Nyheter

Some articles are only available in their original language (Norwegian).

Hva er et plusshus?

Et plusshus skal produsere mer energi enn det forbruker. Men hva betyr nå egentlig det? Tekst: Skrevet av Tonje Healey Trulsrud, ph.d.-student i integrert energidesign ved institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Hvordan definerer vi egentlig et plusshus? Kort fortalt er et plusshus et bygg som produserer mer energi enn det forbruker, men hva dette… Les mer»

Pressemelding: Thomas Kringlebotn Thiis skal lede forskningssenteret FME ZEN

Thomas Kringlebotn Thiis starter i jobben som senterleder i FME ZEN 1. juni 2022. Foto: NMBU – Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en ny senterleder, og ser fram til å få en kollega ved instituttet som i tillegg til å lede FME ZEN vil bidra til instituttets undervisning i… Les mer»

Hvordan har det vært å være PhD kandidat i FME ZEN? 8 spørsmål til ferdig disputerte Johannes Brozovsky

Først, hvor er du fra? Tyskland. Hjembyen min er Regensburg, som ligger i Bayern og som er på størrelse med Trondheim. Regensburg er nesten 2000 år gammel, med en flott bybro som er den eldste av sitt slag i Tyskland. Når startet du i FME ZEN og hvordan har du hatt det? Jeg startet som… Les mer»

Gjesteforsker har besøkt ZENs pilotprosjekter for å undersøke innbyggerinvolvering. I dette intervjuet forteller hun om inntrykkene hun fikk.

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe April måned var travel for gjesteforsker Tineke van der Schoor fra Nederland. Hun turnerte Norge rundt med tog og båt for å besøke ZENs pilotprosjekter. Målet var å undersøke hvordan innbyggere involveres i slike prosjekter i Norge. Tineke forsker på samfunnsbevegelser i omstillingen til miljøvennlig energi og er gjesteforsker ved Institutt… Les mer»

Stemningsrapport fra ZEN Living Lab på Gløshaugen

Tekst og foto: Hanne Marit Henriksen I uke 10 arrangerte forskere fra FME ZEN, i samarbeid med NTNU Eiendomsavdeling, pop-up gjenbruksmarked på Gløshaugen. I løpet av tre hektiske dager fant brukte møbler og annet inventar fra NTNU nye eiere. Arrangementet var en del av en ZEN Living Lab hvor vi ser nærmere på holdninger og… Les mer»

Flytårnet på Fornebu blir nytt med gamle byggematerialer

Gjenbruk av byggematerialer er en klimavinner: Brukes et toalett eller en radiator på nytt, reduseres opp til 99 prosent av klimaavtrykket til produktet. Betong og teglstein er andre klimavinnere. Illustrasjonsfoto: Unsplash Når det gamle flytårnet på Fornebu skal bygges om, er det mest mulig gjenbruk som gjelder. Med forskere tett på prosessen er målet å… Les mer»

FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft skal tas i bruk for Flytårnområdet på Fornebu

Sambruk av bebyggelse og uteareal står sentralt i arbeidet med Flytårnområdet, spesielt for offentlige funksjoner og hvordan de kan brukes gjennom døgnet. Nå skal FuturBuilts kriterier for sosial bærekraft anvendes for området. Sammen med den nye ungdomsskolen blir blant annet biblioteket en viktig, ikke-kommersiell møteplass. Men også Verkstedsgaten, med sine mange atelierer og håndverksbedrifter, skaper… Les mer»

ZEN-case: Vurdering av Trondheim kommunes Klimanorm opp mot ZEN-definisjonen

Sluppenveien i fremtiden. Illustrasjon: Asplan Viak. Sluppen i Trondheim, et av FME ZENs ni pilotområder, skal bli en nullutslippsbydel. For å få til dette har Trondheim kommune utarbeidet en klimanorm som skal vurdere hvordan reguleringsplaner påvirker klimagassutslipp. Nå har forskere i FME ZEN analysert klimanormen opp mot ZEN-definisjonen i et eget ZEN-case. Tekst: Katinka Sætersdal… Les mer»

Hva er et bærekraftige plussenergi-nabolag? Se videoopptak fra frokostmøte her

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU Onsdag 1. desember 2021 arrangerte NTNU et frokostmøte om bærekraftige pluss-energi nabolag i Europa. NTNU, som leder Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi, er også koordinator for EU-prosjektet syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods. Frokostmøtet tok for… Les mer»

Hva mener studenter og ansatte om gjenbruk i arbeidet med å gjøre NTNU campus til et nullutslippsområde?

NTNUs campusområde skal bli et nullutslippsområde, men lite er sagt om gjenbruk av inventar og møbler når nye og rehabiliterte bygg er på plass. Dette ville forskere i ZEN living lab se nærmere på. Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU I høst gjennomførte ZEN living lab en studie om gjenbruksvaner ved NTNU.… Les mer»

Nytt ZEN-case skal vurdere kriterier for nullutslipp i sen planfase

I løpet av 2022 skal Bodø kommune i samarbeid med Bærum kommune, Trondheim kommune, Asplan Viak og forskere i FME ZEN gjennomføre et ZEN-case om spatiale indikatorer. Indikatorene skal måle effektene bygningsmiljøet har på bykvaliteter, energi, mobilitet og utslipp. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kommende reguleringsplaner kan støtte utviklingen av et nullutslippsområde.… Les mer»

Sommerstudenter i ZEN – seks kjappe spørsmål

Mathias Ås Myklebust og Andreas Oksvold har begge hatt sommerjobb i ZEN, og har svart på seks spørsmål om hvordan jobben har vært. Hva studerer du?Mathias:Jeg er på femte året og studerer for tiden Energi og miljø på NTNU, med spesialisering i energiplanlegging og miljøanalyse. Andreas:Jeg tar femårig master/sivilingeniørgrad i datateknologi ved NTNU og går… Les mer»

En arena for gode løsninger

19. oktober blir det endelig ZEN-konferanse i Trondheim, en arena hvor forskjellige fagmiljøer kan komme sammen for å utforske gode løsninger for bærekraftige områder. Tekst: Sunniva Moum Danielsen, kommunikasjonsrådgiver ZEN, NTNU Etter at ZEN-konferansen ikke kunne gjennomføres i fjor grunnet pandemien, er vi veldig glade for at vi nå kan arrangere en fysisk konferanse, med… Les mer»

VÅRE PARTNERE

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) er vert og leder senteret sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi