Analyserer opplevd inneklima i bygningsteknisk laboratorium

Nå blir brukerens opplevelse av energieffektive kontorer analysert i et eksperiment på ZEB Test Cell Laboratory ved SINTEF/NTNU. I foredraget «Komfort på kontoret» på Norsk Bygningsfysikkdag presenterte Steinar Grynning prosjektet som ser på fremtidens fasadeløsninger og integrerte teknologier.

Ole Peter Galaasen

From Zero Emission Buildings (ZEB) to Zero Emission Neighbourhoods (ZEN): A Mapping Review of Algorithm-Based LCA

The building industry is responsible for approximately 40% of energy consumption and 36% of greenhouse gas emissions in the European Union (EU). The most efficient way of reducing a building’s environmental impact is addressing it in the design stage. Here, design freedom is the greatest, but uncertainty is high and there is a nearly limitless number of design options.

Christofer Skaar, Nathalie Labonnote, Klodian Gradeci

Levende igjen i Zeb Living Lab

ZEB Living Lab er det rare lille huset på Gløshaugen som var ett av ni pilotbygg som kom på plass under Forskningssenter for nullutslippsbygg – Research Centre on Zero Emission Buildings (ZEB).

Ruth Woods, Kristian Skeie

Jakten på det grønne hus

Også våre hus og bygninger har havnet i søkelyset for forsøk på å avlaste miljø og klima. Et forskningssenter i Trondheim ønsker ikke bare å gjøre vår bruk av dem klimanøytral, men også selve byggeprosessen.

LO Ingeniør

Zero emission neighbourhoods in smart cities: Definition, key performance indicators and assessment criteria: version 1.0. Bilingual version.

This document outlines the definition, key performance indicators (KPI) and assessment criteria for the Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN research centre). This first version of the ZEN definition includes contributions from the ZEN partners.

M. K. Wiik, S. M. Fufa, J. Krogstie, D. Ahlers, A. Wyckmans, P. Driscoll, H. Brattebø, A. Gustavsen