Gjør klimanøytral bydel til en realitet

Det hjelper lite å snakke om nullutslippssamfunnet når det ikke tas konkrete grep for å realisere det.

Fremtidens Byggenæring

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.