ZEN på Arendalsuka

I år stiller vi med to arrangementer under Arendalsuka. Vi har i løpet av våren jobbet frem  anbefalinger til både politikere og virkemiddelapparatet knyttet til fire tematiske områder som favner forskningen i senteret.
Til Arendalsuka tar vi med forskningen vår, og inviterer både partnere, piloter og politikere mm. med for å legge frem resultater og komme med konkrete anbefalinger om hvordan vår forskning kan bidra til å nå klimamålene.

Klimagassberegninger som bidrag til nullutslippsområder Onsdag 14.august kl. 14.00 – 15.30

Her stiller: Helge Brattebø, NTNU, Sofie Møller, Asplan Viak, Anna-Thekla Tonjer, Elverum Tomteselskap, Eivind Selvåg, Civitas, Trine Dyrstad Pettersen, Byggevareindustrien, Carine Lausselet, SINTEF, Jan S. Næss, NTNU, Jonas Vevatne, Bærum kommune, og representant fra DiBK (Direktoratet for byggkvalitet)

Nullutslippsområder: Fra pilot til allemannseie  Torsdag 15.august kl. 10.00 – 11.30

Her stiller: Stein Erik Lauvås, Arbeiderpartiet, Mare A. Esmark, NVE, Inger Andresen, NTNU, Anna-Thekla Tonjer, Elverum Tomteselskap, Hanne Kofstadmoen, DiBK, Torger Mjønes, Trpndelag Fylkeskommune, Anne Kristin Kvellheim, SINTEF, og en representant for NHO Byggenæringen.

Velkommen til Thon Hotel Arendal,

Onsdag møterom Oscar

Torsdag møterom Smalsun.

Begge arrangementene strømmes på våre facebooksider FME ZEN

 

 

 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.