Kommende Arrangementer

02 Feb

Seminar: Decarbonisation of Buildings

Dette seminaret, hvor flere av FME ZENs forskere og partnere deltar, presenterer resultatene fra en ny rapport fra den europeiske akademisammenslutningen EASAC: Decarbonisation of buildings: for climate, health and jobs. Arrangementet ser nærmere på potensialet for reduksjon av klimagassutslipp og energibruk i bygninger i Norge og hvordan dette kan oppnås.

Program

09:00 – 09:10 Innledning
Asgeir Tomasgard, FME NTRANS

09:10 – 09:40  EUs politikk på klimagassutslipp og energibruk knyttet til bygninger – Presentasjon av hovedresultatene fra EASAC rapporten
Arild Gustavsen, FME ZEN

09:40 – 10:00 Energieffektiviseringspotensialet for bygningsmassen i Norge
Nina H. Sandberg, SINTEF Community

10:00 – 10:20  Materialer og utslipp knyttet til bygninger
Helge Brattebø, NTNU

10:20 – 10:40  Utslipp i byggefasen – hvordan få ned disse?
Kristin Fjellheim, SINTEF Community

10:40 – 11:00  Pause

11:00 – 11:20  Eksempler på løsninger som bidrar til mindre energibruk og utslipp
Marit Thyholt, Skanska

11:20 – 11:40   Område-perspektiv – hvilke fordeler kan man oppnå ved å se på hele områder istedenfor enkeltbygg
Bjørn Ove Berthelsen, Trondheim Kommune

11:40 – 12:30   Paneldebatt    

Se Det Norske Vitenskaps- Akademi sin nettside for mer informasjon.

Location: Strømmes digitalt Time: 09:00 - End date: 02. February 2022
28 Mar

Energy Transition Conference 2022: Accelerating the Transition

Flere av FME ZENs forskere deltar under årets Energy Transition Conference. Mer informasjon om dette kommer.

Om konferansen:

The 2022 Energy Transition Conference is the sixth in a series that began in 2017. Until 2020, the conference was a physical event, held in Trondheim (Norway) which blended keynotes, panel and plenary discussions among international experts from academia, industry, government and NGOs. In those events, the attendance was about 800-1,000 participants including experts, students and tomorrow’s leaders. In the last two years, due to the pandemic, the conference was fully virtual with a total of 5 thematic sessions. The 2021 conference had about 500-800 participants.

2022 Energy Transition Conference will be a hybrid event, taking place in the Clarion Hotel of Trondheim, which will include online participants and be live-streamed. It will have around 20 invited speakers and four panels of experts. The conference will include high-level Norwegian government and EU Commission officials.

The Energy Transition Conference is part of the larger Trondheim Energy Transition Week, 28.03-01.04. In addition to the Energy Transition Conference, the week includes about 7-10 thematic workshops and the Trondheim Techport conference, on the 28th of March.

Program and more information here.

Location: Clarion Hotel, Trondheim, og online Time: 08:30 - 18:00 End date: 28. March 2022
28 Mar

NTNU Energy Transition Week 2022: Accelerating Transition

FME ZEN arrangerer workshop under årets Energy Transition Week. Mer informasjon kommer.

Om arrangementet:

The Energy Transition Week is an annual meeting for academia, industry and government to debate the transition to a sustainable energy system. The event lasts five days and includes the Energy Transition Conference, the Tech Port Conference, workshops, and smaller events.

The event is free and available to everyone.

Location: Clarion Hotel, Trondheim, og online Time: 08:30 - 18:00 End date: 01. April 2022