Disse 15 får lyse ut nye stillinger

Det var 28 miljøer som søkte om penger til å ansette en ny innovasjonsleder, knapt halvparten fikk ja.

Sølvi Waterloo Normannsen

OUR PARTNERS

The Norwegian University of Science and Technology (NTNU) is the host and leads the Centre together with SINTEF Building and Infrastructure and SINTEF Energy.