Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB

This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to the analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany the use of a ZEB supporting tool, guiding through the necessary steps to evaluate the performance and adapt the dimensioning of different systems to the case at hand.

Igor Sartori, Sjur V. Løtveit, Kristian S. Skeie

Zero Village Bergen: Energy system analysis

Based on discussions with the ZEB partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen:

  1. District Heating (DH)
  2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio CHP)
  3. Ground Source Heat Pump (GSHP)
Igor Sartori, Kristian S. Skeie, Kari Sørnes, Inger Andresen

ByLab Bodø er åpnet

Rød løper, barnekor, snorklipping og skuespill om verdens smarteste by og åpningen av nye Bodø lufthavn – en innovativ, høyteknologisk og smart flyplass. Torsdag 5. april 2018 åpnet ByLab Bodø i Bodøbefolkningens egen storstue, Stormen bibliotek.

Rakel Hunstad

Mener EFØK bør få større fokus enn ENØK

WATT EFØK, var budskapet fra kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme under tidenes første ZEN-konferanse i Norge i april. Han mener bransjen må gå fra å snakke om Wattimer til å snakke om Watt og fra energiøkonomisering – ENØK, til effektøkonomisering – EFØK.

Trygve Mellvang-Berg, Sissel Graver

På vei mot nullutslipp!

Den første ZEN-konferansen, «Nullutslipp på alle områder», gikk av stabelen tirsdag 17. april på Vulcan Arena i Oslo. En fullsatt sal fikk presentert bredden av aktiviteter og aktører som inngår i FME ZEN.

Stig Larssæther

Bærum kommune medlem av FME ZEN

Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Bærum kommune

Influence of occupant behavior and operation on performance of a residential Zero Emission Building in Norway

Influence of occupant behavior on a residential ZEB was analyzed.
Occupant behavior may change the annual energy balance reliability by 20%.
Occupant behavior may result in grid stress variation from −5% to +13%.
Window openings and DHW would not change significantly the ZEB energy performance.

Natasa Nord, Tymofii Tereshchenko, Live Holmedal Qvistgaard, Ivar S. Tryggestad

Using a segmented dynamic dwelling stock model for scenario analysis of future energy demand: The dwelling stock of Norway 2016–2050

A dynamic and segmented dwelling stock model is applied for energy analyses.
A case study was conducted for the Norwegian dwelling stock 2016–2050.
More advanced and/or frequent renovation give limited additional energy savings.
Use of local energy sources, e.g. heat pumps and PV, has a large future potential.
User behaviour is likely to strongly reduce the real energy savings in the system.

Nina Holck Sandberg, Igor Sartori, Magnus I. Vestrum, Helge Brattebø

The impact of Zero Energy Buildings on the Scandinavian energy system

We analyse cost-optimal integration of ZEBs in the Scandinavian energy system.
We capture impact of short-term uncertainty on long-term investment decisions.
ZEBs reduce the investments in the electricity and heating sector.
The Scandinavian electricity sector is capable of integrating ZEBs with PV.
The operation of the flexible hydropower is changed with ZEBs.

Pernille Seljom, Karen Byskov Lindberg, Asgeir Tomasgard, Gerard Doorman, Igor Sartori

Analysis of the impact resolution has on load matching in the Norwegian context

Generation of energy at building level has an increasing interest in Norway, as in rest of Europe. Load matching is the correlation between the buildings generation and load, which in most cases aims at optimization of the amount of self-consumption. When analysing generation in relation to load, it is of interest to study the choice of resolution and what impact this has on load match indicators. This study analyses the importance of choosing the right resolution, starting with hourly measurements, and going down towards one-minute resolution.

Kari Sørnes, Eyvind Fredriksen, Ketil Tunheim, Igor Sartori

Nå kan elbilene bli en del av strømnettet

På Campus Evenstad forskes det på utnyttelsen av strøm. Det siste er å gjøre elbilene en del av strømnettet. Ubrukt strøm på elbil-batteriet kan veksles tilbake til strømnettet eller boligen.

Cathrine Loraas Møystad, Zdena Cervenka

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Elbilene blir en del av strømnettet

På Campus Evenstad i Hedmark tester Statsbygg en rekke teknologiske løsninger som er nye i norsk sammenheng. Konseptet Vehicle-to-Grid (V2G) gjør elbilene til en aktiv del strømsystemet, og har et stort potensial i Norge.

Harald V Nikolaisen, Åse Lekang Sørensen

Tilbys grønt boliglån med null rente

Elverum Vekst og Sparebank1 Østlandet har inngått avtale om at boligkjøpere i ydalir får grønt boliglån til svært gunstig rente hvis de ellers er kredittverdige. Deler av lånet har null rente første året.

Randi Undseth, Odd-Erling Lange

Ydalir – null utslipp og null boliglånsrente

Miljøprosjektet Ydalir i Elverum fører til nytenking om grønne løsninger utover bydelens boliger. Tirsdag signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år.

Hanne Bjugstad, Arild Gustavsen

Eidsiva Bioenergi: Skal varme miljøbydel på Elverum

Navnet Ydalir, som før ble assosiert med hoppbakke og sandtak, vil i fremtiden bli kjent som Elverums første nullutslippsområde. Bydelen blir ett av ni pilotområder i forskningsprogrammet ZEN (Zero Emmision Neighbourhoods) med visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Eidsiva Bioenergi skal levere varme til området.

Ola T. Dahl, Sissel Graver

 

Kan bli aktuelt å rive

Er den tidligere NRK-bygningen på Lø egnet for å bygge om til en 6-avdelings barnehage? Og være en nullutslipps-barnehage, som det er bestemt at barnehagen skal være.

Trine Binde Bratberg

Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar, Barbara Ascher

Hvorfor snakke ned noe som blir bra?

VI MÅ jo bare takke og bukke for at MDG-eren Martin Løken har opphøyd seg selv til elverumpolitikkens moroklump. Med utspillet om å skrinlegge Ydalir har han tatt belastningen med å bli latterliggjort og utskjelt. Å sette dagsorden med hovedoppslag og en tosiders avisartikkel for noe som får uttrykket «bak mål» til å framstå som tomt og innholdsløst, er en prestasjon i seg selv. Men det uredde og frimodige Martin mest av alt har klart, er å få øynene opp på flere for hva som egentlig foregår i Ydalir.

Halvard Berget

Vi må snakke om endring

I november samlet NTNU og SINTEF Byggforsk partnere i FME ZEN (The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) til sitt årlige seminar. Forskningssenteret er en videreføring av ZEB, der målet er å videreføre erfaringene fra tidligere forskning på bygg til å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Noe annet som er nytt, er at senteret har rekruttert dedikert kompetanse på kommunikasjon og koordineringsarbeid.

Hanne Bjugstad

Skal vi skrinlegge Elverum?

Kun innpakningen er grønn, sier MDGs Martin Løken om Ydalir til Østlendingen. Vi er glade for Løkens engasjement, bare synd det baserer seg på misforståelser som kan skade Elverums attraktivitetsarbeid for fortsatt økt tilflytning.

Odd-Erling Lange

ZEN utvikler nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen

Energisparing på agendaen

«Energieffektivisering først» var slagordet Igor Sartori fra Sintef viste gjennom prosjektorene i Møysalen på Unis på slutten av seminaret , som samlet nesten hundre deltagere. Det er stor interesse for framtidens energiløsninger i Longyearbyen, og i løpet av de to korte dagene seminaret varte, var det 16 som holdt innlegg.

Igor Sartori

Ydalir utvikler Elverum

Som ett av sju pilotområder i ZEN, et nasjonalt forskningssenter ledet av NTNU og Sintef Byggforsk, blir Ydalir unikt i nasjonal sammenheng. Vi gjør moteord som bærekraftig, innovativt og grønt til noe konkret, i en tid det blir stadig mer ettertraktet og vi venter økte krav om denne typen løsninger som følge av blant annet internasjonale avtaler.

Odd-Erling Lange

Fra ZEB til ZEN

Da den siste ZEB-konferansen fant sted i Trondheim 19. januar, markerte det samtidig åpningen av det nye forskningssenteret ZEN – Zero Emission Neighbourhoods. Visjonen er «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser».

Eirik Iveland, Arild Gustavsen, Zdena Cervenka

Nordbolig og det grønne skiftet

Gjennom en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap deltar NORDBOLIG i en prosjektgruppe i samarbeid med et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Målsetningen med prosjektet er å bygge en bydel med høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger.

BYGGfakta

 

Støtter utvikling av grønne områder

Energibruk til transport og husholdninger kan reduseres gjennom tettere integrering. Men det krever nye løsninger og øker behovet for helhetlig tenking. Enova ga i høst støtte til syv prosjekter for konseptutredninger innen områdeutvikling.

Anna-Thekla Tonjer

Bygger lab for klimavennlige bygninger

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet

Ny kunnskap fra ZEN

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

VVS Aktuelt

An Interview with Annemie Wyckmans

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans

En positiv fusjonshistorie

Institutt for produktdesign (IPD) i Trondheim og medie- og designfag ved Seksjon for medieteknologi (MTL) i Gjøvik har funnet hverandre og vil danne et nytt Institutt for design under Fakultet for arkitektur og design. Begge fagmiljøer er enige om at det ligger spennende muligheter i fusjonen og at et nytt institutt har stort potensial. Felles deltakelse i det nye FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) vil være en ekstra pådriver.

Terje Stafseng, Casper Boks

Ny bydel som forskermat

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer