Master Thesis

  • Sort by

  • Reset all the filters

Master Thesis,
NTNU, Trondheim,

Dette vitenskapelige arbeidet er et resultat av Sophie Schönfeldt Karlsens masteroppgave ved Institutt for bygg- og miljøteknikk på NTNU. Fire tariffstrukturer for nettleie, foreslått av NVE, er vurdert for å undersøke hvordan de påvirker økonomiske insentiver for (1) økt energieffektivisering og (2) fleksibel lastflytting i bygg. Energibruk er simulert for en norsk enebolig med en antakelse om at all energibruk er elektrisk. Parametre knyttet til byggstandard, oppvarmingsteknologi, åpning av vinduer, bygningsintegrert energiproduksjon og elbillading er vurdert i 96 ulike simuleringer, og energikostnader er beregnet for de ulike nettleiestrukturene med og uten lastflytting. Resultatene viser generelt at økt energieffektivisering gir billigere strømregning under samtlige tariffstrukturer, og at nettleiestrukturer basert på tidsvarierende effektprising gir dyrere strømregninger for kunder som ikke utfører lastflytting.