News

Some articles are only available in their original language (Norwegian).

EU Sustainable Energy Week

This is the most important gathering for sustainable and renewable energy research and implementation. From FME ZEN centre director Thomas Kringlebotn Thiis participated with an energy talk, about how ZEN can help to decarbonize Europe. Related project Syn.Ikia  participated  with a stand at the Energy Faire, and the Mid-term Conference and the PEB Workshop: Unlocking… Read more »

ZEN gir ringvirkninger

I Elverum utvikles og bygges klimavennlige nabolag inkludert boliger, skole og barnehage under navnet Ydalir. Elverum Vekst AS, partner i FME ZEN, står bak, og har satt høye krav til utbyggerne som baserer  seg på arbeidet i ZEN. Det gir ringvirkninger. Ydalir er en av ni pilotprosjektene under FME ZEN. Bak Elverum vekst AS står… Read more »

Dette “biobatteriet” gjør det mulig å lagre energi fra sol og vind

Når sola skinner og vinden blåser har det til nå vært vanskelig å lagre energien. Men i et laboratorium i Trondheim har forskerne fått det til – helt uten avansert batteriteknologi. Tekst: Christina Benjaminsen/SINTEF   Den ser ut som en sølvfarget kontainer med et lite, rundt vindu på siden. Inn og ut av innretningen går… Read more »

Ny leder av arbeidspakke 3

I et så langvarig prosjekt som FME ZEN er det naturlig at noen går ut og andre kommer inn. Vi vil gjerne fortelle våre partnere og andre interesserte at Laurent Georges overtar som leder for Arbeidspakke 3, Fleksible og energieffektive bygninger, etter Hans Martin Mathisen. Georges har god kjennskap til FEM ZEN gjennom forskningsarbeid i… Read more »

3 arrangementer du bør få med deg under EU Sustainable Energy Week 26.-30. september – inkludert FME ZENs Energy Talk

Hvert år arrangeres European Sustainable Energy Week (EUSEW) i Brussel. Arrangementet er viet fornybar energi og energieffektivitet, og er det største av sitt slag i Europa. I år har programmet har et hybrid format og FME ZEN deltar fysisk med en Energy Talk. Temaet for EUSEW 2022 er «Going green and digital for Europe’s energy… Read more »

Noen lærdommer fra workshop om KPI-verktøyet på Fornebu

Foto: Traci Milimo Torsdag 2. juni 2022 organiserte FME ZEN workshop om KPI-verktøyet på Fornebu. Heldagsworkshopen samlet 25 forskere og partnere til gruppearbeid og diskusjon rundt temaene mobilitet, stedskvaliteter og økonomi. – Det gjenstår mye jobb med KPIene og det er utrolig nyttig å få innspill fra partnerne gjennom en slik workshop. Vi vil gjerne… Read more »

Reglene må endres for å få fart på energisparing i bygg og områder

Illustrasjon: Tegn_3 Det er et stort potensial for energisparing i bygningsmassen, men reglene er ikke ambisiøse nok og gir ikke nok støtte til en byggenæring som er klar til å satse. FME ZEN inviterer til debatt under Arendalsuka 2022. Mange byggherrer og aktører i næringen står klare til å realisere nullutslippsprosjekter, men opplever at regelverk… Read more »

Hva er et plusshus?

Et plusshus skal produsere mer energi enn det forbruker. Men hva betyr nå egentlig det? Tekst: Skrevet av Tonje Healey Trulsrud, ph.d.-student i integrert energidesign ved institutt for arkitektur og teknologi, NTNU Hvordan definerer vi egentlig et plusshus? Kort fortalt er et plusshus et bygg som produserer mer energi enn det forbruker, men hva dette… Read more »

Pressemelding: Thomas Kringlebotn Thiis skal lede forskningssenteret FME ZEN

Thomas Kringlebotn Thiis starter i jobben som senterleder i FME ZEN 1. juni 2022. Foto: NMBU – Jeg er veldig glad for at vi har fått på plass en ny senterleder, og ser fram til å få en kollega ved instituttet som i tillegg til å lede FME ZEN vil bidra til instituttets undervisning i… Read more »

Hvordan har det vært å være PhD kandidat i FME ZEN? 8 spørsmål til ferdig disputerte Johannes Brozovsky

Først, hvor er du fra? Tyskland. Hjembyen min er Regensburg, som ligger i Bayern og som er på størrelse med Trondheim. Regensburg er nesten 2000 år gammel, med en flott bybro som er den eldste av sitt slag i Tyskland. Når startet du i FME ZEN og hvordan har du hatt det? Jeg startet som… Read more »

Gjesteforsker har besøkt ZENs pilotprosjekter for å undersøke innbyggerinvolvering. I dette intervjuet forteller hun om inntrykkene hun fikk.

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe April måned var travel for gjesteforsker Tineke van der Schoor fra Nederland. Hun turnerte Norge rundt med tog og båt for å besøke ZENs pilotprosjekter. Målet var å undersøke hvordan innbyggere involveres i slike prosjekter i Norge. Tineke forsker på samfunnsbevegelser i omstillingen til miljøvennlig energi og er gjesteforsker ved Institutt… Read more »

Stemningsrapport fra ZEN Living Lab på Gløshaugen

Tekst og foto: Hanne Marit Henriksen I uke 10 arrangerte forskere fra FME ZEN, i samarbeid med NTNU Eiendomsavdeling, pop-up gjenbruksmarked på Gløshaugen. I løpet av tre hektiske dager fant brukte møbler og annet inventar fra NTNU nye eiere. Arrangementet var en del av en ZEN Living Lab hvor vi ser nærmere på holdninger og… Read more »

Flytårnet på Fornebu blir nytt med gamle byggematerialer

Gjenbruk av byggematerialer er en klimavinner: Brukes et toalett eller en radiator på nytt, reduseres opp til 99 prosent av klimaavtrykket til produktet. Betong og teglstein er andre klimavinnere. Illustrasjonsfoto: Unsplash Når det gamle flytårnet på Fornebu skal bygges om, er det mest mulig gjenbruk som gjelder. Med forskere tett på prosessen er målet å… Read more »

FutureBuilts kriterier for sosial bærekraft skal tas i bruk for Flytårnområdet på Fornebu

Sambruk av bebyggelse og uteareal står sentralt i arbeidet med Flytårnområdet, spesielt for offentlige funksjoner og hvordan de kan brukes gjennom døgnet. Nå skal FuturBuilts kriterier for sosial bærekraft anvendes for området. Sammen med den nye ungdomsskolen blir blant annet biblioteket en viktig, ikke-kommersiell møteplass. Men også Verkstedsgaten, med sine mange atelierer og håndverksbedrifter, skaper… Read more »

ZEN-case: Vurdering av Trondheim kommunes Klimanorm opp mot ZEN-definisjonen

Sluppenveien i fremtiden. Illustrasjon: Asplan Viak. Sluppen i Trondheim, et av FME ZENs ni pilotområder, skal bli en nullutslippsbydel. For å få til dette har Trondheim kommune utarbeidet en klimanorm som skal vurdere hvordan reguleringsplaner påvirker klimagassutslipp. Nå har forskere i FME ZEN analysert klimanormen opp mot ZEN-definisjonen i et eget ZEN-case. Tekst: Katinka Sætersdal… Read more »

Hva er et bærekraftige plussenergi-nabolag? Se videoopptak fra frokostmøte her

Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU Onsdag 1. desember 2021 arrangerte NTNU et frokostmøte om bærekraftige pluss-energi nabolag i Europa. NTNU, som leder Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) sammen med SINTEF Community og SINTEF Energi, er også koordinator for EU-prosjektet syn.ikia – Sustainable Plus Energy Neighbourhoods. Frokostmøtet tok for… Read more »

Hva mener studenter og ansatte om gjenbruk i arbeidet med å gjøre NTNU campus til et nullutslippsområde?

NTNUs campusområde skal bli et nullutslippsområde, men lite er sagt om gjenbruk av inventar og møbler når nye og rehabiliterte bygg er på plass. Dette ville forskere i ZEN living lab se nærmere på. Tekst: Katinka Sætersdal Remøe, kommunikasjonsrådgiver i FME ZEN, NTNU I høst gjennomførte ZEN living lab en studie om gjenbruksvaner ved NTNU.… Read more »

Nytt ZEN-case skal vurdere kriterier for nullutslipp i sen planfase

I løpet av 2022 skal Bodø kommune i samarbeid med Bærum kommune, Trondheim kommune, Asplan Viak og forskere i FME ZEN gjennomføre et ZEN-case om spatiale indikatorer. Indikatorene skal måle effektene bygningsmiljøet har på bykvaliteter, energi, mobilitet og utslipp. Målet er å få mer kunnskap om hvordan kommende reguleringsplaner kan støtte utviklingen av et nullutslippsområde.… Read more »

Sommerstudenter i ZEN – seks kjappe spørsmål

Mathias Ås Myklebust og Andreas Oksvold har begge hatt sommerjobb i ZEN, og har svart på seks spørsmål om hvordan jobben har vært. Hva studerer du?Mathias:Jeg er på femte året og studerer for tiden Energi og miljø på NTNU, med spesialisering i energiplanlegging og miljøanalyse. Andreas:Jeg tar femårig master/sivilingeniørgrad i datateknologi ved NTNU og går… Read more »

En arena for gode løsninger

19. oktober blir det endelig ZEN-konferanse i Trondheim, en arena hvor forskjellige fagmiljøer kan komme sammen for å utforske gode løsninger for bærekraftige områder. Tekst: Sunniva Moum Danielsen, kommunikasjonsrådgiver ZEN, NTNU Etter at ZEN-konferansen ikke kunne gjennomføres i fjor grunnet pandemien, er vi veldig glade for at vi nå kan arrangere en fysisk konferanse, med… Read more »

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF community.