Media Coverage

  • Sort by

  • Reset all the filters

Åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi

Forskningsrådet har tildelt åtte nye forskningssentre for miljøvennlig energi. De nye sentrene er sikret en årlig bevilgning på 15-25 millioner kroner i opptil åtte år.

Samferdsel & Infrastruktur

Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Samferdsel & Infrastruktur : 27 May 2016

Asplan Viak går ZEN – veien til nullutslippssamfunnet

Asplan Viak blir partner i nytt forskningssenter for miljøvennlig energi. Her skal vi være med å skape fremtidens løsninger gjennom utvikling av bærekraftige byområder – med null utslipp av klimagasser. Løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Liv Bjørhovde Rindal
Year: 2016
Publication channel:Website
Asplan Viak : 27 May 2016

Forskningsrådet støtter storprosjekt for nullutslippsbyer

Forskningssenteret for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) blir ett av Forskningsrådets åtte nye sentre for miljøvennlig energi. Norsk Fjernvarme er en av mange partnere innen næringsliv og offentlig virksomhet som er med i ZEN-prosjektet.

Norsk Fjernvarme
Year: 2016
Publication channel:Website
Norsk Fjernvarme : 26 May 2016

1,3 milliarder til forskning på miljøvennlig energi

Sentrene vil hente fram det beste i både NTNU og SINTEF, som får en gylden anledning til å vise hvordan man gjensidig forsterker hverandre.

Universitetsavisa
Year: 2016
Publication channel:Newspaper
Universitetsavisa : 26 May 2016
Further featured in no. of sources : 1

ZEN blir nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi

Olje- og energiminister Tord Lien og Norges forskningsråd annonserte torsdag at NTNU og SINTEF blir vertskap for et nytt Forskningssenter for miljøvennlig energi (FME ZEN).

Byggeindustrien, Terje Jacobsen
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 26 May 2016
Further featured in no. of sources : 4

Nytt forskningssenter for miljøvennlig energi

Dette er en god dag å være olje- og energiminister på, sa Tord Lien da han og Norges forskningsråd annonserte etableringen av det nye forskningssenteret FME ZEN under Energiforskningskonferansen i Oslo i dag.

Byggdrifteren

 

Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggdrifteren : 26 May 2016

Vi risikerer å få sjablonghus

Regelverket tar ikke tilstrekkelig høyde for ny teknologi og innovasjon.

Fredrik Drevon
Year: 2016
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 21 January 2016

Nå kommer det en del spenstige saker i prosjektet

Ny flyplass – ny by har skapt stor oppmerksom. Etter at Avisa Nordland skrev om prosjektet for nær ett år siden har også prosjektet Smart City blitt skilt ut.

Rune Grønlie
Year: 2015
Publication channel:Newspaper
Avisa Nordland : 17 December 2015

Stor interesse for hygrotermisk masse!

Det hersker foreløpig en del uenighet blant forskerne om hvorvidt fuktbufring i treverk gir en energieffekt som er verdt å ta med i beregningen eller ikke.

Kristine Nore, Anders Q. Nyrud
Year: 2015
Publication channel:Business/trade/industry journal
Arkitektur N : 7/2015

Ny bydel som forskermat

Elverum kommune og Elverum Tomteselskap har gått inn som partnere i forskningssenteret Zen i Trondheim, ledet av NTNU og SINTEF. Bydelen Ydalir legges i potten som forskningsobjekt.

Randi Undseth, Anna-Thekla Tonjer
Year: 2015
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 24 October 2015