Om oss

Hva gjør vi

I Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (ZEN) skaper vi løsninger for fremtidens nullutslippsbygg og -områder. Dette er vårt bidrag til et lavkarbonsamfunn.

Sammen med våre offentlige og industrielle partnere utvikler vi 9 testområder, eller pilotprosjekter, som er spredt over hele Norge. Vi er også vert for EU-prosjektet syn.ikia. I tillegg tester vi forskningen vår ved hjelp av caser.

Oversikt over publikasjoner

Arbeidspakkene våre

Helge Brattebø

AP1 Analytisk rammeverk for planlegging av nullutslippsområder

Ann Kristin Kvellheim

AP2 Politiske virkemidler, innovasjon og forretningsmodeller

Laurent Georges

AP3
Fleksible og energieffektive bygninger

Igor Sartori

AP4
Energifleksible områder

Hanne Kauko

AP5
Optimalisering av områders energisystem

Judith Thomsen

AP6
Pilotprosjekter og levende laboratorier

X1 LCA coordination, X2 IKT-koordinering, X3 Koordinering av verktøy og vaktmestertjenester, X4 Brukerkoordinering

Judith Thomsen

AP6
Pilotprosjekter og levende laboratorier

Kommunikasjon

Innovasjon

Internasjonalisering

Partnerne våre

Partnerne våre dekker hele verdikjeden og inkluderer representanter fra kommunale og regionale myndigheter, grunneiere, utviklere, konsulenter og arkitekter, IKT-selskaper, entreprenører, energiselskaper, produsenter av materialer og produkter og statlige organisasjoner.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Privat sektor

Offentlig sektor

Forskning og utdanning

Organisasjon

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods (ZEN) in Smart Cities er et senter for miljøvennlig energi (FME). Det ble etablert i 2017 av Norges forskningsråd.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.

Mer informasjon om ZEN Research Centre og vår forskning

Et nullutslippsområde har som mål å redusere de direkte og indirekte klimagassutslippene mot null innenfor livsløpet.

Les mer om nullutslippsområder i ZEN-rapport nr. 7 (norsk/engelsk) eller blogginnlegget vårt som forklarer nullutslippsområder på en lettforståelig måte.

VÅRE PARTNERE

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi