Technical Journals

  • Sort by

  • Reset all the filters

Usman, D. & Ascher, B. (2018) Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?
Vvsforum.no,
04.01.2018,

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar og Barbara Ascher

Arkitektur N,
2/2017,

Forskningssenteret Zero Emission Building – ZEB har vært i arbeid ved NTNU de siste åtte årene. Men forskningen fortsetter: NTNUs forskningssenter ZEN, Zero Emission Neighbourhoods, tar over stafettpinnen.

Anne Grete Hestnes