioner kroner til forskningssentre for miljøvennlig energi Olje- og energidepartementet (website), 26 May 2016,
News story (2016) Asplan Viak går ZEN – veien til nullutslippssamfunnet Asplan Viak (website), 27 May 2016,
News story (2016) Åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi Samferdsel & Infrastruktur, 27 May 2016,
News story (2016) Byggteknisk forskrift – Det blir snart umulig å videreføre norsk byggeskikk med dagens regler Teknisk Ukeblad, 26 January 2016,
News story (2016) Deltar i stort nytt forskningsprosjekt VVS Aktuelt, 10 June 2016,
News story (2016) Disse forskerne stakk av med milliardpotten Sysla, 26 May 2016,
News story (2016) Elverum og Evenstad med i forskning om nullutslipp Østlendingen, 29 May 2016, 1,
News story (2016) En positiv fusjonshistorie Universitetsavisa, 14 June 2016,
News story (2016) Environment-friendly energy research renewed Norwegian American Weekly, 17 June 2016,
News story (2016) Følte seg friskere i nullutslippshus Adresseavisen, 12 October 2016,
News story (2016) Forskningsrådet støtter storprosjekt for nullutslippsbyer Norsk Fjernvarme (website), 26 May 2016,
News story (2016) Fremtidens teknologiløsninger utvikles nettopp gjennom slike programmer ITBAktuelt, 30 May 2016,
News story (2016) Grunnvann som energikilde har ingen CO2-utslipp, likevel er det lite brukt i Norge Teknisk Ukeblad, 9 May 2016,
Press release (2016) Hvem ønsker du å jobbe for? – Møt energiselskapene som tilbyr deg jobb Mynewsdesk, 10 October 2016,
Multiconsult ASA (2016) Multiconsult to be a partner in a new research centre Press release, 27 July 2016, 1,
News story (2016) Norge får åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi Teknisk Ukeblad, 26 May 2016, 1,
News story (2016) Norway to fund eight new Centres for Environment-friendly Energy Research (FME) Nortrade, 27 May 2016,
News story (2016) NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter Fremtidens Byggenæring, 10 November 2016, 5,
News story (2016) Nytt forskningssenter for miljøvennlig energi Byggdrifteren, 26 May 2016,
News story (interview with Arild Gustavsen and Terje Jacobsen) (2016) Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og Evenstad blir innovasjonsarena og utprøvingsområder ITBAktuelt, 27 May 2016,
News story (2016) Samspillskontrakt om nullutslippslab er utlyst SINTEF, 20 December 2016, 4,
News story (2016) Trøndersk storeslem Dagens Næringsliv, 27 May 2016,
News story (2016) Utslippsfri nabolag, førerløse biler og romturisme – Se Bodøs planlagte fremtidsby Byggeindustrien, 10 June 2016,
News story (2016) Vi risikerer å få sjablonghus Teknisk Ukeblad, 21 January 2016,
News story (interview with Terje Jacobsen) (2016) ZEN blir nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi Byggeindustrien, 26 May 2016, 4,