Grønne ambisjoner for Granåsen hverdagsanlegg

I hverdag og fest – et anlegg for topp- og breddeidrett, kultur, friskliv, mestring og en viktig inngangsport til marka. Et så mye brukt anlegg skal være grønt, smart og utslippsfritt. Er det mulig å få til?

Turid Helle

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.