Statsråd Ola Borten Moe gjestet FME ZEN og ZEB Laboratoriet.

«NTNU har unike forutsetninger for å lykkes med en klima- og miljøvennlig campus på Gløshaugen». Det sa Statsråd for høyere utdanning, Ola Borten Moe, da han gjestet NTNU og ZEB Laboratoriet mandag 24.april.

Han fikk også en innføring i campus-prosjektet som pilot og FME ZEN fra senterdirektør Thomas K Thiis, om hvilke muligheter pilotprosjektet ga, og hva som tones ned av forskning og utvikling på grunn av reduserte midler og ambisjoner fra Staten.

Rektor Anne Borg hadde invitert Moe nettopp for å fortelle og vise at NTNU sitter i førersetet når det gjelder forskning på energi, vann og vind (fornybart), samt klima og miljøløsninger for at vi skal nå målene både NTNU, men også Norge og verden har satt seg. Gode forskningsmiljøer, -sentre og prosjekter som jobber tett sammen med næringsliv, det offentlige og andre ledende miljøer i verden er svært viktig, og gir resultater. Å kunne teste ut forskning i samarbeid med industrien gjør at nye løsninger tas raskere i bruk.

ZEB Laboratoriet er et unikt bygg som fungerer som arbeidsplass og undervisningslokale, samtidig så forskes det på passivhusets løsninger og hvordan mennesker og bygg fungerer. Dette var også noe av målsetningene å inkludere campus som pilot i ZEN.

Thomas K. Thiis konkluderte at til tross for reduksjonen i ambisjonsnivå så vil ZEN senteret fortsette engasjementet med NTNU campus. «Vårt fokus er jo å lære og forstå hvordan vi skal klare å forandre fremtiden og da er også denne prosessen interessant. Vi har flere doktorgradsstudenter som arbeider med deler av campus og dessuten aktiviteter som setter søkelys på samfunnsmessige drivere og stoppere i det grønne skiftet».

 

mann holder foredrag. står.

Tore Kvande var omviser på ZEB Laboratoriet. Rektor Anne Brog til venstre.

 

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.