Media Coverage

  • Sort by

  • Reset all the filters

Hva er egentlig et smart bygg? Nå finnes det faktisk et svar!

Alle virker å være enige om at fremtidens bygg er smarte, men hva er egentlig «smart» og finnes det en definisjon på innhold? Dette var spørsmålet partene i Powerhouse-samarbeidet stilte seg for ca. ett år siden, og som nå har resultert i en veileder for smarte bygg – åpen for bruk i bransjen for aktører som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk.

ITBaktuelt
Year: 2019
Publication channel:Business/trade/industry journal (web)
ITBaktuelt.no : 30 January 2019

Digitalisering som virkemiddel for energieffektive bygg

Statsbygg etablerte Digibygg som et prosjekt i 2017 med mål om å fremme digitalisering og ny teknologi på Statsbyggs eiendommer og i prosjekter. Organisasjonen har til nå vært involvert i flere prosjekter og høster stadig nye erfaringer med ny teknologi og energioptimalisering.

ITBaktuelt
Year: 2019
Publication channel:Business/trade/industry journal (web)
ITBaktuelt.no : 28 January 2019

Stor effekt av energiforskning på bygg og områder

Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.

Terje Jacobsen, Arild Gustavsen, Kathrine Nitter
Year: 2019
Publication channel:Press release
NTB : 18 January 2019
Further featured in no. of sources : 7

Reduserer utslipp og stabiliserer nettleien

Selv Norge, som fyrer grønt, kan krympe Europas CO2-utslipp ved å bygge nullutslippsområder. Denne kuren kan også gi lavere vekst i nettleien.

Asgeir Tomasgard, Arild Gustavsen
Year: 2019
Publication channel:Newspaper
Dagens Næringsliv : 4 January 2019
Page : 29
Further featured in no. of sources : 1

Kjemper for milliarder i Blomsterdalen

700 BOLIGER: Stadig flere sier nei til et stort boligprosjekt i Blomsterdalen. Nå skal saken avgjøres av kommunal­minister Monica Mæland (H), som støttet prosjektet da hun var byrådsleder i Bergen.

Anders Haga
Year: 2019
Publication channel:Newspaper
Bergens Tidende : 6 January 2019
Pages : 2-3

Analyserer opplevd inneklima i bygningsteknisk laboratorium

Nå blir brukerens opplevelse av energieffektive kontorer analysert i et eksperiment på ZEB Test Cell Laboratory ved SINTEF/NTNU. I foredraget «Komfort på kontoret» på Norsk Bygningsfysikkdag presenterte Steinar Grynning prosjektet som ser på fremtidens fasadeløsninger og integrerte teknologier.

Ole Peter Galaasen
Year: 2018
Publication channel:Website
VVS Forum : 29 November 2018

Why does China use rooftop solar (PV) technology?

Rooftop PV (photovoltaics) plays an important role in achieving a balance of zero greenhouse gas emission over the lifetime of a building, as is one of the topics in the ZEN Research Centre.

Marius Korsnes
Year: 2018
Publication channel:Blog
#SINTEFblog : 23 November 2018

Levende igjen i Zeb Living Lab

ZEB Living Lab er det rare lille huset på Gløshaugen som var ett av ni pilotbygg som kom på plass under Forskningssenter for nullutslippsbygg – Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).

Ruth Woods, Kristian Skeie
Year: 2018
Publication channel:Blog
#SINTEFblog : 14 November 2018

5 spørsmål om energieffektive bygg

Hvilke virkemidler anbefales for energieffektivisering av bygg? Vi spør seniorforsker Kari Thunshelle ved Sintef Byggforsk.

Merethe Ruud
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 10/2018
Page : 77

– Vi planlegger for 100 år fram i tid

Den nye byen i Bodø skal romme 15.000 boliger og 20.000 arbeidsplasser med null utslipp av klimagasser.

Teknisk Ukeblad
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 9/2018
Page : 64-65

Jakten på det grønne hus

Også våre hus og bygninger har havnet i søkelyset for forsøk på å avlaste miljø og klima. Et forskningssenter i Trondheim ønsker ikke bare å gjøre vår bruk av dem klimanøytral, men også selve byggeprosessen.

LO Ingeniør
Year: 2018
Publication channel:Website
LO Ingeniør : 24 Oktober 2018

Overskuddslageret

Jakten på Den Grønne Diamanten: Å bygge smarte hus handler om mer enn teknologi, mener daglig leder i plusshus-samarbeidet Powerhouse.

Rune Stene, Mari Grinde Arntzen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Arkitektur N : 5/2018
Page : 37-39

Vil forandre adferdsmønstre

På møtestedet Building Green Blant skal Mali Hole Skogen, direktør i OREEC, lede en samtale om «klimasmarte bygg og områder». OREC vil øke innovasjonstakten, forretningsmulighetene og verdiskapningen.

Inger Andresen, Mali Hole Skogen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
BYGGfakta : 4 October 2018

ZEN inn i Smart by Powerhouse

Arbeidet med å utvikle en veileder for smarte bygg, Smart by Powerhouse, er godt i gang, og nå blir Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (ZEN) med på laget.

Rune Stene, Steinar Grynning, Arild Gustavsen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 20 September 2018
Further featured in no. of sources : 2

Vi gleder oss til fortsettelsen

– Jeg får så lyst til å bo i denne bydelen, utbrøt Arbeiderpartiets Ingvar Midthun da formannskapet var på befaring i Ydalir et halvt år etter byggestarten i mars. Norges mest miljøvennlige nabolag er under oppføring og i rute.

Elverum kommune
Year: 2018
Publication channel:Website
Elverum kommune : 11 September 2018

Nå skal staten avgjøre Ådland-boligenes fremtid

Fylkesmannen har nå oversendt Ådland-saken til kommunaldepartementet. I tiden fremover skal det endelig avgjøres om det blir nullutslippsboliger i Ytrebygda.

Thorbjørn Haug, Terje Bringsvor Nilsen
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Fanaposten : 7 September 2018
Page : 14

TOBB og ZEN

TOBB ønsker å ha en stemme når det gjelder fremtidens bygningsutvikling i forhold til energi. Å bli samarbeidspartner med ZEN er et steg i riktig retning.

Runar Skippervik
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
REDE : Nr. 4 September 2018
Page : 10-11

Fra teori til praksis hos GK Inneklima

Tar forskning på behovsstyrt ventilasjon ut i markedet:

Tidligere sjefforsker Mads Mysen ved SINTEF Byggforsk bretter opp ermene i sin nye stilling som Fagdirektør Ventilasjon i GK Inneklima. Fra 1. juni har han jobbet «hands-on» med det siste av ventilasjonsteknikk for det nordiske inneklimakonsernet.

Ole Peter Galaasen, Mads Mysen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Forum : 6 August 2018
Further featured in no. of sources : 1

Er det nok å åpne vinduet?

Ett spørsmål klarer ikke arkitekter og ingeniører å bli enige om. Er det best å bare åpne vinduene om du vil lufte ut en bygning?

Maria Justo Alonso
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Gemini : 26 July 2018
Further featured in no. of sources : 2

Norge stiller sterkt med mye fornybar vannkraft

Smarte byer, grønn byutvikling og nullutslippsområder er i vinden. Ved forskningssenteret FME ZEN utvikles det løsninger for dette, og fornybar energi har en sentral rolle.

Ketil Sagen, Arild Gustavsen
Year: 2018
Publication channel:Website
EnergiNorge : 26 June 2018

Smarte fasader kan gi aktive bygg

Fasader som tilpasser seg været utenfor kan være nøkkelen til smartere og mer energieffektive bygg.

Sindre Sverdrup Strand, Steinar Grynning
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 26 June 2018

Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger

Det er ofte stor forskjell på beregnet energibruk som er planlagt for et bygg, og den vi faktisk måler når bygget er ferdig. Bedre forståelse av dette avviket er viktig for å velge de rette tekniske løsningene, og oppnå god driftsstyring av bygg som kan utnytte framtidens smarte energiløsninger.

Jørn Wad, Maria Justo Alonso, Kristian S. Skeie
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 22 June 2018

Bygger enestående laboratorium

Forskningssenteret ZEN er i full gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp.

Johannes Brozovsky, Judith Thomsen, Terje Jacobsen, Mona Sprenger
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
BYGGfakta : 19 June 2018

Ikke la varmen ta knekken på inneklimaet

Skoleelever fortjener de beste forutsetningene de kan få for å prestere best mulig. Det krever et læringsmiljø med godt inneklima.

Kim Robert Lisø
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Aktuelt : 6 June 2018

Grønne ambisjoner for Granåsen hverdagsanlegg

I hverdag og fest – et anlegg for topp- og breddeidrett, kultur, friskliv, mestring og en viktig inngangsport til marka. Et så mye brukt anlegg skal være grønt, smart og utslippsfritt. Er det mulig å få til?

Turid Helle
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Trondheim 2030 : 16 May 2018

Planlegger mikroenergisystem på Furuset

«Et spennende tiltak vil være sesonglagring av energi fra avfall.» – Mads Mysen

Ole Peter Galaasen, Mads Mysen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Forum : 30 April 2018

ByLab Bodø er åpnet

Rød løper, barnekor, snorklipping og skuespill om verdens smarteste by og åpningen av nye Bodø lufthavn – en innovativ, høyteknologisk og smart flyplass. Torsdag 5. april 2018 åpnet ByLab Bodø i Bodøbefolkningens egen storstue, Stormen bibliotek.

Rakel Hunstad
Year: 2018
Publication channel:Blog
#SINTEFblogg : 23 April 2018

Mener EFØK bør få større fokus enn ENØK

WATT EFØK, var budskapet fra kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme under tidenes første ZEN-konferanse i Norge i april. Han mener bransjen må gå fra å snakke om Wattimer til å snakke om Watt og fra energiøkonomisering – ENØK, til effektøkonomisering – EFØK.

Trygve Mellvang-Berg, Sissel Graver
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Norsk Energi : 2/2018
Page : 30

På vei mot nullutslipp!

Den første ZEN-konferansen, «Nullutslipp på alle områder», gikk av stabelen tirsdag 17. april på Vulcan Arena i Oslo. En fullsatt sal fikk presentert bredden av aktiviteter og aktører som inngår i FME ZEN.

Stig Larssæther
Year: 2018
Publication channel:Blog
#SINTEFblogg : 19 April 2018
Further featured in no. of sources : 1

Bærum kommune medlem av FME ZEN

Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Bærum kommune
Year: 2018
Publication channel:Website
Bærum kommune : 17 April 2018

Snart ser vi ikke veggen for bare isolasjon

Det er en grense for hvor tykke veggene våre bør være, mener Steinar Grynning hos Byggforsk. Han etterlyser mer dynamikk i bygging og bruk av vegg- og takareal.

Thor Lynneberg, Steinar Grynning
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 28 March 2018

Tok spadetak for en klimanøytral framtid

Med dette markerte Elverum kommune byggestart i sitt største klima-prosjekt hittil. Samtidig er barnehagen og skolen de første nybyggene som bygges i det nasjonale forskningssenteret ZEN, ledet av NTNU og SINTEF Byggforsk.

Hanne Bjugstad
Year: 2018
Publication channel:Website
Elverum kommune : 21 March 2018

På sparebluss med energimåling

Risvollan Borettslag i Trondheim er i gang med et stort prosjekt for energisparing. Slik sparer de både penger og miljø.

Håvard Zeiner
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 20 March 2018

Nullutslipp for boligområder

17. april arrangeres den første ZEN-konferansen om hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges.

Sigmund Kydland
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Tønsbergs Blad : 14 March 2018
Further featured in no. of sources : 1

Bærekraftige byer på programmet

Metoder for medvirkning og involvering av innbyggere blir ett av hovedtemaene på ZEN-konferansen i Oslo 17. april.

SINTEF/Lofot-Tidende
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Lofot-Tidende : 7 March 2018

Disse 15 får lyse ut nye stillinger

Det var 28 miljøer som søkte om penger til å ansette en ny innovasjonsleder, knapt halvparten fikk ja.

Sølvi Waterloo Normannsen
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Universitetsavisa : 6 March 2018

ZEN-konferansen 2018: Programmet er klart!

Metoder for medvirkning og involvering av innbyggere blir ett av hovedtemaene på ZEN-konferansen i Oslo 17. april.

Annika Bremvåg, Kathrine Nitter, Veslemøy Nestvold
Year: 2018
Publication channel:Press release
SINTEF : 6 March 2018
Further featured in no. of sources : 2

Utvikler fremtidens nabolag

I løpet av ni år skal Fornebu være nullutslippsområde. For å nå målet er Bærum kommune blitt del av FME ZEN.

Christian Brevik
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Budstikka : 2 March 2018
Further featured in no. of sources : 1

Nullutslipp på alle områder

Lurer du på hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges? 17. april arrangeres den første ZEN-konferansen med dette som tema.

Kathrine Nitter, Ruth Woods, Annika Bremvåg
Year: 2018
Publication channel:Press release
SINTEF : 9 February 2018
Further featured in no. of sources : 3

NTNU arrangerer første konferanse om nullutslippsområder

17. april arrangeres den første ZEN-konferansen, om utvikling og bygging av nullutslippsområder (Zero Emission Neighbourhoods).

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen, Anna-Thekla Tonjer
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 9 February 2018
Further featured in no. of sources : 2

Nå kan elbilene bli en del av strømnettet

På Campus Evenstad forskes det på utnyttelsen av strøm. Det siste er å gjøre elbilene en del av strømnettet. Ubrukt strøm på elbil-batteriet kan veksles tilbake til strømnettet eller boligen.

Cathrine Loraas Møystad, Zdena Cervenka
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 6 February 2018
Further featured in no. of sources : 3

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Norsk Kommunalteknisk Forening
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
NKF Magasin : 6 February 2018
Further featured in no. of sources : 1

Elbilene blir en del av strømnettet

På Campus Evenstad i Hedmark tester Statsbygg en rekke teknologiske løsninger som er nye i norsk sammenheng. Konseptet Vehicle-to-Grid (V2G) gjør elbilene til en aktiv del strømsystemet, og har et stort potensial i Norge.

Harald V Nikolaisen, Åse Lekang Sørensen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Aktuelt : 30 January 2018
Further featured in no. of sources : 3

Tilbys grønt boliglån med null rente

Elverum Vekst og Sparebank1 Østlandet har inngått avtale om at boligkjøpere i ydalir får grønt boliglån til svært gunstig rente hvis de ellers er kredittverdige. Deler av lånet har null rente første året.

Randi Undseth, Odd-Erling Lange
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 17 January 2018

Ydalir – null utslipp og null boliglånsrente

Miljøprosjektet Ydalir i Elverum fører til nytenking om grønne løsninger utover bydelens boliger. Tirsdag signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år.

Hanne Bjugstad, Arild Gustavsen
Year: 2018
Publication channel:Press release
Mynewsdesk : 16 January 2018

Eidsiva Bioenergi: Skal varme miljøbydel på Elverum

Navnet Ydalir, som før ble assosiert med hoppbakke og sandtak, vil i fremtiden bli kjent som Elverums første nullutslippsområde. Bydelen blir ett av ni pilotområder i forskningsprogrammet ZEN (Zero Emmision Neighbourhoods) med visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Eidsiva Bioenergi skal levere varme til området.

Ola T. Dahl, Sissel Graver

 

Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Norsk Energi : 1/2018
Page : 6-7

Kan bli aktuelt å rive

Er den tidligere NRK-bygningen på Lø egnet for å bygge om til en 6-avdelings barnehage? Og være en nullutslipps-barnehage, som det er bestemt at barnehagen skal være.

Trine Binde Bratberg
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Steinkjer-Avisa : 5 January 2018

Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar, Barbara Ascher
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Forum : 4 January 2018

Hvorfor snakke ned noe som blir bra?

VI MÅ jo bare takke og bukke for at MDG-eren Martin Løken har opphøyd seg selv til elverumpolitikkens moroklump. Med utspillet om å skrinlegge Ydalir har han tatt belastningen med å bli latterliggjort og utskjelt. Å sette dagsorden med hovedoppslag og en tosiders avisartikkel for noe som får uttrykket «bak mål» til å framstå som tomt og innholdsløst, er en prestasjon i seg selv. Men det uredde og frimodige Martin mest av alt har klart, er å få øynene opp på flere for hva som egentlig foregår i Ydalir.

Halvard Berget
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 9 December 2017

Vi må snakke om endring

I november samlet NTNU og SINTEF Byggforsk partnere i FME ZEN (The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) til sitt årlige seminar. Forskningssenteret er en videreføring av ZEB, der målet er å videreføre erfaringene fra tidligere forskning på bygg til å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Noe annet som er nytt, er at senteret har rekruttert dedikert kompetanse på kommunikasjon og koordineringsarbeid.

Hanne Bjugstad
Year: 2017
Publication channel:Blog
SINTEFblogg : 6 December 2017

Skal vi skrinlegge Elverum?

Kun innpakningen er grønn, sier MDGs Martin Løken om Ydalir til Østlendingen. Vi er glade for Løkens engasjement, bare synd det baserer seg på misforståelser som kan skade Elverums attraktivitetsarbeid for fortsatt økt tilflytning.

Odd-Erling Lange
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 4 December 2017

Respektløst å si at Ydalir kun er en grønn innpakning

Elverum Vekst-leder Odd-Erling Lange er svært overrasket over at MDG vil skrinlegge Ydalir nå. – Det rimer dårlig med de positive kommentarene Martin Løken har kommet med overfor oss tidligere, sier han.

Randi Undseth, Odd-Erling Lange
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 2 December 2017

Nytt forskningssenter i gang med å utvikle nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er SINTEF- og NTNU-senteret FME ZEN allerede i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 6 November 2017
Further featured in no. of sources : 5

ZEN utvikler nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Press release
SINTEF : 6 November 2017
Further featured in no. of sources : 3

Tre sentralt i Elverums nye bydel

Miljø, energi og bruk av tre står sentralt i den nye bydelen Ydalir som er under planlegging i Elverum.

Per Bjørn Lotherington, Anna-Thekla Tonjer
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggmesteren : 23 August 2017

Energisparing på agendaen

«Energieffektivisering først» var slagordet Igor Sartori fra Sintef viste gjennom prosjektorene i Møysalen på Unis på slutten av seminaret , som samlet nesten hundre deltagere. Det er stor interesse for framtidens energiløsninger i Longyearbyen, og i løpet av de to korte dagene seminaret varte, var det 16 som holdt innlegg.

Igor Sartori
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Svalbardposten : 16 June 2017

Ydalir utvikler Elverum

Som ett av sju pilotområder i ZEN, et nasjonalt forskningssenter ledet av NTNU og Sintef Byggforsk, blir Ydalir unikt i nasjonal sammenheng. Vi gjør moteord som bærekraftig, innovativt og grønt til noe konkret, i en tid det blir stadig mer ettertraktet og vi venter økte krav om denne typen løsninger som følge av blant annet internasjonale avtaler.

Odd-Erling Lange
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 24 May 2017

Fra ZEB til ZEN

Da den siste ZEB-konferansen fant sted i Trondheim 19. januar, markerte det samtidig åpningen av det nye forskningssenteret ZEN – Zero Emission Neighbourhoods. Visjonen er «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser».

Eirik Iveland, Arild Gustavsen, Zdena Cervenka
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 22 May 2017

NRK-bygget kan bli revet

NRK-bygget på Lø i Steinkjer kan bli revet for å gi plass til barnehage og boliger.

Joar Børstad, Johan Arnt Nesgård, Gunvor Aursjø
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Trønder-Avisa : 13 May 2017

Gjør klimanøytral bydel til en realitet

Det hjelper lite å snakke om nullutslippssamfunnet når det ikke tas konkrete grep for å realisere det.

Fremtidens Byggenæring
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 27 April 2017

Nordbolig og det grønne skiftet

Gjennom en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap deltar NORDBOLIG i en prosjektgruppe i samarbeid med et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Målsetningen med prosjektet er å bygge en bydel med høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger.

BYGGfakta

 

Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
BYGGfakta : 20 April 2017
Further featured in no. of sources : 3

ZEB er avsluttet – ZEN starter opp!

Forskningssenteret Zero Emission Building – ZEB har vært i arbeid ved NTNU de siste åtte årene. Men forskningen fortsetter: NTNUs forskningssenter ZEN, Zero Emission Neighbourhoods, tar over stafettpinnen.

Anne Grete Hestnes
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Arkitektur N : 2/2017

Støtter utvikling av grønne områder

Energibruk til transport og husholdninger kan reduseres gjennom tettere integrering. Men det krever nye løsninger og øker behovet for helhetlig tenking. Enova ga i høst støtte til syv prosjekter for konseptutredninger innen områdeutvikling.

Anna-Thekla Tonjer
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 21 March 2017

Fremtidens bygg blir bok

Etter åtte års intens forskning sammenfattes nå forskningssenteret ZEBs resultater i en omfattende bok.

Anne Grete Hestnes, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Ny Teknikk : 15 March 2017
Further featured in no. of sources : 4

Bygger lab for klimavennlige bygninger

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Elmagasinet : 2 March 2017

Ny kunnskap fra ZEN

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

VVS Aktuelt
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Aktuelt : 23 February 2017

An Interview with Annemie Wyckmans

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans
Year: 2017
Publication channel:Zero Emission Architecture
Volume : 79 (3)
Pages : 12-17.

Zen-pilot kan forsinke barnehage

Et prosjekt med utredning av nullutslippshus på NRK-tomta, kan i verste fall forsinke planene for Lø barnehage.

Anders Nordmeland
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Trønder-Avisa : 10 February 2017