Webinar: «Hvordan legge til rette for utvikling av energipositive byområder?» med +CityXChange og Storskala Demo Brattøra

Prosjektene Storskala Demo Brattøra og +CityXChange inviterer til webinar: Hvordan legge til rette for utvikling av energipositive byområder?

Link til webinar og påmelding:
https://tronderenergievent.hoopla.no/sales/1821264354

Beskrivelse:
Energisystemet i Europa både må og skal gjennom enorme endringer – raskt! I de pågående innovasjonsprosjekt blir dette adressert og demonstrert. Trondheim blir en arena for utvikling av energipositive byområder. Teknologi og regulering blir utfordret – og vi inviterer derfor til et «dypdykk» med webinar der det adresseres følgende utfordring/mulighet: Hvordan skal rammevilkår styrke insentiv for å utvikle energipositve byområder – også på Brattøra!? Et byområde der fornybar energiproduksjon og områdeutvikling går hånd i hånd. Hvordan kan Trondheim som energiarena bidra i utviklinga av et bærekraftig energisystem i Europa?

FOREDRAGSHOLDERE:
Tore O. Sandvik (Trøndelag Fylkeskommune), Terje Meisler (Trondheim Havn), Marit T. Myrstad (Trondheim Kommune), Stine Hostad (Entra), Gøril Forbord (TrønderEnergi), Tord Lien (NHO Trøndelag), Jostein Breines (NHP Eiendom), Vegard Strand (TENSIO), Klaus Livik (Powel), Inger Andresen (Asplan Viak), Svein Nassvik (Skanska)

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.