Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Norsk Kommunalteknisk Forening

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.