Media Coverage

  • Sort by

  • Reset all the filters

Op-ed by Odd-Erling Lange (2017) Skal vi skrinlegge Elverum?
Østlendingen (Newspaper),
04.12.2017,

Kun innpakningen er grønn, sier MDGs Martin Løken om Ydalir til Østlendingen. Vi er glade for Løkens engasjement, bare synd det baserer seg på misforståelser som kan skade Elverums attraktivitetsarbeid for fortsatt økt tilflytning.

Odd-Erling Lange

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen (2017) ZEN utvikler nullutslippsområder
Press release,
6 November 2017,
3,

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen

Business/trade/industry journal,
2 March 2017,

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet

VVS Aktuelt (2017) Ny kunnskap fra ZEN
Business/trade/industry journal,
23 February 2017,

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

VVS Aktuelt

Annemie Wyckmans (2017) An Interview with Annemie Wyckmans
Zero Emission Architecture,
79 (3),
12-17.,

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen (2017) Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift
Business/trade/industry journal,
19 January 2017,

Alt om tre-fire år kan nye byggeforskrifter her i landet være basert på de erfaringer og kunnskap som man har fått fra det store ZEB-prosjektet (Zero emission buildings) ved NTNU/Sintef som har pågått i flere år.

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen

Birgit Risholt, Arild Gustavsen (2016) Hvorfor kan ikke nærbutikken selge deg overskuddsvarme?
Business/trade/industry journal,
25 August 2016,

I bygninger bruker vi energi til å få et godt inneklima, til å gi oss varmt vann, til belysning og til elektrisk utstyr. Faktisk er tilnærmet 40 prosent av energibruken i Norge knyttet til byggene vi bor og jobber i.

Birgit Risholt, Arild Gustavsen

Terje Stafseng, Casper Boks (2016) En positiv fusjonshistorie
Newspaper,
14 June 2016,

Institutt for produktdesign (IPD) i Trondheim og medie- og designfag ved Seksjon for medieteknologi (MTL) i Gjøvik har funnet hverandre og vil danne et nytt Institutt for design under Fakultet for arkitektur og design. Begge fagmiljøer er enige om at det ligger spennende muligheter i fusjonen og at et nytt institutt har stort potensial. Felles deltakelse i det nye FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) vil være en ekstra pådriver.

Terje Stafseng, Casper Boks

Business/trade/industry journal,
27 May 2016,

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Arild Gustavsen, Terje Jacobsen

Frode Buanes (2016) Trøndersk storeslem
Business/trade/industry journal,
27 May 2016,

Under Forskningsrådets energikonferanse torsdag tildelte rådet penger til åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Frode Buanes

 


Website,
27 May 2016,

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder – med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Liv Bjørhovde Rindal

Business/trade/industry journal,
26 May 2016,

Dette er en god dag å være olje- og energiminister på, sa Tord Lien da han og Norges forskningsråd annonserte etableringen av det nye forskningssenteret FME ZEN under Energiforskningskonferansen i Oslo i dag.

Byggdrifteren

 


Kristine Nore, Anders Q. Nyrud (2015) Stor interesse for hygrotermisk masse!
Business/trade/industry journal,
7/2015,

Det hersker foreløpig en del uenighet blant forskerne om hvorvidt fuktbufring i treverk gir en energieffekt som er verdt å ta med i beregningen eller ikke.

Kristine Nore, Anders Q. Nyrud

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer (2015) Ny bydel som forskermat
Newspaper,
24 October 2015,

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer