Publications

Some publications are only available in their original language (Norwegian).
All publications from the ZEN Research Centre are financially supported by the Research Council of Norway through its funding scheme for Centres for Environment-friendly Energy Research (grant no. 257660) and the Centre’s partners.

Our latest scientific publications

All our publications

Aarstrand, A. (2019) Referansemodell for pålitelig estimering av energi- og effektbehov for kontorbygninger på områdenivå
Master Thesis,

Storlien, E. (2020) Characterizing the demand response potential of thermal heat load in buildings
Master Thesis,

Hengebøl, C. (2020) A study on optimal utilization of electric heating for buildings
Master Thesis,

Barth-Stenersen, L.M. (2020) Analysis and modelling of heat energy use in an office building utilizing monitoring data and building simulations
Master Thesis,

Kjenstadbakk, Emilie (2020) A Study of How Integration of Solar Photovoltaic Impact a Housing Cooperative in Norway
Master Thesis,

Buseth, Emil Risvik (2020) Energisystemet på Svalbard
Master Thesis,

Verås, Håkon Gjenstad (2020) Analyzing Scenario Generation for Energy Market Modeling
Master Thesis,

Beus, Lea; Eldrup, Caroline; Hammersbøen, Ingrid (2020) An Investment Model for Energy Systems in Zero Emission Neighborhoods – A Multi-Horizon Stochastic Programming Approach
Master Thesis,

Antonsen, Dan Remi (2020) Increased solar energy utilization in Norwegian agriculture – A case study on the milk barn at Mære Agricultural School
Master Thesis,

Jørgensen, Thomas Berg (2020) Utilizing IoT technology for healthy and energy efficient improvement of existing ventilation systems – Case study of indoor air quality in a primary school classroom using Arduino sensors and CONTAM Simulations
Master Thesis,

Woods, Ruth; Thomsen, Judith; Grynning, Steinar; Lolli, Nicola (2020) Electrochromic window system evaluation at Heimdal secondary school
ZEN Memo 28,
NTNU/SINTEF,

News story (2020) Forskere anbefaler klimagasskrav til norske bygninger
Trønder-Avisa,
10 June 2020,

News story (2020) Det er ikke mangel på vindkraft som er problemet
Glåmdalen,
7 May 2020,
further featured in no. of sources: 4,

News story (2020) Derfor sier vi nei
Agder Flekkefjords Tidende,
6 March 2020,
further featured in no. of sources: 1,

News story (2020) Frokostmøte med FutureBuilt: Lavkarbo byggematerialer
Byggfakta,
19 February 2020,
further featured in no. of sources: 1,

10 år med klimagassregnskaper. Hva har vi lært? Vi gjør opp status for den pågående klimadugnaden i byggenæringen og gir deg både matnyttige materialstrategier og hårete favorittprodukter.

Frokostmøtet arrangeres av FutureBuilt, Grønn Byggallianse, FME ZEN og Enova.
Frokostmøtet er fulltegnet. Om du ønsker å stå på venteliste, kan du sende en e-post til futurebuilt@futurebuilt.no

Det er 10 år siden Statsbygg lanserte klimagassberegninger for bygg – og med det et nytt designpremiss som har gitt føringer for materialpaletten i mer enn 50 FutureBuilt prosjekter og en rekke andre klimaforbilder. Resultatet er blant annet biobaserte byggesystemer, flere generasjoner lavkarbon-betong, de første sirkulære bygg-pilotene og nye og innovative lavutslippsmaterialer og produkter.

På frokostmøtet forteller både praktikere og forskere om erfaringene fra de mest ambisiøse forbildeprosjektene. Vi gir deg erfaringer fra 10 år med klimagassberegninger, materialstrategier for reduserte utslipp, oversikt over redskaper og verktøy for klimasmarte materialvalg, og anbefaler både dypøkologiske og stuerene produkter for utbyggere og arkitekter som ønsker å ligge i front.

Program

08.00 Frokost

08.30 Velkommen! Stein Stoknes, FutureBuilt

08.35 10 år med klimagassberegninger – hva har vi lært? Marianne Wiik, SINTEF Community/ZEN

08.45 Materialstrategier for reduserte utslipp Eivind Selvig, Civitas

08.55 Tre eller betong – eller: Ja, takk. Begge deler! Christofer Skaar, SINTEF Community/ZEN

09.05 Veidekke bygger med «ekstrem-lavkarbonbetong» Nils Ivar Nilsen og Karl Christian Martinsen, Veidekke

09.15 Anskaffelse av lavutslippsbyggematerialer – ECOproduct og Grønn materialguide Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse

09.25 Stuerent – 10 klimavinnere Rolf Hagen, Context

09.35 Dypgrønt – 10 radikale klimaløsninger Rolf Jakobsen, Gaia

09.45 Enova støtter lavutslippsløsninger i bygg Jan Petter Amundal, Enova

09.50 Dialog

10.00 Takk for i dag!

I etterkant av frokostmøtet arrangeres det en innovasjonsworkshop for spesielt inviterte. Workshopen er del av prosessen med å utvikle FutureBuilt 2.0.

Praktisk informasjon

Dato: Tirsdag 25. februar Sted: Ingensteds, Brenneriveien 9, Oslo

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding på FutureBuilt sine sider. Det blir servert frokost. Vi oppfordrer alle til å gå, sykle eller reise kollektivt til frokostmøtet.

Frokostmøtet vil også bli streamet.


News story (2020) I et kupert grunnfjellsområde som Agder vil vindkraftverk medføre varige terrenginngrep, og gjerne i de mest uberørte delene av naturen
Agderposten,
21 January 2020,

Askeland, M. (2020) Web-based solution for eTransport
ZEN Memo 25,
SINTEF,

Sartori, I., Sørensen, Å.L. (2020) ZEN-case Energisystem Risvollan
ZEN Memo 24,
NTNU/SINTEF,

Analyse av energisystemsløsninger, kostnader og
beslutningsprosess for Risvollan borettslag.


ZEN Report 20,
NTNU/SINTEF,

Calculation of Key Performance Indicators of Energy and Power in Ydalir

Ydalir is the name of a development area located northeast of the centre of Elverum. The area is one of
the pilot areas in FME ZEN with ambitions of becoming a Zero Emission Neighbourhood (ZEN). At
the end of the construction period the area will have a new school, a kindergarten, and about 700
residential units. There are high ambitions for the development of Ydalir. For Ydalir to fulfil the ZEN
definition, it must be energy efficient, and the emissions from the area must be reduced. The emission
reductions in Ydalir will be achieved through building according to the Norwegian passive house
standard (NS 3700/NS3701), by using district heating, and by installing photovoltaic (PV) solar panels.

The development of the definition of a Zero Emission Neighbourhood (ZEN) and the development of
assessment criteria and key performance indicators is an ongoing process that will last throughout the
program period of FME ZEN. This work will enable an assessment of the performance of the ZEN pilot
areas. Based on the draft for the ZEN definition, the assessment criteria and KPIs (per 2019) can be
divided into the following categories: GHG Emissions, Energy, Power, Mobility, Spatial qualities,
economy and innovation.

Constructing Ydalir as a ZEN will have positive impacts on energy consumption, the peak load,
and the utilization of the local electricity grid.

The purpose of this report is to test the indicators on energy and power on a ZEN-pilot in the planning
phase. The suggested energy KPIs and power KPIs have been tested for Ydalir for the year 2035. It is
assumed that the area will be fully operational by this time. Two scenarios have been created for Ydalir,
2035: the first scenario represent the current expectations for the pilot area and is called the “ZEN
Scenario”. The second scenario represent the reference project, or the “Business as usual” (BAU) case
for the development of Ydalir. This is called the “Baseline Scenario”. The KPIs for Energy and Power
have been calculated for Ydalir for both scenarios.

This analysis shows that the KPI net energy demand can be reduced by 27 %, the total import of energy
can be reduced by 30%, and the combined peak load for electricity and heating can be reduced by 24%
in the ZEN-scenario compared to the Baseline Scenario.

Annual energy use and emissions from the use phase can be significantly reduced if the development
turns out as expected, if all developers follow the master plan, and if the use of transport by car is reduced
as expected. The testing of the KPIs used in ZEN within the categories Energy and Power shows that
there is a need for further work on system boundaries, the reference scenario, and finding standard
methodologies.

Involved ZEN-partners in this study have been SINTEF, Elverum Vekst, and Elverum municipality.


Matthias Haase, Nicola Lolli and Kari Thunshelle (2020) Renovation concepts for residential buildings
ZEN Report 19,
NTNU/SINTEF,

This study looks at the challenges and opportunities in the deep energy renovation market with prefab elements. An analysis of 39 European projects was conducted, and the results where structured in three topics.


Nuijten, Anne (editor) (2020) Innovasjonsarbeid i FME-ene
ZEN Memo 23,
NTNU/SINTEF,

Denne memoen er resultatet av arbeidet i 2019 og beskriver for FME-ene ZEN, NTRANS, HydroCen, CINELDI, HighEFF, NCCS og SUSOLTECH hvordan FME-ene jobber med innovasjon og hva resultatene er så langt.


Moazami, Amin (2019) Climate Robust Buildings: Towards Buildings with a Robust Energy Performance Under Climate Change
PhD thesis,

Bergsdal, Håvard (2020) Environmental assessment of ventilation systems in buildings
ZEN Memo 22,
SINTEF,

Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian; Green, Sylvia; Manum, Bendik (2020) ZEN spatial indicators: Evaluation of Kommunedelplan 3 (KDP 3) for Fornebu
ZEN Memo 21,
NTNU,

Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian; Green, Sylvia; Manum, Bendik (2020) ZEN spatial indicators: Evaluation of parallel assignments for Sluppen
ZEN Memo 20,
NTNU,

Nordström, Tobias; Rokseth, Lillian; Green, Sylvia; Manum, Bendik (2020) ZEN spatial indicators: Evaluation of Bodø-vest
ZEN Memo 19,
NTNU,

News story (2019) Kjære NTE!
Namdalsavisa,
31 December 2019,
further featured in no. of sources: 1,