ZEB-laboratoriet fikk Betonghammeren 2022

Svart bygg fire etasjer

Foto: m.c.herzog

ZEB Laboratoriet leverer overlegne resultater for energi og klimaytelser. Samtidig blir nye og innovative materialer og løsninger utviklet, forsket på og demonstrert i tett samarbeid med brukerne avbygget. Resultatene vil spille inn på valg av løsninger i kommende år. 

ZEB-laboratoriet huser flere grupperinger, blant annet FME ZEN, og det er skikkelig stas at huset «vårt» får en slik utmerkelse.

Professor og instituttleder Arild Gustavsen ved NTNU understreker laboratoriets mangfoldige rolle og bruksområde.

– ZEB-laboratoriet er et sentralt verktøy for innovasjoner, forskning og ikke minst til bruk i utdanning av fremtidige teknologer og forskere. Laboratoriet er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe med lavutslippsløsninger samtidig som det også viser gode løsninger for klimatilpassing, sier Gustavsen.

Siden 2018 har Bygg21 delt ut Beste Praksis Betonghammeren til aktører og prosjekter som er valgt ut som eksempel på beste praksis i bransjen.

Kriteriene for å nominere til Betonghammeren er at det er benyttet arbeidsmetoder, materialer eller verktøy som har skapt bedre og mer bærekraftige bygg på en mer effektiv måte.

 

– Vi er svært fornøyde med pristildelingen. ZEB-laboratoriet er et viktig bidrag til å vise hvordan man både kan gjøre bygningsmassen utslippsfri og frigjøre konfliktfri energi til annen bruk, sier forskningsdirektør Terje Jacobsen i SINTEF.

Begge har fulgt ideen om laboratoriet fra 2010 til det stod ferdig i 2021 sammen gode kollegaer ved NTNU og SINTEF, og etter hvert i godt samarbeid med partnerne i byggeprosjektet.

Juryen for 2022 har bestått av Tone Tellevik Dahl (Norsk Eiendom), Oddvin Breiteig (Nelfo), Egil Skavang (AiN/BAE-rådet) og Ari Soilammi (RIF).

Juryen besluttet å dele ut Betonghammeren til tre prosjekter som eksempler på beste praksis i 2022, og ett av dem er altså ZEB-laboratoriet i kategorien «kompetanse og samhandling».

 

Jurybegrunnelse: Meget ambisiøse nullutslippsbygg er mulig

Følgende begrunnelse ble gitt av juryen: I Zero Emission Building-laboratoriet (ZEB-laboratoriet) i Trondheim blir nye og innovative materialer og løsninger utviklet, undersøkt og demonstrert. Selve bygget er et nullutslippsbygg med overlegne resultater for energi og klimaytelser. Bygget er et laboratorium som tester kostnadseffektive energiformer gjennom å forske på innovative materialer og løsninger for nullutslipp.

Dessuten er det brukt treverk for å klimatilpasse bygninger og infrastruktur, samtidig som de har formet et godt bygg med godt innemiljø. Blant de viktigste bærekrafttiltakene i bygget er det systematiske arbeidet med reduksjon av klimagassutslipp i alle byggets livssyklusfaser. For å nå målene er prosjektet utviklet etter prinsippene for integrert design, og sentrale grep har vært å:

  • planlegge for fossilfri byggeplass
  • designe for lavt reelt energibruk i drift
  • designe for generalitet og fleksibilitet som gir lang levetid
  • designe for arealeffektivitet og redusert materialbruk
  • velge materialer med lang levetid og lavt klimagassutslipp
  • velge lokale materialer
  • velge energieffektive solceller med lavt klimagassutslipp i produksjon
  • Overskuddsstrøm leveres til NTNUs eget strømnett. Dette gir stor fleksibilitet og svært interessante utprøvings- og forskningsmuligheter. Bygget prøver også ut nye ventilasjonsprinsipper.

 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.