Hva mener studenter og ansatte om gjenbruk i arbeidet med å gjøre NTNU campus til et nullutslippsområde?

Bilde av studenter på Gløshaugen campus
Studenter på Campus Gløshaugen. Foto: Thomas Klungland

NTNUs campusområde skal bli et nullutslippsområde, men lite er sagt om gjenbruk av inventar og møbler når nye og rehabiliterte bygg er på plass. Dette ville forskere i ZEN living lab se nærmere på.

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU

I høst gjennomførte ZEN living lab en studie om gjenbruksvaner ved NTNU. 100 studenter og ansatte ble intervjuet om gjenbruksvanene sine hjemme og på universitetet, og flesteparten var opptatt av å sortere søppel, kjøpe brukt og reparere. 97% svarte at de var positive til gjenbruk av møbler på den nye campusen, men at de visste lite om hva som var praksis ved NTNU. 

Living labs har som mål å involvere mennesker og brukergrupper i tekniske eller bærekraftige endringer i samfunnet. Formålet til ZEN living lab er å øke forståelsen blant brukergrupper for ZENs målsettinger og støtte arbeidet med å realisere bærekraftige endringer.

Les mer om ZEN living labs.

Bilde av Ruth Woods
Ruth Woods, forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU Foto: Thomas Klungland

For å synliggjøre gjenbruk ved universitet lagde ZEN living lab Gløshaugen en adventskalender, eller gjenbrukskalender, julen 2021. «Lukene» ble sendt ut som daglige e-post i hele desember og presenterte en brukt NTNU gjenstand som interesserte kunne få gratis.

– Gjenbrukskalenderen skulle synliggjøre og øke kjennskapen til noe av gjenbruksarbeidet som allerede gjøres ved NTNU, sier Ruth Woods, en av forskerne bak prosjektet. Vi startet med NTNUs gi-bort-marked Gjenbrukstorget og NTNU Eiendoms kompostmaskin. I år fortsetter vi synliggjøringen ved å etablere gjenbrukssoner på Gløshaugen campus. Vi håper at kalenderen og sonene vil inspirere til mer gjenbruk samt spre mer kunnskap om NTNU sine gjenbrukspraksiser, fortsetter Ruth.

Er du en av dem som fikk tak i et brukt kontormøbel eller kompost til hagen via Gjenbrukskalenderen? Gi gjerne en tilbakemelding på kalenderen til Ruth og hennes kolleger ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved å sende en e-post til ruth.woods@ntnu.no.


Saken er basert på kronikken «Gjenbruk til jul» skrevet av Ruth Woods, Hanne Marit Henriksen, Thomas Edward Sutcliffe og Thomas Berker.

Tilbake til nyheter

Våre partnere

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi.