Investigation of Grid Rent Business Models as Incentive for Demand-Side Management in Buildings – A case study on fully electric operated houses in Norway

Dette vitenskapelige arbeidet er et resultat av Sophie Schönfeldt Karlsens masteroppgave ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU. Fire tariffstrukturer for nettleie, foreslått av NVE, er vurdert for å undersøke hvordan de påvirker økonomiske insentiver for (1) økt energieffektivisering og (2) fleksibel lastflytting i bygg. Energibruk er simulert for en norsk enebolig med en antakelse om at all energibruk er elektrisk. Parametre knyttet til byggstandard, oppvarmingsteknologi, åpning av vinduer, bygningsintegrert energiproduksjon og elbillading er vurdert i 96 ulike simuleringer, og energikostnader er beregnet for de ulike nettleiestrukturene med og uten lastflytting. Resultatene viser generelt at økt energieffektivisering gir billigere strømregning under samtlige tariffstrukturer, og at nettleiestrukturer basert på tidsvarierende effektprising gir dyrere strømregninger for kunder som ikke utfører lastflytting.

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.