Aesthetic Preference as Starting Point for Citizen Dialogues on Urban Design: Stories from Hammarkullen, Gothenburg

This article sets out to describe the role of aesthetics in citizen dialogues during the upgrading of a local swimming pool in Hammarkullen, Gothenburg. The swimming pool became an important project because of its role in a larger neighbourhood renovation project that allowed the municipality to focus on citizen engagement and inclusion.

Brita Fladvad Nielsen, Ruth Woods, Wenche Lerme

Hva er egentlig et smart bygg? Nå finnes det faktisk et svar!

Alle virker å være enige om at fremtidens bygg er smarte, men hva er egentlig «smart» og finnes det en definisjon på innhold? Dette var spørsmålet partene i Powerhouse-samarbeidet stilte seg for ca. ett år siden, og som nå har resultert i en veileder for smarte bygg – åpen for bruk i bransjen for aktører som ser nytten av et funksjonsbasert rammeverk.

ITBaktuelt

Impacts of future weather data typology on building energy performance – Investigating long-term patterns of climate change and extreme weather conditions

This work aims at answering two research questions: does a method of generating future weather files for building performance simulation bring advantages that cannot be provided by other methods? And what type of future weather files enable building engineers and designers to more credibly test robustness of their designs against climate change?

Amin Moazamia, Vahid M. Nik, Salvatore Carluccia, Stig Gevinga

Stor effekt av energiforskning på bygg og områder

Det er et betydelig potensial for reduksjon i energibruk og klimagassutslipp fra den norske bygningsmassen. Det viser en studie av effekter av forskning på energiområdet som ble overrakt olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg fredag.

Terje Jacobsen, Arild Gustavsen, Kathrine Nitter

Public private collaboration in a zero emission context

This aim of study connected to this report is to answer the following research question: «What are the key drivers of success and failure when it comes to public private collaboration in a zero-emission context?» In this regard, a narrative literature review is conducted to find relevant scientific articles and cases. The cases are studied and results are obtained. Results show various success factors and barriers in public private collaboration in the context of zero emission neighborhood. The results are presented.

Anandasivakumar Ekambaram

Responsive building envelope concepts in zero emission neighborhoods and smart cities – A roadmap to implementation

Responsive building envelopes (RBEs) are expected to play an important role in the design of ZENs and future smart sustainable cities. RBEs are useful to optimize the balance between several energy flows at single- and multi building scale, as well as to actively manage both on-site renewable- and purchased energy in addition to improving user experience and indoor comfort by providing an interactive interface with the outdoors. This article provides a review of the potential and the requirements associated with using RBEs to manage complex interactions between buildings, clusters of buildings and utility grids.

Ellika Taveres-Cachata, Steinar Grynninga, Judith Thomsen, Stephen Selkowitz

 

Analyserer opplevd inneklima i bygningsteknisk laboratorium

Nå blir brukerens opplevelse av energieffektive kontorer analysert i et eksperiment på ZEB Test Cell Laboratory ved SINTEF/NTNU. I foredraget «Komfort på kontoret» på Norsk Bygningsfysikkdag presenterte Steinar Grynning prosjektet som ser på fremtidens fasadeløsninger og integrerte teknologier.

Ole Peter Galaasen

From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA

The building industry is responsible for approximately 40% of energy consumption and 36% of greenhouse gas emissions in the European Union (EU). The most efficient way of reducing a building’s environmental impact is addressing it in the design stage. Here, design freedom is the greatest, but uncertainty is high and there is a nearly limitless number of design options.

Christofer Skaar, Nathalie Labonnote, Klodian Gradeci

Levende igjen i Zeb Living Lab

ZEB Living Lab er det rare lille huset på Gløshaugen som var ett av ni pilotbygg som kom på plass under Forskningssenter for nullutslippsbygg – Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).

Ruth Woods, Kristian Skeie

Jakten på det grønne hus

Også våre hus og bygninger har havnet i søkelyset for forsøk på å avlaste miljø og klima. Et forskningssenter i Trondheim ønsker ikke bare å gjøre vår bruk av dem klimanøytral, men også selve byggeprosessen.

LO Ingeniør

Zero emission neighbourhoods in smart cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria: version 1.0. Bilingual version.

This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN definition includes contributions from the ZEN partners.

M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen