Nytt forskningssenter i gang med å utvikle nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er SINTEF- og NTNU-senteret FME ZEN allerede i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.