Media Coverage

  • Sort by

  • Reset all the filters

Rune Stene ny leder for Powerhouse

Powerhouse-samarbeidet realiserer plussenergibygg som bryter barrierer og viser vei for Norge og byggebransjen i det grønne skiftet.

Stig Grindahl
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Forum : 7 February 2018
Further featured in no. of sources : 4

Nullutslippshus kan bli fremtidens byggeforskrift

Alt om tre-fire år kan nye byggeforskrifter her i landet være basert på de erfaringer og kunnskap som man har fått fra det store ZEB-prosjektet (Zero emission buildings) ved NTNU/Sintef som har pågått i flere år.

Arne Sellæg, Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 19 January 2017

Samspillskontrakt om nullutslippslab er utlyst

Samspillskontrakten om ZEB Flexible Lab, det nye laboratoriet som NTNU og SINTEF skal bygge i Trondheim, er nå lyst ut.

SINTEF

 

Year: 2016
Publication channel:Website
SINTEF : 20 December 2016
Further featured in no. of sources : 4

NTNU og TreSenteret etablerer et nytt senter

NTNU WOOD skal bidra til å styrke tresatsingen ytterligere, både på NTNU og nasjonalt sett.

Fremtidens Byggenæring
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 10 November 2016
Further featured in no. of sources : 5

Hvorfor kan ikke nærbutikken selge deg overskuddsvarme?

I bygninger bruker vi energi til å få et godt inneklima, til å gi oss varmt vann, til belysning og til elektrisk utstyr. Faktisk er tilnærmet 40 prosent av energibruken i Norge knyttet til byggene vi bor og jobber i.

Birgit Risholt, Arild Gustavsen
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 25 August 2016

Multiconsult to be a partner in a new research centre

The new research centre, which was recently announced by Minister of Petroleum and Energy Tord Lien, is called FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) and will be hosted by NTNU and SINTEF.

Multiconsult ASA
Year: 2016
Publication channel:Press release
Noodls : 27 July 2016
Further featured in no. of sources : 1

Environment-friendly energy research renewed

On May 26, Norwegian Energy Minister Tord Lien announced the inauguration of eight Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME) (Centers* for Environment-friendly Energy Research).

M. Michael Brady
Year: 2016
Publication channel:Newspaper
Norwegian American Weekly : 17 June 2016

En positiv fusjonshistorie

Institutt for produktdesign (IPD) i Trondheim og medie- og designfag ved Seksjon for medieteknologi (MTL) i Gjøvik har funnet hverandre og vil danne et nytt Institutt for design under Fakultet for arkitektur og design. Begge fagmiljøer er enige om at det ligger spennende muligheter i fusjonen og at et nytt institutt har stort potensial. Felles deltakelse i det nye FME ZEN (Zero Emission Neighbourhoods) vil være en ekstra pådriver.

Terje Stafseng, Casper Boks
Year: 2016
Publication channel:Newspaper
Universitetsavisa : 14 June 2016

Deltar i stort nytt forskningsprosjekt

GK deltar i ny storsatsing på miljøvennlig energi som skal bidra til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

VVS Aktuelt
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Aktuelt : 10 June 2016

Fremtidens teknologiløsninger utvikles nettopp gjennom slike programmer

Fremtidens teknologiløsninger utvikles nettopp gjennom programmer som dette, sier sier direktør Teknologi og marked i GK Inneklima, Bjørn-Osvald Skandsen om The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities, eller Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer – FME ZEN.

ITBAktuelt
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
ITBAktuelt : 30 May 2016

Elverum og Evenstad med i forskning om nullutslipp

Så er det i gang. Olje- og energiminister Tord Lien og Norges forskningsråd annonserte fredag 8 nye Forskningssentre for miljøvennlig energi (FME). Elverum og Evenstad er med i ett av de nye forskningssentrene.

Randi Undseth
Year: 2016
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 29 May 2016
Further featured in no. of sources : 1

Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø, Steinkjer, Elverum og Evenstad blir innovasjonsarena og utprøvingsområder

The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities/Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder – løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Arild Gustavsen, Terje Jacobsen
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
ITBAktuelt : 27 May 2016

Trøndersk storeslem

Under Forskningsrådets energikonferanse torsdag tildelte rådet penger til åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi (FME).

Frode Buanes

 

Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Dagens Næringsliv : 27 May 2016

Åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år.

Samferdsel & Infrastruktur

Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Samferdsel & Infrastruktur : 27 May 2016

Asplan Viak går ZEN – veien til nullutslippssamfunnet

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder – med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Liv Bjørhovde Rindal
Year: 2016
Publication channel:Website
Asplan Viak : 27 May 2016

Forskningsrådet støtter storprosjekt for nullutslippsbyer

Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) blir ett av Forskningsrådets åtte nye sentre for miljøvennlig energi. Norsk Fjernvarme er en av mange partnere innen næringsliv og offentlig virksomhet som er med i ZEN-prosjektet.

Norsk Fjernvarme
Year: 2016
Publication channel:Website
Norsk Fjernvarme : 26 May 2016

1,3 milliarder til forskning på miljøvennlig energi

Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF, som får en gylden anledning til å vise hvordan man gjensidig forsterker hverandre.

Universitetsavisa
Year: 2016
Publication channel:Newspaper
Universitetsavisa : 26 May 2016
Further featured in no. of sources : 1

ZEN blir nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi

Olje- og energiminister Tord Lien og Norges forskningsråd annonserte torsdag at NTNU og SINTEF blir vertskap for et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME ZEN).

Byggeindustrien, Terje Jacobsen
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 26 May 2016
Further featured in no. of sources : 4

Nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Dette er en god dag å være olje- og energiminister på, sa Tord Lien da han og Norges forskningsråd annonserte etableringen av det nye forskningssenteret FME ZEN under Energiforskningskonferansen i Oslo i dag.

Byggdrifteren

 

Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggdrifteren : 26 May 2016

Vi risikerer å få sjablonghus

Regelverket tar ikke tilstrekkelig høyde for ny teknologi og innovasjon.

Fredrik Drevon
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 21 January 2016

Nå kommer det en del spenstige saker i prosjektet

Ny flyplass – ny by har skapt stor oppmerksom. Etter at Avisa Nordland skrev om prosjektet for nær ett år siden har også prosjektet Smart City blitt skilt ut.

Rune Grønlie
Year: 2015
Publication channel:Newspaper
Avisa Nordland : 17 December 2015

Stor interesse for hygrotermisk masse!

Det hersker foreløpig en del uenighet blant forskerne om hvorvidt fuktbufring i treverk gir en energieffekt som er verdt å ta med i beregningen eller ikke.

Kristine Nore, Anders Q. Nyrud
Year: 2015
Publication channel:Business/trade/industry journal
Arkitektur N : 7/2015

Ny bydel som forskermat

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer
Year: 2015
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 24 October 2015