Overskuddslageret

Jakten på Den Grønne Diamanten: Å bygge smarte hus handler om mer enn teknologi, mener daglig leder i plusshus-samarbeidet Powerhouse.

Rune Stene, Mari Grinde Arntzen

Vil forandre adferdsmønstre

På møtestedet Building Green Blant skal Mali Hole Skogen, direktør i OREEC, lede en samtale om «klimasmarte bygg og områder». OREC vil øke innovasjonstakten, forretningsmulighetene og verdiskapningen.

Inger Andresen, Mali Hole Skogen

ZEN inn i Smart by Powerhouse

Arbeidet med å utvikle en veileder for smarte bygg, Smart by Powerhouse, er godt i gang, og nå blir Zero Emission Neighbourhood in Smart Cities (ZEN) med på laget.

Rune Stene, Steinar Grynning, Arild Gustavsen

Vi gleder oss til fortsettelsen

– Jeg får så lyst til å bo i denne bydelen, utbrøt Arbeiderpartiets Ingvar Midthun da formannskapet var på befaring i Ydalir et halvt år etter byggestarten i mars. Norges mest miljøvennlige nabolag er under oppføring og i rute.

Elverum kommune

TOBB og ZEN

TOBB ønsker å ha en stemme når det gjelder fremtidens bygningsutvikling i forhold til energi. Å bli samarbeidspartner med ZEN er et steg i riktig retning.

Runar Skippervik

Software tools for local energy system operation and expansion

This report describes existing software tools for analysing the operation and expansion of local energy systems. It also provides a brief description of the eTransport model and other alternative models found in the literature or used by partners in the ZEN Research Centre.

M. L. Kolstad, S. Backe, O. Wolfgang, I. Sartori

Fra teori til praksis hos GK Inneklima

Tar forskning på behovsstyrt ventilasjon ut i markedet:

Tidligere sjefforsker Mads Mysen ved SINTEF Byggforsk bretter opp ermene i sin nye stilling som Fagdirektør Ventilasjon i GK Inneklima. Fra 1. juni har han jobbet «hands-on» med det siste av ventilasjonsteknikk for det nordiske inneklimakonsernet.

Ole Peter Galaasen, Mads Mysen

Kriterier for pilotprosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt roller og ansvar knyttet til å være et pilotprosjekt i forskingssenteret Zero Emission Neighbourhoods.

Inger Andresen

Kriterier for case-prosjekter i ZEN

Dette dokumentet inneholder forslag til kriterier for hva som skal være krav og retningslinjer, samt
roller og ansvar knyttet til å være et CASE-prosjekt i forskingssenteret Zero Emission
Neighbourhoods.

Inger Andresen

Fra drøm til virkelighet, oppskrift til effektive bygninger

Det er ofte stor forskjell på beregnet energibruk som er planlagt for et bygg, og den vi faktisk måler når bygget er ferdig. Bedre forståelse av dette avviket er viktig for å velge de rette tekniske løsningene, og oppnå god driftsstyring av bygg som kan utnytte framtidens smarte energiløsninger.

Jørn Wad, Maria Justo Alonso, Kristian S. Skeie

ZEN pilot survey – Initial plans for thermal and electrical use, generation, distribution and storage

To develop zero emission neighbourhoods in smart cities, knowledge is needed in a number of areas. This pilot survey describes the initial plans for the ZEN pilot areas regarding thermal and electrical use, generation, distribution and storage.

Åse Lekang Sørensen, Eyvind Fredriksen, Harald Taxt Walnum, Kristian Stenerud Skeie, Inger Andresen

Smart EV charging systems for zero emission neighbourhoods

The increased use of electric vehicles calls for new and innovative solutions for the charging infrastructure. At the same time, it is desirable to improve the energy flexibility of neighbourhoods. This report presents the state-of-the-art of smart electric vehicles charging systems, with focus on Norway.

Åse Lekang Sørensen, Shanshan Jiang, Bendik Nybakk Torsæter, Steve Völler

Recommendations for further developments in eTransport

This memo summarizes promising possibilities for the further development of eTransport, of which some are included in the ZEN work plan 2018-2019. Among other things, the described developments deal with technologies within the energy supply chains for electricity and heat, with the representation of end-users, and with the representation of fluctuations in the availability of local energy sources.

O. Wolfgang, I. Petersen, M. Lorentzen Kolstad, K. Husevåg Kvalsvik

Thermal energy systems in ZEN

This report reviews the state-of-the-art on thermal energy systems for neighbourhoods. Its main focus is on technologies related to 4th generation district heating (4GDH), biomass combined heat and power (CHP) systems, ground source heat pumps (GSHP) and seasonal heat storage.

Harald Taxt Walnum, Eyvind Fredriksen

Neighbourhood building stock model for long-term dynamic analyses of energy demand and GHG emissions

How should sustainable neighbourhoods be designed to reduce greenhouse gas emissions towards zero? What kind of information do decision makers need to make solid future plans on the neighbourhood level?
A dynamic building stock model has been developed for energy- and GHG-emission scenario analyses of neighbourhoods. The model is generic and flexible and can be used to model any neighbourhood where building stock data is available.

Jan Sandstad Næss, Nina Holck Sandberg, Natasa Nord, Magnus Inderberg Vestrum, Carine Lausselet, Aleksandra Woszczek, Øystein Rønneseth, Helge Brattebø

Guidelines on energy system analysis and cost optimality in early design of ZEB

This report presents a set of guidelines to assist building designers in a methodological approach to the analysis of energy systems in the early design phase of zero emission buildings. The guidelines are meant to accompany the use of a ZEB supporting tool, guiding through the necessary steps to evaluate the performance and adapt the dimensioning of different systems to the case at hand.

Igor Sartori, Sjur V. Løtveit, Kristian S. Skeie

Zero Village Bergen: Energy system analysis

Based on discussions with the ZEB partners, three possible solutions have been investigated for the energy system of Zero Village Bergen:

  1. District Heating (DH)
  2. Biomass fired Combined Heat and Power (Bio CHP)
  3. Ground Source Heat Pump (GSHP)
Igor Sartori, Kristian S. Skeie, Kari Sørnes, Inger Andresen

ByLab Bodø er åpnet

Rød løper, barnekor, snorklipping og skuespill om verdens smarteste by og åpningen av nye Bodø lufthavn – en innovativ, høyteknologisk og smart flyplass. Torsdag 5. april 2018 åpnet ByLab Bodø i Bodøbefolkningens egen storstue, Stormen bibliotek.

Rakel Hunstad

Mener EFØK bør få større fokus enn ENØK

WATT EFØK, var budskapet fra kommunikasjonssjef Trygve Mellvang-Berg i Norsk Fjernvarme under tidenes første ZEN-konferanse i Norge i april. Han mener bransjen må gå fra å snakke om Wattimer til å snakke om Watt og fra energiøkonomisering – ENØK, til effektøkonomisering – EFØK.

Trygve Mellvang-Berg, Sissel Graver

På vei mot nullutslipp!

Den første ZEN-konferansen, «Nullutslipp på alle områder», gikk av stabelen tirsdag 17. april på Vulcan Arena i Oslo. En fullsatt sal fikk presentert bredden av aktiviteter og aktører som inngår i FME ZEN.

Stig Larssæther

Bærum kommune medlem av FME ZEN

Bærum har blitt en del av FME ZEN Centre. The Research Centre on Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities skal bidra til lavutslippssamfunn ved å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp.

Bærum kommune

Elverum satser grønt

Med solid forankring i internasjonale så vel som nasjonale strategier for bærekraftig utvikling er Elverum i Hedmark på rask marsj mot en grønnere fremtid.

Norsk Kommunalteknisk Forening

Tilbys grønt boliglån med null rente

Elverum Vekst og Sparebank1 Østlandet har inngått avtale om at boligkjøpere i ydalir får grønt boliglån til svært gunstig rente hvis de ellers er kredittverdige. Deler av lånet har null rente første året.

Randi Undseth, Odd-Erling Lange

Eidsiva Bioenergi: Skal varme miljøbydel på Elverum

Navnet Ydalir, som før ble assosiert med hoppbakke og sandtak, vil i fremtiden bli kjent som Elverums første nullutslippsområde. Bydelen blir ett av ni pilotområder i forskningsprogrammet ZEN (Zero Emmision Neighbourhoods) med visjon om å utvikle bærekraftige områder med null klimagassutslipp. Eidsiva Bioenergi skal levere varme til området.

Ola T. Dahl, Sissel Graver

 

Kan bli aktuelt å rive

Er den tidligere NRK-bygningen på Lø egnet for å bygge om til en 6-avdelings barnehage? Og være en nullutslipps-barnehage, som det er bestemt at barnehagen skal være.

Trine Binde Bratberg

Hvorfor snakke ned noe som blir bra?

VI MÅ jo bare takke og bukke for at MDG-eren Martin Løken har opphøyd seg selv til elverumpolitikkens moroklump. Med utspillet om å skrinlegge Ydalir har han tatt belastningen med å bli latterliggjort og utskjelt. Å sette dagsorden med hovedoppslag og en tosiders avisartikkel for noe som får uttrykket «bak mål» til å framstå som tomt og innholdsløst, er en prestasjon i seg selv. Men det uredde og frimodige Martin mest av alt har klart, er å få øynene opp på flere for hva som egentlig foregår i Ydalir.

Halvard Berget

Skal vi skrinlegge Elverum?

Kun innpakningen er grønn, sier MDGs Martin Løken om Ydalir til Østlendingen. Vi er glade for Løkens engasjement, bare synd det baserer seg på misforståelser som kan skade Elverums attraktivitetsarbeid for fortsatt økt tilflytning.

Odd-Erling Lange

Ydalir utvikler Elverum

Som ett av sju pilotområder i ZEN, et nasjonalt forskningssenter ledet av NTNU og Sintef Byggforsk, blir Ydalir unikt i nasjonal sammenheng. Vi gjør moteord som bærekraftig, innovativt og grønt til noe konkret, i en tid det blir stadig mer ettertraktet og vi venter økte krav om denne typen løsninger som følge av blant annet internasjonale avtaler.

Odd-Erling Lange

Nordbolig og det grønne skiftet

Gjennom en intensjonsavtale med Elverum Tomteselskap deltar NORDBOLIG i en prosjektgruppe i samarbeid med et forskingssenter drevet av NTNU og SINTEF/Byggforsk som heter ZEN (Zero Emission Neighbourhoods). Målsetningen med prosjektet er å bygge en bydel med høy miljøprofil og bidra til klimavennlige løsninger. Konkret kommer dette til å gjenspeile seg i energiløsninger, materialvalg og transportløsninger.

BYGGfakta

 

Støtter utvikling av grønne områder

Energibruk til transport og husholdninger kan reduseres gjennom tettere integrering. Men det krever nye løsninger og øker behovet for helhetlig tenking. Enova ga i høst støtte til syv prosjekter for konseptutredninger innen områdeutvikling.

Anna-Thekla Tonjer

Bygger lab for klimavennlige bygninger

Nå skal NTNU og Sintef bygge ZEB Flexible Lab. Bygget, som blir et kontor- og undervisningsbygg, får en sentral plass i det nye forskningssenteret Zero Emission Neighbourhoods in Smart Cities (ZEN) og senter for forskningsdrevet innovasjon, Klima 2050.

Elmagasinet

Ny kunnskap fra ZEN

NTNU og byggebransjen har valgt ut sju områder for å demonstrere hvordan nabolag kan bidra til nullutslipp i det nye, store ZEN-prosjektet. Allerede i 2019 kan de første nullnabolagene stå klare.

VVS Aktuelt