Publications

  • Sort by

  • Reset all the filters

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen (2017) Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift
Business/trade/industry journal,
19 January 2017,

Alt om tre-fire år kan nye byggeforskrifter her i landet være basert på de erfaringer og kunnskap som man har fått fra det store ZEB-prosjektet (Zero emission buildings) ved NTNU/Sintef som har pågått i flere år.

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen

Birgit Risholt, Arild Gustavsen (2016) Hvorfor kan ikke nærbutikken selge deg overskuddsvarme?
Business/trade/industry journal,
25 August 2016,

I bygninger bruker vi energi til å få et godt inneklima, til å gi oss varmt vann, til belysning og til elektrisk utstyr. Faktisk er tilnærmet 40 prosent av energibruken i Norge knyttet til byggene vi bor og jobber i.

Birgit Risholt, Arild Gustavsen

Terje Stafseng, Casper Boks (2016) En positiv fusjonshistorie
Newspaper,
14 June 2016,

Institutt for produktdesign (IPD) i Trondheim og medie- og designfag ved Seksjon for medieteknologi (MTL) i Gjøvik har funnet hverandre og vil danne et nytt Institutt for design under Fakultet for arkitektur og design. Begge fagmiljøer er enige om at det ligger spennende muligheter i fusjonen og at et nytt institutt har stort potensial. Felles deltakelse i det nye FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) vil være en ekstra pådriver.

Terje Stafseng, Casper Boks

Business/trade/industry journal,
27 May 2016,

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Arild Gustavsen, Terje Jacobsen

Frode Buanes (2016) Trøndersk storeslem
Business/trade/industry journal,
27 May 2016,

Under Forskningsrådets energikonferanse torsdag tildelte rådet penger til åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Frode Buanes

 


Website,
27 May 2016,

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder – med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Liv Bjørhovde Rindal

Business/trade/industry journal,
26 May 2016,

Dette er en god dag å være olje- og energiminister på, sa Tord Lien da han og Norges forskningsråd annonserte etableringen av det nye forskningssenteret FME ZEN under Energiforskningskonferansen i Oslo i dag.

Byggdrifteren

 


Kristine Nore, Anders Q. Nyrud (2015) Stor interesse for hygrotermisk masse!
Business/trade/industry journal,
7/2015,

Det hersker foreløpig en del uenighet blant forskerne om hvorvidt fuktbufring i treverk gir en energieffekt som er verdt å ta med i beregningen eller ikke.

Kristine Nore, Anders Q. Nyrud

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer (2015) Ny bydel som forskermat
Newspaper,
24 October 2015,

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer