Kommende Arrangementer

04 Oct

Lunsjforedrag: Energigjenvinning fra avfallsforbrenning og allokasjon i LCA.

Velkommen til lunsjforedrag. Denne gangen vier vi oss til utslipp fra fjernvarme og allokering av utslipp fra avfallsforbrenning

«Miljøpåvirkninger og videre miljøkonsekvenser av avfallsforbrenning med energigjenvinning kan i livsløpsanalyser enten allokeres til avfallshandtering, til produksjon av fjernvarme, eller en miks av de to. Valg av allokasjonsmetode kan påvirke hvilke insentiver som sendes fra en LCA, og det finnes mange forskjellige metoder for utslippsallokasjon brukt i litteraturen. Dette foredraget vil gå igjennom metoder og underliggende avfallsfilosofier, diskutere fordeler og ulemper av metodevalg for nullutslippsområder, samt vise effekter gjennom regneeksempler.»

Innleder er forsker/doktor Jan Sandstad Næss

Som vanlig er forrdraget på ca. 20-25 minutter med tid til spørsmål etterpå. Det blir også tatt opp og lagt ut på partnersiden til FME ZEN i ettertid.

 

 

Location: TEAMS eller oppmøte 4.etasje ZEB Laboratoriet Time: 11:30 - 12:00 End date: 04. October 2023