Kriterier for case-prosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt
roller og ansvar knyttet til å være et CASE-prosjekt i forskingssenteret Zero Emission
Neighbourhoods.

Inger Andresen

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.