Fremtidens teknologiløsninger utvikles nettopp gjennom slike programmer

Fremtidens teknologiløsninger utvikles nettopp gjennom programmer som dette, sier sier direktør Teknologi og marked i GK Inneklima, Bjørn-Osvald Skandsen om The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities, eller Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN.

ITBAktuelt

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.