Media Coverage

  • Sort by

  • Reset all the filters

Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger

Det er ofte stor forskjell på beregnet energibruk som er planlagt for et bygg, og den vi faktisk måler når bygget er ferdig. Bedre forståelse av dette avviket er viktig for å velge de rette tekniske løsningene, og oppnå god driftsstyring av bygg som kan utnytte framtidens smarte energiløsninger.

Jørn Wad, Maria Justo Alonso, Kristian S. Skeie
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 22 June 2018

Ikke la varmen ta knekken på inneklimaet

Skoleelever fortjener de beste forutsetningene de kan få for å prestere best mulig. Det krever et læringsmiljø med godt inneklima.

Kim Robert Lisø
Year: 2018
Publication channel:Website
VVS Aktuelt : 6 June 2018

Grønne ambisjoner for Granåsen hverdagsanlegg

I hverdag og fest – et anlegg for topp- og breddeidrett, kultur, friskliv, mestring og en viktig inngangsport til marka. Et så mye brukt anlegg skal være grønt, smart og utslippsfritt. Er det mulig å få til?

Turid Helle
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Trondheim 2030 : 16 May 2018

ByLab Bodø er åpnet

Rød løper, barnekor, snorklipping og skuespill om verdens smarteste by og åpningen av nye Bodø lufthavn – en innovativ, høyteknologisk og smart flyplass. Torsdag 5. april 2018 åpnet ByLab Bodø i Bodøbefolkningens egen storstue, Stormen bibliotek.

Rakel Hunstad
Year: 2018
Publication channel:Blog
#SINTEFblogg : 23 April 2018

På vei mot nullutslipp!

Den første ZEN-konferansen, «Nullutslipp på alle områder», gikk av stabelen tirsdag 17. april på Vulcan Arena i Oslo. En fullsatt sal fikk presentert bredden av aktiviteter og aktører som inngår i FME ZEN.

Stig Larssæther
Year: 2018
Publication channel:Blog
#SINTEFblogg : 19 April 2018
Further featured in no. of sources : 1

Bærum kommune medlem av FME ZEN

Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Bærum kommune
Year: 2018
Publication channel:Website
Bærum kommune : 17 April 2018

På sparebluss med energimåling

Risvollan Borettslag i Trondheim er i gang med et stort prosjekt for energisparing. Slik sparer de både penger og miljø.

Håvard Zeiner
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
Teknisk Ukeblad : 20 March 2018

Nullutslipp for boligområder

17. april arrangeres den første ZEN-konferansen om hvordan fremtidens nullutslippsområder skal utformes og bygges.

Sigmund Kydland
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Tønsbergs Blad : 14 March 2018
Further featured in no. of sources : 1

Disse 15 får lyse ut nye stillinger

Det var 28 miljøer som søkte om penger til å ansette en ny innovasjonsleder, knapt halvparten fikk ja.

Sølvi Waterloo Normannsen
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Universitetsavisa : 6 March 2018

Utvikler fremtidens nabolag

I løpet av ni år skal Fornebu være nullutslippsområde. For å nå målet er Bærum kommune blitt del av FME ZEN.

Christian Brevik
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Budstikka : 2 March 2018
Further featured in no. of sources : 1

Nå kan elbilene bli en del av strømnettet

På Campus Evenstad forskes det på utnyttelsen av strøm. Det siste er å gjøre elbilene en del av strømnettet. Ubrukt strøm på elbil-batteriet kan veksles tilbake til strømnettet eller boligen.

Cathrine Loraas Møystad, Zdena Cervenka
Year: 2018
Publication channel:Newspaper
Østlendingen : 6 February 2018

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Norsk Kommunalteknisk Forening
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
NKF Magasin : 6 February 2018
Further featured in no. of sources : 1

Elbilene blir en del av strømnettet

På Campus Evenstad i Hedmark tester Statsbygg en rekke teknologiske løsninger som er nye i norsk sammenheng. Konseptet Vehicle-to-Grid (V2G) gjør elbilene til en aktiv del strømsystemet, og har et stort potensial i Norge.

Harald V Nikolaisen, Åse Lekang Sørensen
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVS Aktuelt : 30 January 2018
Further featured in no. of sources : 3

Ydalir – null utslipp og null boliglånsrente

Miljøprosjektet Ydalir i Elverum fører til nytenking om grønne løsninger utover bydelens boliger. Tirsdag signerte SpareBank 1 Østlandet og Elverum Tomteselskap samarbeidsavtale om grønt boliglån med 0 i rente på deler av lånet første år.

Hanne Bjugstad, Arild Gustavsen
Year: 2018
Publication channel:Press release (internet)
Mynewsdesk : 16 January 2018

Mot nullutslipps nabolag – hvorfor?

Mer enn 70% av verdens energirelaterte klimagassutslipp er tilknyttet byer. Byggesektoren bruker halvparten av total elektrisitetsbruk i fastlands Norge. Det er derfor rimelig tydelig at utfordringer tilknyttet klima ligger i planleggingen og bruken av byene – men også løsningene.

Usman Dar, Barbara Ascher
Year: 2018
Publication channel:Business/trade/industry journal
VVSForum : 4 January 2018

Vi må snakke om endring

I november samlet NTNU og SINTEF Byggforsk partnere i FME ZEN (The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities) til sitt årlige seminar. Forskningssenteret er en videreføring av ZEB, der målet er å videreføre erfaringene fra tidligere forskning på bygg til å utvikle bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser. Noe annet som er nytt, er at senteret har rekruttert dedikert kompetanse på kommunikasjon og koordineringsarbeid.

Hanne Bjugstad
Year: 2017
Publication channel:Blog
SINTEFblogg : 6 December 2017

Nytt forskningssenter i gang med å utvikle nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er SINTEF- og NTNU-senteret FME ZEN allerede i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Byggeindustrien : 6 November 2017
Further featured in no. of sources : 5

ZEN utvikler nullutslippsområder

Ti måneder etter oppstarten er FME ZEN allerede godt i gang med å planlegge og utvikle områder uten klimagassutslipp. Forskningssenter for nullutslippsområder i smarte byer (FME ZEN) skal utvikle løsninger for framtidens bygninger og byområder, løsninger som bidrar til at nullutslippssamfunnet kan realiseres.

Kathrine Nitter, Arild Gustavsen
Year: 2017
Publication channel:Press release (internet)
SINTEF : 6 November 2017

Energisparing på agendaen

«Energieffektivisering først» var slagordet Igor Sartori fra Sintef viste gjennom prosjektorene i Møysalen på Unis på slutten av seminaret , som samlet nesten hundre deltagere. Det er stor interesse for framtidens energiløsninger i Longyearbyen, og i løpet av de to korte dagene seminaret varte, var det 16 som holdt innlegg.

Igor Sartori
Year: 2017
Publication channel:Newspaper
Svalbardposten : 16 June 2017

Fra ZEB til ZEN

Da den siste ZEB-konferansen fant sted i Trondheim 19. januar, markerte det samtidig åpningen av det nye forskningssenteret ZEN – Zero Emission Neighbourhoods. Visjonen er «bærekraftige områder med null utslipp av klimagasser».

Eirik Iveland, Arild Gustavsen, Zdena Cervenka
Year: 2017
Publication channel:Business/trade/industry journal
Fremtidens Byggenæring : 22 May 2017

An Interview with Annemie Wyckmans

An Interview with Annemie Wyckmans on Sino-Norwegian Architecture Forum: Zero Emission Architecture, Special Issue «Architecture of Tomorrow». Community Design 2017

Annemie Wyckmans
Year: 2017
Publication channel:Zero Emission Architecture
Volume : 79.(3)
Pages : 12-17

Publications

ZEN pilot project Zero Village Bergen. ©Bergen Municipality