Nach Norwegen! For å lære om energiløsninger…

Med over 60% kull og kjernekraft har de noe å ta fatt på for å få ned utslipp, og gjøre energimiksen klimavennlig.

Johan Hustad

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.